Tècnic/ca auxiliar de promoció lingüística a Paterna

El cidaj ens fa arribar la informació següent:

 • Ajuntament de Paterna. Oferta d’ocupació pública per a l’exercici de 2007. [2008/121] (docv núm. 5 676, de 09.01.2008)
  – vegeu text

  En concret:

  Oferta d’ocupació pública per a l’exercici de 2007. [2008/121]

  La Junta de Govern Local d’este ajuntament, en sessió celebrada en data 14 de desembre de 2007, va adoptar l’acord pel qual es va aprovar l’oferta d’ocupació pública per a l’exercici 2007, en els termes següents:

  Funcionaris
  1. Una plaça d’arqueòleg, escala administració especial, subescala tècnica, classe superior, grup A1.
  2. Una plaça de tècnic auxiliar de promoció lingüística, escala administració especial, subescala tècnica, classe auxiliar, grup C1.
  3. Tres places d’auxiliar administratiu, escala administració general, subescala auxiliar, classe auxiliar, grup C2.
  4. Una plaça d’oficial de manteniment, escala administració especial, subescala serveis especials, classe personal d’oficis, grup C2.
  5. Una plaça de conductor, escala administració especial, subescala serveis especials, classe personal d’oficis, grup C2.
  6. Una plaça d’operari de manteniment, escala administració especial, subescala serveis especials, classe personal d’oficis, grup E.
  7. Quatre places d’operari de manteniment d’instal·lacions esportives, escala administració especial, subescala serveis especials, classe personal d’oficis, grup E.

  Ho fem públic perquè en prengueu coneixement i tinga els efectes que pertoquen.

  Paterna, 19 de desembre de 2007.- L’alcalde: Lorenzo Agustí Pons.