Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button

Arxiu

Minoració de les ajudes a entitats locals 2011

El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana publicava fa uns dies (31.05.2011) l’ordre de minoració de les subvencions per a promoció de l’ús del valencià en ajuntaments i mancomunitats:

Orde 37/2011, de 24 de maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual es minora l’import global màxim previst en l’Orde 105/2010, de 30 de desembre, […]

Polítiques valencianes contra la capacitació lingüística

El conseller Font de Mora Turón ha iniciat una campanya contra l’aprenentatge de les llengües en l’educació pública valenciana, particularment, contra l’aprenentatge del valencià. És evident que ell no dirà que es proposa això, però els fets sí que indiquen que eixa és la seua proposta, ja que pretén eliminar el model que millor ha […]

Novetats en les fitxes de la CDLPV

[Bloc sobre les novetats] [Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com] Revisions: a la llum de. a so de mar. cítrics. Vocabulari de dret. fins / fins a. Actualitzacions i ampliacions del web: Multicerca: (51.1) Diccionari jurídic català de l’IEC. […]