A disposar

La pana del bloc ha segut més lleu del que prevéiem. Hem perdut una miqueta de temps, algunes dades, però hem pogut recuperar quasi tots els continguts del dtl. Ara només resta tornar a donar d’alta els usuaris que havien segut esborrats de la base de dades. I continuar las tasca.

I per destacar una nova utilitat que hem incorporat fa poc de temps, en la columna de més a la dreta hem enllaçat dos cerques predefinides en el diari Avui, una sobre «llengua» i l’altra sobre «lingüística». És una manera simple i ràpida d’accedir a l’actualitat mediàtica sobre eixos dos continguts.

Indisposició temporal

No mos ha provat el canvi de servidor de Lycos (que han tancat la paradeta) a Strato. Com que no entenem un borrall d’sql i poc dels romanços de l’actualització del WordPress, amb què entropessem cada volta, no tindrem més remei que fer una mena de diari d’emergència sense massa floritures fins que recuperem algunes habilitats de disseny.

Lamentem les molèsties.