Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button

Arxiu

OPO 2016 de la Generalitat valenciana: 5 llocs de tècnic lingüístic

En el Decret 96/2016, que aprova l’oferta pública d’ocupació d’enguany per a l’administració de la Generalitat valenciana, hi ha 5 llocs de treball de tècnic lingüístic («A2-03 – superior gestió de promoció lingüística»). Quatre corresponen al torn lliure i un al torn de «promoció interna específica per a la regularització de la naturalesa jurídica del personal laboral fix (disposicions addicional segona i transitòria cinquena, Llei 10/2010)».

2 comments to OPO 2016 de la Generalitat valenciana: 5 llocs de tècnic lingüístic

  • ignasi

    El dia que isquen noves places d´A1, o, millor dit, es convoquen les places de promoció interna d´A2 a A1 muntarem una festa ben grossa.

    Potser llavors hi haurà gent capacitada per a ocupar llocs de cap de servei sense que faça falta acudir al personal docent, de la competència del qual ja ens estem fent una idea els últims mesos 🙁

    • Tens raó. I a mesura que passa el temps, l’excusa de la inèrcia dels vint anys passats comença a perdre valor. Encara hi ha marge per a que revisen com ho estan fent, llevat que es preocupen més per altres coses, que també sol passar.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>