Nomenaments en l’AVL: Josep Lluís Lacreu Cuesta

El cidaj ens fa arribar la informació següent:

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2007, per la qual es proveïxen les vacants anunciades per la convocatòria d’esta Presidència, de 5 d’octubre de 2007 (docv núm. 5 620, de 17 d’octubre de 2007). [2007/15701] (docv núm. 5 670, de 31.12.2007)
vegeu text

En concret, el resultat ha estat:

Primer
Nomenar el Sr. Agustí Colomer Ferràndiz, funcionari de carrera del grup A, amb NRP 21.636.872N0, com a cap de Gestió Administrativa de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, lloc de treball número 4, grup A, complement de destinació 30 i complement específic E050.

Segon
Nomenar el Sr. Joan Enric Tamarit Llop, funcionari de carrera del grup A, amb NRP 22.517.791J0, com a cap de Gestió Econòmica de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, lloc de treball número 5, grup A, complement de destinació 30 i complement específic E050.

Tercer
Nomenar el Sr. Josep Lluís Lacreu Cuesta, funcionari de carrera del grup A, amb NRP 19.878.581D0, com a cap de la Unitat de Recursos Lingüisticotècnics de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, lloc de treball número 6, grup A, complement de destinació 30 i complement específic E050.

Observem, per tant, que el lloc del cap de Recursos Lingüísticotècnics ha pujat de complement de destinació (ara és 30) respecte del que es va fixar en el Decret 69/2003 (28).