Per disposicions

 1. Normes prèvies
 2. Lleis

  LPL Andorra

  LPL Catalunya: · balanç

 3. Reglaments municipals
 4. Reials decrets
 5. Decrets
 6. Ordres
 7. Acords
 8. Resolucions
 9. Anuncis

Per temes

  1. Administració local
  2. Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL)
  3. Jurisprudència
  4. Miscel·lània:
   1. Llengua oficial i pròpia
   2. Toponímia i senyalització
   3. Ús del valencià en les relacions dels ciutadans amb l’administració
   4. El requisit lingüístic en l’accés a la funció pública i la perfilació dels llocs de treball
   5. Normalització de noms i cognoms
  5. Documentació:
   DNI (2001)
   ‣ Permís de conducció (RD 1.598, art. 32)
   Registre civil
  6. Requisit lingüístic:
   notícies i dades
   Informes: Carcaixent; Silla
   ‣ El requisit del castellà-espanyol
   ‣ STS 22.01.1991: comentari de Luis Antonio Burón Barba
  7. Toponímia:
   ‣ Generalitat valenciana:
   ‣‣‣ Decret 61/2017
   ‣‣‣ Decret 145/1986
   ‣‣‣ Llei 4/1983 (art. 15)
   Municipis: decrets
   ‣‣‣ Municipis: reglaments
   ‣ Províncies: Llei 25/1999
   ‣ Retolació: lleis (Llei 6/1991), reials decrets, decrets i ordres (Ordre 01.12.1993)
   Vies pecuàries

Altres àmbits

 1. Senat espanyol:
  Reglament
 2. Unió Europea
 3. Nacions Unides (ONU)
 4. Revista de Llengua i Dret:
  Índex dels números 1-53
 5. Recull sobre legislació de Gabriel Bibiloni