Xavier Rull ens fa arribar a través d’InfoZèfir una oferta de faena:

Convocatòria d’una plaça de tècnic/a lingüístic/a per a l’Oficina de Gramàtica de la Secció Filològica

L’Institut d’Estudis Catalans convoca, a torn obert, una plaça de tècnic lingüístic per a l’Oficina de Gramàtica de la Secció Filològica.

La funció principal que s’ha d’exercir en aquest lloc de treball consisteix a col·laborar en les tasques de l’Oficina de Gramàtica de l’IEC, principalment en el projecte d’elaboració de la Gramàtica de la Llengua Catalana.

Requisits:

  • Estar en possessió del títol de llicenciat o llicenciada en filologia catalana, lingüística o estudis similars.
  • Tenir un bon expedient acadèmic.
  • Tenir un alt domini de l’expressió escrita i de la normativa de la llengua catalana.
  • Tenir coneixements aprofundits com a usuari o usuària d’eines d’ofimàtica aplicades a l’explotació de corpus lingüístics (gestors de bases de dades, gestors documentals, processadors de textos…).

Mèrits:

  • Haver col·laborat a l’Oficina de Gramàtica de l’IEC.
  • Tenir coneixements aprofundits en gramàtica descriptiva i normativa catalanes.
  • Estar en possessió del Diploma d’Estudis Avançats o del títol de doctor en filologia.

El contracte serà per obra o servei, a temps complet, amb una jornada de 37,5 hores setmanals i una retribució negociable d’acord amb el currículum que s’acrediti.

Les persones interessades s’han d’adreçar per escrit al Departament de Recursos Humans de l’Institut d’Estudis Catalans, bé sigui per carta (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), bé sigui per correu electrònic recursos.humans@iec.cat, i han d’adjuntar el currículum complet i un certificat de l’expedient acadèmic dels estudis realitzats.
En l’escrit de la sol·licitud s’ha de fer constar la referència OGR/02.


Publicat per: Miquel Boronat Cogollos.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *