Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button

Arxiu

La justícia corregix un decret «obscur» de Francisco Camps

El cidaj ens dóna a conéixer la informació següent:

[pdf]

DECRET 84/2008, de 6 de juny , del Consell, pel qual s’executa la sentència de 20 de juny de 2005, de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en els termes expressats per la providència de 22 de maig […]

La justícia impedix les censures de la Generalitat de Francisco Camps

La Generalitat valenciana juga a la inseguretat jurídica i l’opacitat: ¿de què tracta el Decret 47/2008 del Consell? (docv núm. 5.742, de 15.04.2008 [pdf]):

DECRET 47/2008, d’11 d’abril, del Consell, pel que* es modifica el Decret 73/2004, de 7 de maig, del Consell, pel qual es va aprovar l’Estatut de la Universitat d’Alacant. [2008/4498]

L’Estatut […]

Butlletí de la CDLPV: Índex, núm. 14

Posem una mica al dia la secció del web Eines de Llengua corresponent al butlletí Índex. Hi hem afegit el sumari del número 14:

Pàg. 2 | legislació: «Comparativa del tractament de la llengua en els estatuts d’autonomia dels Països Catalans» (Gabriel Bibiloni) Pàg. 13 | dialectologia: «Aplicació de tècniques de socioestadística avançada en […]