Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button

Arxiu

Curs a Torrent: Evolució del valencià culte durant els segles XIX i XX

Objectiu del curs:

Estudiar l’evolució del valencià culte per a comprendre la situació actual, ja que les opinions que s’expressen al voltant no solen tindre gens en compte el marc històric, factor indispensable per a interpretar els fets socials.

Programa:

1. Marc teòric. El concepte de normativa lingüística. Els criteris

2. Marc històric. La premsa i el teatre entre 1800 i 1850

3. Els dos corrents de la Renaixença. Llorente i Llombart

4. El valencià culte cap a 1930: naturalitat i eficàcia

5. Catalunya durant el s. xx. El trencament del Noucentisme. La visió del valencià, del balear i del DCVB

6. Les concepcions de Sanchis Guarner i de Joan Fuster

7. Conseqüències sobre el període 1970-1990

8. Cap a un model aplicable a l’oralitat: els anys noranta

Responsable del curs:

Sr. Abelard Saragossà i Alba

Duració del curs: 20 hores

Crèdits: 2

Preu comunitat universitària: 46€

Preu públic en general: 64€

Dies: del 13 al 16 de juliol

Lloc: Casa de Cultura. C/Sagra, 17

Horari: de 9.00 a 14.00 hores

Informació:

Ajuntament de Torrent

Departament d’Educació

Tel: 961111111

Extensions 1182, 1054, 1067 i 1068

Inscripcions:

A partir de l’1 de juny

Servei d’Extensió Universitària

http://extensio.uv.es/

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>