Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button

b) DocumentsArxiu

CDLPV: finalitats

Finalitats de la CDLPV

La finalitat principal de l’associació és coordinar i difondre actuacions, activitats, treballs i estudis sobre la dinamització lingüística del valencià, per tal d’aconseguir una societat més justa respecte dels drets lingüístics de la ciutadania i fomentar, alhora, l’ús del valencià.

Aquesta finalitat genèrica es concreta en les següents finalitats específiques:


a) Difondre les activitats de l’associació.

b) Defendre els drets laborals de les persones que es dediquen a la dinamització del valencià (en qualsevol dels camps esmentats abans).

c) Orientar sobre qüestions lingüístiques i de dret lingüístic.

d) Promoure l’ús del valencià en tots els àmbits de la societat.

e) Promoure treballs d’investigació al voltant de la correcció, traducció i dinamització del valencià.

f) Establir acords de col·laboració amb altres organitzacions per a la dinamització lingüística del valencià.

g) Crear un àmbit de debat, d’informació i d’intercanvi sobre drets i qüestions lingüístiques, mitjançant la publicació d’un o de diversos butlletins o estudis sobre la matèria, tant entre els socis i sòcies com en els mitjans de comunicació o sectors interessats.

Membres:

Pot adquirir la condició de membre de la Coordinadora de Dinamització Lingüística del País Valencià tota persona que tinga interés en els fins d’aquesta associació i que complisca els requisits següents:


a) Ser major d’edat.

b) Estar vinculat al camp de la correcció, traducció i dinamització del valencià en institucions, empreses públiques o privades, associacions o altres entitats.

c) Presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva.

d) Rebre la resolució positiva d’admissió de la Junta Directiva, la qual està obligada a resoldre en el termini de 90 dies.