Tret de Migjorn; informació d'Òscar Pérez Silvestre.

ANUNCI

La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 7 de març de 2007, va aprovar les bases que regulen la convocatòria de 2 beques de col·laboració en matèria de normalització lingüística. Les bases es podran recollir als llocs següents:
—Informació i registre de l’Ajuntament de Sagunt, de la Tinència d’Alcaldia de Sagunt-Port i de les oficines municipals de Baladre
— Gabinet de Promoció del Valencià (c/ Castell, 24).

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà a partir de l’endemà a la publicació d’aquest anunci en un dels diaris valencians de major difusió i finalitzarà als trenta dies naturals. Les instàncies i la documentació requerida per a prendre-hi part han de presentar-se en qualsevol de les oficines d’informació i registre abans esmentades, o bé segons la forma que estableix l’article 38 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Més informació:
Gabinet de Promoció del Valencià
Tel. 96 265 58 58 (ext. 301)


Publicat per: CDLPV.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *