El cinema en català és de llei

Unes notes periodístiques interessant de fa poc sobre el requisit lingüística català en el cinema:

  • Sílvia Barroso: «Només un requisit» (Avui, 10.03.2009)
  • Patrícia Gabancho: «Anem al cinema» (Avui, 12.03.2009)

Des del País Valencià, per ara i com quasi sempre, en certa manera ho veiem com problemes dels rics, i els rics no som mosatros. Però també hi tenim en «enviat especial» que se’n preocupa i dóna una opinió favorable a la iniciativa, tot i que preveu que no traurà res a carregador, que és com acaba el seu article Enric Sòria (Quadern, El País, 12.03.2009):

Una ofertat de meitat i meitat és justa i el públic la sostindria, però crec que no la veurem, pròximament, en aquestes pantalles

En el mateix diari (09.03.2009), debaten dos articles, un d’Enrique González Macho i un altre de Luis de Val Mínguez. El primer conté argments que no faria servir si hi haguera reflexionat des del punt de vista dels drets dels ciutadans i de l’interés públic. Però un distribuïdor de pel·lícules no té perquè parar-se en brosses si el negoci li funciona tal com està. I millor que no comentem la seua apreciació antropològica sobre la rapidesa o lentitud en l’adquisició d’hàbits.

En canvi, el segon, productor de Media Films, troba ben fet que «un document regule les regles del joc» i no veu cap problema per a l’exhibició en català, llevat que no haja estat fins ara una pràctica comuna. Si s’estén, «la clau està en analitzar com està formulada l’oferta i saber quina és la demanda. La cooficialitat del català i del castellà està en els escoles i també en el carrer».

Cinema en valencià en Alacant (05.02.2009 – 02.04.2009)

Cinema en valencià en Alacant

L’Observatoria de la Llengua ens envia la informació de la campanya de cinema en valencià d’Alacant:

La Universitat d’Alacant reprèn el cicle de cinema d’estrena en valencià

El pròxim dijous 5 de febrer comença una nova edició del cicle Cinema en Valencià que ofereix la Universitat d’Alacant amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Catalans, el Festival de Cinema en Valencià L’Inquiet i La Cívica-Escola Valenciana.

En l’edició d’enguany l’aposta continua amb les pel·lícules d’estrena que s’exhibiran als cines Astoria, ubicats en ple centre històric d’Alacant. Les projeccions seran tots els dijous, del 5 de febrer al 2 d’abril, en dues sessions: a les 18.00 i 20.15 hores. La programació del cicle compta amb grans èxits de taquilla com Indiana Jones, Vicky Cristina Barcelona i Bolt, entre d’altres.

Un dels aspectes de nova creació són les sessions matinals en col·laboració amb la Cívica-Escola Valenciana dirigides a centres escolars, que es poden sol·licitar en el telèfon 607 930 565.

La primera pel·lícula del cicle, Austràlia, es projectarà el dijous 5 de febrer amb horari especial. L’entrada és gratuïta amb la tiu o amb invitació que es pot recollir a la Sala Aifos del campus universitari, a la Seu d’Alacant i al Consell de la Joventut. El preu de l’entrada en taquilles és reduït per al públic en general. La capacitat de les sales és limitada.

Programació:

5 de febrer
Austràlia
Dir. Baz Luhrmann
[Horari especial: 17.45 i 20.45 h] Qualificació: +7 anys

12 de febrer
City of Ember
Dir. Gil Kenan
Qualificació: Apta per a tots els públics

19 de febrer
Indiana Jones
Dir. Steven Spielberg
Qualificació: Apta per a tots els públics

26 de febrer
Bolt
Dir. Byron Howard, Chris Williams
Qualificació: Apta per a tots els públics

5 de març
Vicky Cristina Barcelona
Dir. Woody Allen
Qualificació: + 13 anys

12 de març
Els nens de Huang Shi
Dir. Roger Spottiswoode
Qualificació: + 13 anys

26 de març
Forasters
Dir. Ventura Pons
[Sessió a les 18.00 h] Qualificació: + 13 anys
Qualificació: + 7 anys

26 de març
Vampir Cuadecuc
Dir. Pere Portabella
[Sessió a les 20.15 h] Qualificació: + 7 anys

2 d’abril
Madagascar 2
Dir. Eric Darnell, Tom McGrath
Qualificació: Apta per a tots els públics

Més informació: 965 90 98 52
a/e: aula.cine@ua.es
web: http://www.ua.es/spv/
Consulteu la programació d’Alacant, Castelló i València (Pròximament estarà la programació d’Alcoi, Elx, Gandia i Ontinyent): www.cinemaenvalencia.cat.

A Alacant hi ha sessions matinals dirigides als centres escolars. Més informació en el 607 930 565.

Cinema en valencià en València (27.01.2009 – 24.02.2009)

Cinema en valencià en València

Ernest Anyó ens envia el cartell de la cinquena campanya de cinema en valencià de València. La programació és la següent:

Cinema en Valencià. 5.a edició

Del 27 de gener al 30 de juny de 2009

Programació del 27 de gener al 24 de febrer a València

Cada dimarts a les 20 h, als UGC Ciné Cité, av. Tirso de Molina, 16.

27 de gener
Vicky Cristina Barcelona
Dir. Woody Allen

3 de febrer
L’advocat del terror (VOS) (L’avocat de la terreur)

Dir. Barbet Schroeder

10 de febrer
Austràlia (Australia)
Dir. Baz Luhrmann

17 de febrer
Els nens de Huang Shi (The Children of Huang Shi)
Dir. Roger Spottiswoode

24 de febrer
Forasters

Dir. Ventura Pons

Ho organitzen:
Servei de Política Lingüística de la Universitat de València www.valencia.edu/spl
Àrea de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València – www.upv.es/apnl

Legislació lingüística: referències del RD 2.062/2008

També en el Flaixos d’Actualitat (núm. 26, 19.01.2009) ens arriba la informació que el boe número 10, de 12 de gener de 2009, publica el Reial decret 2.062/2008, de 12 de desembre [pdf], pel qual es desplega la Llei 55/2007 estatal, de 28 de desembre, del cinema i que conté referències lingüístiques en els articles 6.1.a i d, segon paràgraf del 7.1., 7.2, 13.2, 19.3 i 32.e.

Ací teniu la versió en català del text (traduït amb l’ajuda de l’Internostrum):

[…]

Article 6. Procediment de qualificació per l’icaa

1. La qualificació ha de ser sol·licitada per l’empresa productora o distribuïdora de la pel·lícula cinematogràfica o altra obra audiovisual, mitjançant una sol·licitud dirigida a l’icaa, a la qual cal adjuntar:

a) Quan la sol·licitud l’efectue l’empresa distribuïdora, un contracte de distribució de la pel·lícula o altra obra audiovisual, o una declaració realitzada en un document públic en què resulte prou acreditada la seua condició de ser l’empresa que la distribuïx. Si la llengua original d’estos documents no és el castellà o alguna de les altres llengües cooficials en les comunitats autònomes, s’han de presentar, a més, traduïts al castellà.

[…]

d) Si la llengua original no és el castellà o alguna de les altres llengües cooficials en les comunitats autònomes, text complet dels diàlegs traduït al castellà.

Article 7. Comercialització de pel·lícules cinematogràfiques i altres obres audiovisuals

1. A l’efecte del que s’establix en l’article 18 de la Llei 55/2007, de 28 de desembre, del Cinema, pel que fa a la quota de pantalla, l’icaa expedirà a les empreses distribuïdores de les pel·lícules que es vagen a comercialitzar en sales d’exhibició cinematogràfica, prèvia sol·licitud, un certificat de distribució que han de facilitar als titulars de les sales d’exhibició en el qual es reflectirà la qualificació, la nacionalitat i les característiques de distribució de les pel·lícules que s’especifiquen en el paràgraf següent.

Per a l’obtenció d’eixe certificat, les empreses distribuïdores han de presentar a l’icaa, amb la seua sol·licitud, la informació sobre les característiques de distribució de la pel·lícula, que són l’idioma de la versió original i de les diferents versions en les quals va a comercialitzar-se, amb indicació del nombre de còpies o suports de cada versió. En el cas de projecció digital via satèl·lit, s’ha de notificar el nombre de receptors de senyal als quals es transmetrà la pel·lícula cinematogràfica.

[…]

2. Eixe certificat pot ser sol·licitat per l’empresa distribuïdora en el moment que sol·licite la qualificació. Per a això, juntament amb la sol·licitud de qualificació, l’empresa distribuïdora ha de presentar la informació sobre idioma i nombre de còpies a què es referix l’apartat 1.

Article 13. Control d’assistència i rendiment de les obres cinematogràfiques

[…]

2. Els titulars de les sales d’exhibició cinematogràfica ham d’omplir i fer arribar a l’icaa els informes d’exhibició en què han de figurar la declaració de la totalitat de les pel·lícules cinematogràfiques projectades, tant llargmetratges com curtmetratges, que han de ser identificades pel títol i nombre de l’expedient de qualificació, l’idioma de la versió original i el de comercialització en doblatge i subtitulat, si n’hi ha, i l’empresa distribuïdora. Així mateix, cal declarar el nombre de bitllets venuts i la recaptació obtinguda en cada sessió. Per a la verificació d’aquestes declaracions, l’icaa pot sol·licitar la informació documental necessària.

[…]

Article 19. Modalitats d’ajudes i marc normatiu

[…]

3. Els crèdits específics per al foment de la producció, distribució, exhibició i promoció de la cinematografia i l’audiovisual en llengües cooficials diferents del castellà que, segons l’article 36 de la llei esmentada, han d’establir-se sense perjudici del règim d’ajudes estatals les bases reguladores de les quals s’estableixen en este reial decret, seran transferits íntegrament a les comunitats autònomes corresponents mitjançant els convenis de col·laboració a què es referix la disposició addicional sisena d’esta llei, d’acord amb els criteris i límits que s’hi establixen. La convocatòria, tramitació i l’atorgament d’estes ajudes correspon a les comunitats autònomes.

[…]

Article 32. Documentació

L’aprovació del projecte de coproducció ha de ser de sol·licitat, abans de l’inici del rodatge de la pel·lícula, per l’empresa productora a l’icaa o, quan pertoque, a l’òrgan de la comunitat autònoma competent, adjuntant-hi, en tot cas, la següent documentació:

[…]

i) Contracte de coproducció en què s’especifiquen els pactes de les parts relatius als diferents aspectes que es regulen en este reial decret, amb indicació precisa de la participació de cada coproductor, les aportacions de personal creatiu, tècnic i de serveis, les transferències dineràries de cada coproductor i el repartiment de mercats i beneficis. Si el contracte de coproducció està redactat en una llengua diferent del castellà o d’alguna de les cooficials en les comunitats autònomes, cal presentar-ne, a més, una traducció al castellà.

[…]