Xavier Rull ens informa a través d’InfoZèfir de la convocatòria d’una plaça de redacció per al Diccionari descriptiu de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC):

Convocatòria d’una plaça de redactor/a per al Diccionari descriptiu de la llengua catalana (Ref. DCC/08)

L’Institut d’Estudis Catalans convoca una plaça de redactor per al Diccionari descriptiu de la llengua catalana.

La funció principal que s’ha d’exercir en aquest lloc de treball consisteix en la redacció d’articles de diccionari.

Requisits:

  • Ésser titulat/ada superior, preferentment llicenciat/ada en filologia catalana, lingüística o estudis similars.
  • Tenir un alt domini de l’expressió escrita i de la normativa de la llengua catalana.
  • Tenir coneixements aprofundits com a usuari/ària d’eines d’ofimàtica (bases de dades, tractament de textos…).
  • Tenir experiència en l’anàlisi descriptiva del lèxic.
  • Acreditar experiència en l’elaboració de diccionaris o haver participat en projectes lexicogràfics.
  • Tenir aptituds per al treball en equip i bona capacitat d’anàlisi i de síntesi.

Mèrits:

  • Estar en possessió del diploma d’estudis avançats o del títol de doctor en filologia.
  • Acreditar un nivell alt d’anglès i francès.
  • Tenir formació complementària en el camp de la lexicografia.

El contracte serà per obra o servei, amb una jornada de 37,5 hores setmanals i una retribució negociable d’acord amb el currículum que s’acrediti.

Les persones interessades s’han d’adreçar per escrit al Departament de Recursos Humans de l’Institut d’Estudis Catalans, bé sigui per carta (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), bé sigui per correu electrònic (recursos.humans@iec.cat), i han d’adjuntar el currículum complet i un certificat de l’expedient acadèmic dels estudis realitzats. En l’escrit de la sol·licitud s’ha de fer constar la referència DCC/08.


Publicat per: Miquel Boronat Cogollos.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *