Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button

Arxiu

Flaixos sobre traductors jurats i síndic de greuges

Els Flaixos d’actualitat (número 15) ens informen, entre altres coses, del següent:

Convocatòria de proves per a l’habilitació professional per a la traducció i la interpretació jurades 2008

Les llengües objecte d’examen són l’alemany, l’àrab, el castellà, l’italià, i el xinès

El DOGC 5138 del 26 de maig de 2008, publica la resolució de convocatòria de les proves per a l’habilitació professional per a la traducció i la interpretació jurades d’altres llengües al català i viceversa per a l’any 2008.

Les llengües objecte d’examen són:
— Alemany(prova de traducció i prova d’interpretació)
— Àrab (només prova de traducció)
— Castellà (prova de traducció i prova d’interpretació)
— Italià (prova de traducció i prova d’interpretació)
— Xinès (prova de traducció i prova d’interpretació)

El termini de presentació de sol·licituds és del 3 al 3 al 17 de juny de 2008.
Més informació…

A més, una novetat legislativa sobre el requisit lingüístic per al personal del síndic de greuges:

El personal del Síndic de Greuges de Catalunya estarà regulat, en endavant, pel Reglament que s’ha aprovat mitjançant una Resolució de 9 d’abril de 2008, publicada en el DOGC núm. 5.131, de 15 de maig de 2008. En els articles 23.2, 24.1 I 43.2 del Reglament es preveu l’acreditació del coneixement del català en la selecció i la provisió de llocs de treball del personal esmentat.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>