Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button

b) DocumentsArxiu

Proves extraordinàries de la JQCV

El cidaj ens envia la informació següent:

Resolució de 15 de maig de 2009, de la Secretaria Autonòmica d’Educació, per la qual es convoquen proves extraordinàries per a l’obtenció de certificats oficials administratius de coneixements de valencià, que expedix la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. [2009/6259] (docv núm. 6.026, de 02.06.2009) – vegeu […]

Tècnic/ca lingüístic/ca laboral temporal en la URV

Xavier Rull ens informa a través d’InfoZèfir de la convocatòria següent:

Convocatòria de places de personal laboral temporal

Proves selectives per a la contractació d’un/a tècnic/a lingüístic/a – àrea de català – grup I al Servei de Recursos Lingüístics (URV)

[Més informació]

Convocatòria de correcció de textos en l’IEC

Xavier Rull ens envia a través d’InfoZèfir una convocatòria de l’Institut d’Estudis Catalans:

pdf

L’Institut d’Estudis Catalans convoca, a torn obert, una plaça de corrector/a de textos especialitzats per cobrir una baixa per maternitat.

Les tasques principals associades a aquesta plaça són corregir lingüísticament manuals universitaris i coordinar-ne el procés de traducció i publicació dins […]

Dos places de corrector/ra per a l’IEC

Xavier Rull ens informa a través de la llista InfoZèfir de la convocatòria següent:

Convocatòria de dues places de corrector/a de textos per al Servei Editorial de l’Institut d’Estudis Catalans

L’Institut d’Estudis Catalans convoca, a torn obert, dues places de corrector/a de textos per al Servei Editorial.

Les funcions que s’han d’exercir en aquest càrrec […]