Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button

Arxiu

Segona provisió de quatre llocs de tècnics en l’AVL

El cidaj ens envia la informació següent:

RESOLUCIÓ de 18 de setembre del 2008, de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la provisió de quatre llocs de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup B (concurs 3/2008). [2008/10965] (docv núm. 5.857, de 25.09.2008)
vegeu text

  • CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 18 de setembre del 2008, de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la provisió de quatre llocs de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup B (concurs 3/2008), publicada en el docv número 5.857, de 25 de setembre del 2008. [2008/11173] (docv núm. 5.859, de 29.09.2008)
    vegeu text

Es tracta dels llocs de treball de tècnics lingüístics 15, 19, 20 i 21, que tenen la classificació B 20 E038. El lloc 15 no es va cobrir en la convocatòria anterior (dtl 02.04.2008 i 02.07.2008).

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>