Diccionari visual multilingüe

Magdalena Ramon ens envia a través d’InfoZèfir la informació següent:

Nou material de català inicial: Diccionari visual

Recentment s’ha editat el Diccionari visual, una petita publicació, en color i de format atractiu i manejadís, que ofereix un primer contacte amb la llengua catalana mitjançant imatges que representen el vocabulari més quotidià, amb la corresponent denominació en català, agrupades per centres d’interès: el poble i la ciutat, el parc, la casa, la família, les verdures… A més, conté un recull multilingüe de frases d’ús corrent en català, castellà, anglès, francès, alemany, àrab i xinès.

L’edició d’aquest material ha estat fruit de la iniciativa de la Direcció Insular de Política Lingüística del Consell de Mallorca i de l’Àrea de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística de l’Ajuntament de Palma, i ha comptat amb la col·laboració del Govern de les Illes Balears i el Centre Balears Europa.

El Diccionari visual és accessible en format pdf a la pàgina web www.conselldemallorca.cat: Diccionari visual

Secció de Dinamització
Direcció Insular de Política Lingüística
Departament de Cultura i Patrimoni
Consell de Mallorca
Pl. de l’Hospital, 4
07012 Palma
Tel.: +(34) 971 219 595
Fax: 971 219 640

www.conselldemallorca.cat

Flaixos de traducció i interpretació i de base de dades jurídica

Els Flaixos d’Actualitat (núm. 35, 03.06.2009) ens envien, entre altres, la informació següent:

Convocatòria de proves per a l’habilitació professional per a la traducció i la interpretació jurades 2009

El dogc 5.391, del 2 de juny de 2009, publica la resolució de convocatòria de les proves per a l’habilitació professional per a la traducció i la interpretació juradesd’altres llengües al català i viceversa per a l’any 2009.

Enguany les llengües objecte d’examen són:
— Anglès (prova de traducció i prova d’interpretació)
— Castellà (prova de traducció i prova d’interpretació)

La sol·licituds s’han de presentar del 3 al 15 de juny a la Secretaria de Política Lingüística a Barcelona (C. de Mallorca, 272, 1r); Girona (Gran Via de Jaume I,9, 1r pis); Lleida (C. de Lluís Companys, 1); Tarragona (C. de Sant Francesc, 3) o Tortosa (C. de Montcada, 23).

Per a més informació: http://www.gencat.cat/llengua/tij

Llengües i legislació. Base de dades jurídica

La base de dades de dret i legislació lingüístics és fruit d’un conveni de col·laboració entre la Secretaria de Política Lingüítica i el ciemen (Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions), responsable del programa Mercator: dret i legislació lingüístics. L’objectiu és reunir les bases de dades d’aquestes dues organitzacions i posar-les a disposició dels estudiosos i la ciutadania en general a través d’Internet. Té gairebé 30.000 entrades, de les quals unes 21.000 han estat aportades per la Secretaria de Política Lingüística.

Es pot consultar a: http://www.gencat.cat/llengua/bdjuridica

Proves extraordinàries de la JQCV

El cidaj ens envia la informació següent:

Resolució de 15 de maig de 2009, de la Secretaria Autonòmica d’Educació, per la qual es convoquen proves extraordinàries per a l’obtenció de certificats oficials administratius de coneixements de valencià, que expedix la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. [2009/6259] (docv núm. 6.026, de 02.06.2009)
– vegeu text