La Scaterm ens envia la informació següent:

IX Jornada de Terminologia

Terminologia i llenguatge jurídic

18 de maig de 2011
Universitat Autònoma de Barcelona

Crida per a la presentació de comunicacions

La Societat Catalana de Terminologia (Scaterm), filial de l’Institut d’Estudis Catalans, i la Universitat Autònoma de Barcelona us conviden a participar activament en la IX Jornada de la SCATERM, titulada «Terminologia i llenguatge jurídic», que tindrà lloc a la Universitat Autònoma de Barcelona el dia 18 de maig de 2011.

Hi tenen cabuda tots els treballs sobre dret i llenguatge jurídic que tinguin una vinculació clara amb la terminologia. En conseqüència, aquesta jornada s’adreça a professionals especialitzats en terminologia, dret, ciències jurídiques, lingüística i altres àrees afins.

Presentació de resums (forma i terminis)

 • Els resums, d’un mínim de tres-centes paraules, s’han de presentar en format de document de text dels programaris MS Word (2000 o superior) o Open Office, o bé en rtf. S’han de lliurar preferentment en català.
 • Els resums han d’anar acompanyats de les dades següents: a) nom de l’autor o autors i organisme de procedència; b) títol de la comunicació; c) justificació i interès de la proposta dins l’àmbit de la jornada, i d) dades de contacte (adreça postal completa, adreça electrònica i número de telèfon).
 • Els resums i les dades de contacte s’han d’enviar per correu electrònic, en un arxiu adjunt, a l’adreça electrònica s.llengues.terminologia@uab.cat. L’assumpte del missatge ha de contenir el text següent: «IX Jornada de la SCATERM (proposta de comunicació)». El resum es considerarà lliurat quan l’autor rebi la confirmació de recepció per part de l’organització.
 • El termini límit de recepció de resums és el 15 d’abril de 2011.
 • Les comunicacions acceptades per a exposar oralment disposaran de quinze a vint minuts per a la presentació. Al final de cada sessió de comunicacions es reservarà un espai per al debat.
 • Una vegada acceptada la comunicació, l’autor o autors han de fer arribar el text definitiu de la comunicació (d’una extensió aproximada de 15 pàgines a un espai i mig), en format electrònic i en una còpia impresa, abans del dia 13 de maig de 2011. Per a poder fer l’exposició pública de la comunicació és imprescindible haver complert aquest requisit.
 • Amb vista a l’edició de les actes de la jornada, el text definitiu ha d’anar acompanyat de les imatges que l’autor o autors vulguin que siguin reproduïdes juntament amb la comunicació.

Criteris de selecció

 • L’interès del tema dins l’àmbit temàtic de la jornada.
 • El rigor metodològic i l’interès estratègic de la publicació.

Publicació dels treballs

 • Els autors seleccionats seran informats abans de 2 de maig del 2011.
 • Les comunicacions seran publicades en format electrònic al lloc web de la SCATERM i en repositoris digitals d’accés obert.

Publicat per: Miquel Boronat Cogollos.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *