4 thoughts on “Servei lingüístic a Benissa

  1. Només vull fer constar que a Benissa hi ha un home de lletres, un savi, que és l’arxiver del poble, i que edita amb la suor seva i la seva constància el Calendari de Brillants. Si la gent dels Països Catalans fos com ell, ens aniria tot la mar de bé. Un record, doncs, per a una persona que ha fet i fa una tasca callada i constant.

  2. La versió que m’arriba a mi (enviat per la Conselleria de Cultura, Educació i Esport) és: El Brillantet. Calendari i santoral, astronòmic i literari de Joan Josep Cardona Ivars. I el podeu trobar en unan pàgina de la mateixa conselleria.

  3. M’ha sorprés veure el nom del carrer del Pare Andrés Ivars. Ja sabem què passa amb els noms dels sabuts als seus pobles natals, si no hi ha una miqueta de sensibilitat i, sobretot, si no se’l coneix.
    El pare franciscà Andreu Ivars fou un historiador que col·laborà en moltes publicacions del primer terç del XX, i en moltes firmava en valencià. Així, doncs, crec que és un motiu més que suficient com per a posar-li el nom en valencià. Si no, ¿hauríem d’escriure sempre Teodoro Llorente?

  4. Moltes gràcies per la informació, Josep Miravet.

    Corregixc l’adreça i envie el teu comentari i la informació de la GEC al servei de Benissa, que és qui em va donar la informació.

    Trobe que els ho podries dir també.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *