Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button

Arxiu

Traducció i interpretació jurades 2010

La Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya ens envia l’avís següent:

S’avança el termini d’inscripció a les proves de traducció i interpretació jurades 2010

Enguany es preveu un avançament en la publicació de la resolució de convocatòria de les proves per a l’habilitació professional per a la traducció i interpretació jurades d’altres llengües al català. La data prevista serà la primera quinzena d’abril. En conseqüència, també s’avançarà el període de sol·licitud d’inscripció, que tindrà lloc durant la segona quinzena d’abril. El període de pagament de les taxes d’inscripció, d’acord amb aquest calendari, es preveu per a la primera quinzena de juny.

Quant a les proves eliminatòries de català i de dret, es duran a terme a mitjan setembre. Les proves específiques de traducció i interpretació jurades, que enguany corresponen a l’alemany, el castellà i el francès, tindran lloc al novembre.

Les proves de traducció i interpretació jurades tenen com a objectiu habilitar professionalment com a traductors i intèrprets jurats d’altres llengües al català i viceversa a aquelles persones que les superin. També serveixen per acreditar les capacitats i els coneixements necessaris per a la traducció i la interpretació de textos juridicoadministratius.

Més informació: http://www.gencat.cat/llengua/tij.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>