JQCV: s’ha obert el termini de matrícula

Immaculada Cerdà ens envia a través de la llista de la Taula de Filologia Valenciana la informació següent sobre la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià:

S’ha obert novament el termini de matriculació de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

El període és de l’1 al 26 d’abril inclusivament. Si feu la matriculació telemàtica, amb pagament per via telemàtica, tindreu una bonificació del 10 per cent.

Calendari de les proves:

Dia 28 de maig de 2011:
– Certificat de coneixements orals.
– Àrees 1 i 2 del certificat de grau mitjà.

Dia 4 de juny de 2011:
– Certificat de grau elemental.
– Àrees 1 i 2 del certificat de grau superior.
– Certificat de llenguatge en els mitjans de comunicació.

Dia 11 de juny de 2011:
– Àrees 3 i 4 del certificat de grau mitjà.
– Certificat de llenguatge administratiu.

Dia 18 de juny de 2011:
– Àrees 3 i 4 del certificat de grau superior.
– Certificat de correcció de textos.

NOVETATS IMPORTANTS

1. Les proves de coneixements orals, de grau elemental i dels certificats de capacitació tècnica es realitzaran cada una en una única jornada.

2. Les proves de grau mitjà i de grau superior es realitzaran en dos fases. En la primera fase s’avaluaran els continguts de les àrees 1 i 2 (les de tipus test). En la segona, s’avaluaran els continguts de les àrees 3 i 4 (redacció, dictat i expressió oral). Només podran realitzar la segona fase els aspirants que hagen superat la primera fase.

En les proves de grau mitjà i de grau superior, els aspirants que no superen el 40nbsp% en la mitjana ponderada de les dos àrees de la primera fase no podran continuar en la segona fase. Així mateix, no podran continuar tampoc en la segona fase els aspirants que no hagen obtingut un mínim d’un 30 % en alguna de les dos àrees de la primera fase.

4. Al llarg de la setmana següent de la realització de les proves, la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià publicarà en el web www.edu.gva.es/jqcv els resultats dels aspirants que s’han examinat de les àrees 1 i 2 de les proves de grau mitjà i de grau superior. Els aspirants que no hagen superat els criteris expressats en el punt anterior seran qualificats com a no aptes.

I també us recordem que l’Àrea de Formació de la Diputació de València organitza, tant en el Pla de Formació Contínua com en Interna, cursos encaminats a superar estes proves. Podeu trobar més informació en: http://www.dival.es/formacion i www.dival.es/normalitzacio.

Immaculada Cerdà Sanchis
Cap de la Unitat de Normalització Lingüística
Diputació de València
Plaça de Manises, 4 46003 València
Tel. 963 882 833
Fax 963 882 834
immaculada.cerda@dival.es
www.dival.es/normalitzacio

Flaixos sobre jutjats, consum i sobre nous parlants de català

Flaixos d'Actualitat

Els Flaixos d’Actualitat (núm. 70, 30.03.2011) ens envien, entre altres, les informacions següents:

«No canviem de llengua», campanya per a l’ús del català a la justícia

L’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia (ajdlp) ha posat en marxa la campanya «No canviem de llengua. Si vas al jutjat no canviïs de llengua», que té com a objectiu fomentar l’ús del català a l’Administració de justícia a Catalunya.

Davant del fet que només un 3 % de les demandes que es presenten als jutjats i un 17 % de les resolucions judicials són en català, la campanya vol informar la ciutadania sobre el dret fonamental a parlar en català davant l’Administració de justícia. L’Associació facilita la documentació necessària per donar a conèixer els drets dels ciutadans sobre l’ús de la llengua i posa a la seva disposició els serveis informatius de l’entitat davant de qualsevol dubte o aclariment.

Estatut valencià dels consumidors i usuaris

Les Corts Valencianes han aprovat la Llei 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat, per la qual s’aprova l’Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana. L’article 8 porta l’epígraf «Drets lingüístics» i preveu el dret dels consumidors d’usar qualsevol de les llengües oficials i el foment de l’ús del valencià.

S’ha publicat al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 6487, de 24 de març, i es pot consultar a: http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/24/pdf/2011_3372.pdf

Guia El català també és meu

La Plataforma per la Llengua ha editat El català també és meu. Guia per a nous i futurs parlants de català. Aquesta publicació, que es pot descarregar en format pdf des de la pàgina web de l’entitat, és una guia bilingüe (en català i en castellà) que exposa i argumenta els motius i les reflexions de persones que han adoptat el català com a llengua d’ús habitual.