L’administració de l’estat, les EOI i JQCV: superior, administratiu i correcció

El cidaj ens envia la informació següent:

  • Resolució de 24 de juliol de 2009, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni de col·laboració entre la Generalitat i l’Institut Nacional d’Administració Pública per a la promoció del coneixement del valencià entre els funcionaris de l’Administració General de l’Estat a la Comunitat Valenciana durant l’any 2009. [2009/8804] (docv núm. 6.068, de 30.07.2009)
    – vegeu text

  • Orde de 14 de juliol de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’organització i el funcionament de les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana a partir del curs acadèmic 2009-2010. [2009/8953] (docv núm. 6.069, de 31.07.2009)
    – vegeu text

  • Resolució de 13 de juliol de 2009, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de la prova de grau superior de coneixements de valencià i de capacitació tècnica: llenguatge administratiu i correcció de textos. [2009/8460] (docv núm. 6.069, de 31.07.2009)
    – vegeu text