1. Campanyes de la Conselleria de Cultura

Conselleria de Cultura i Educació. Concurs número PL04/2001. Difusió de la campanya, a través de mitjans de comunicació, de promoció de l’ús i de l’ensenyament del valencià, “Valencià, clar que sí!”. [2001/F2334] (DOGV número 3969, de data 29.03.2001) 2001.03.29
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. Expedient número PL01/2000. Adjudicació de la mecanització, informatització i digitalització de les dades de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià dels dos períodes de la convocatòria de l’any 2000. [2000/3691] (DOGV número 3753, de data 19.05.2000) 2000.05.19
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. Expedient número PL03/2000. Adjudicació de la publicitat de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. Convocatòria de l’any 2000. [2000/X3152] (DOGV número 3741, de data 03.05.2000) 2000.05.03
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. Concurs número PL02/2000. Impressió i distribució dels protocols d’exàmens de les proves de la Junta Qualificadora. Convocatòria de l’any 2000. [2000/Q1902] (DOGV número 3713, de data 21.03.2000) 2000.03.21
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. Concurs número PL01/2000. Mecanització, informatització i digitalització de les dades de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. Convocatòria de l’any 2000. [2000/X1901] (DOGV número 3713, de data 21.03.2000) 2000.03.21
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. Concurs número PL03/2000. Publicitat de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de València. Convocatòria de l’any 2000. [2000/M1866] (DOGV número 3706, de data 10.03.2000) 2000.03.10
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. Concurs número PL05/2000. Difusió de la campanya, a través de mitjans de comunicació, de promoció de l’ús i de l’ensenyament del valencià, “Valencià, clar que sí!”. [2000/F1441] (DOGV número 3696, de data 25.02.2000) 2000.02.25
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. Concurs número PL04/2000. Elaboració d’un espot de 30 segons de duració per a una campanya institucional de promoció de l’ús i ensenyament del valencià en televisió. [2000/S1440] (DOGV número 3696, de data 25.02.2000) 2000.02.25
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.-Concurs número 40PL03/99. Difusió de la campanya, a través de mitjans de comunicació, de promoció de l’ús i de l’ensenyament del valencià, “Valencià, clar que sí!”. [1999/1520] (DOGV número 3442, de data 25.02.1999) 1999.02.25

2. Diputacions

Diputació Provincial d’Alacant. Convocatòria del Premi Enric Valor de Novel·la en Valencià 1999. [1999/F6969] (DOGV número 3552, de data 03.08.1999) 1999.08.03
Diputació Provincial d’Alacant.-Informació pública de la convocatòria del Premi Enric Valor, de novel·la en valencià 1998. [1998/M7471] (DOGV número 3343, de data 02.10.1998) 1998.10.02

3. Federació Valenciana de Municipis i Províncies

Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Bases per les quals es convoquen ajudes econòmiques per als ajuntaments i mancomunitats de municipis, per a la realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià. [1999/X6286] (DOGV número 3534, de data 08.07.1999)