Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button

Arxiu

Concurs de provisió de llocs en l’AVL

El cidaj ens fa arribar la informació següent:

  • RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2008, de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es proveïxen les vacants anunciades en la convocatòria de concurs de mèrits 2/2008 (Resolució de 14 de març de 2008; docv núm. 5.729, de 27 de març). [2008/7553] (docv núm. 5.793, de 26.06.2008)
    – vegeu text

Els tècnics que ocuparan tres dels llocs són els següents:

  • Lloc 14: Susana Pardines López
  • Lloc 17: Leonor Selva Aranda
  • Lloc 18: Rafael Comeche Palanques

La resolució no diu res del lloc número 15, que supose que no serà cobert definitivament en esta ocasió.

1 comment to Concurs de provisió de llocs en l’AVL

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>