El CIDAJ ens ha fet arribar la informació següent:

ORDE de 24 d’abril 2007, de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen procediments selectius d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional. [2007/5512] (DOCV núm. 5.501, de 30.04.2007)
– vegeu text

RESOLUCIÓ de 17 d’abril de 2007, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publica la relació provisional d’admesos i exclosos, per a la provisió de places docents en règim de contractació laboral, convocades a concurs de mèrits per Resolució de 5 de març de 2007 (DOCV de 8 de març de 2007). [2007/4946] (DOCV núm. 5.503, de 02.05.2007)
– vegeu text

RESOLUCIÓ de 17 d’abril de 2007, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publica la relació provisional d’admesos i exclosos, per a la provisió de places docents en règim de contractació laboral, convocades per resolució de 2 de març de 2007 (DOCV de 07.03.2007). [2007/4943] (DOCV núm. 5.503, de 02.05.2007)
– vegeu text

RESOLUCIÓ de 20 d’abril de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual prorroga el termini per al nomenament dels aspirants que han superat les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, tècnic mitjà de promoció lingüística, convocatòries 35/04 i 36/04. (DOCV núm. 5.504, de 03.05.2007)
– vegeu text


Publicat per: Miquel Boronat Cogollos.

Un pensament en “Oposicions, Universitat d’Alacant i TMPL

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *