Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button

b) DocumentsArxiu

Termes nous en el DOGC núm. 6.318

Recopilació dels termes catalans aprovats pel Consell Supervisor del Termcat durant el segon quadrimestre de 2012 (dogc 6.318, 19.02.2013):

[Botànica] peril·la

[Ciències de la salut] eritròcit de casc (sin. compl. queratòcit), esquistòcit, substitut de la sang, transportador d’oxigen

[Física] bellesa, bola de gluons, cinturó de Kuiper, experiment imaginari, fissionar (sin. fissionar-se), llum antisolar, objecte clàssic del cinturó de Kuiper (sin. compl. cubewano), objecte transneptunià, plutí, (sin. compl. plutino), polaritó, quantització (sin. compl. quantificació), quantització, (sin. compl. quantificació), quantitzar (sin. compl. quantificar), quantitzar (sin. compl. quantificar), quark b (sbl.: b), quark c (sbl.: c), quark d (sbl.: d), quark s (sbl.: s), quark t (sbl.: t), quark u (sbl.: u), sabor, seeing [en], veritat (sbl.: T)

[Informàtica] CASE integrat (sigla: I-CASE), enginyeria del programari (sigla: CASE)

[Nanotecnologia] bit quàntic (sin. compl. qbit), computació quàntica, díode electroluminescent orgànic (sigla: OLED), efecte dragó, efecte lotus, (sin. compl. efecte fulla de lotus), entrellaçament quàntic, grafà, grafè epitaxial, grafè per exfoliació, innovació incremental, memoresistència, nanoempremtació, nanoempremtador, nanopartícula, nanopartícula de disseny, nanopartícula incidental, nanopartícula natural, nanotecnologia humida, nanotecnologia seca, nanoxip (sin. compl. xip nanomètric), ordinador quàntic, plasmó de superfície, plasmònica, ressonància de plasmó de superfície (sigla: SPR), tècnica d’ultrasons per làser, tecnologies convergents, tecnologies convergents NBIC, transistor d’efecte de camp orgànic (sigla: OFET), transistor electroluminescent orgànic (sigla: OLET)

[Economia] acreció, acretiu -iva, dilució, dilutiu -iva

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>