Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button

Arxiu

Legislació lingüística (PV): anuncis

1. Campanyes de la Conselleria de Cultura

Conselleria de Cultura i Educació. Concurs número PL04/2001. Difusió de la campanya, a través de mitjans de comunicació, de promoció de l’ús i de l’ensenyament del valencià, “Valencià, clar que sí!”. [2001/F2334] (DOGV número 3969, de data 29.03.2001) 2001.03.29
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. Expedient número PL01/2000. Adjudicació de la mecanització, informatització i digitalització de les dades de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià dels dos períodes de la convocatòria de l’any 2000. [2000/3691] (DOGV número 3753, de data 19.05.2000) 2000.05.19
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. Expedient número PL03/2000. Adjudicació de la publicitat de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. Convocatòria de l’any 2000. [2000/X3152] (DOGV número 3741, de data 03.05.2000) 2000.05.03
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. Concurs número PL02/2000. Impressió i distribució dels protocols d’exàmens de les proves de la Junta Qualificadora. Convocatòria de l’any 2000. [2000/Q1902] (DOGV número 3713, de data 21.03.2000) 2000.03.21
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. Concurs número PL01/2000. Mecanització, informatització i digitalització de les dades de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. Convocatòria de l’any 2000. [2000/X1901] (DOGV número 3713, de data 21.03.2000) 2000.03.21
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. Concurs número PL03/2000. Publicitat de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de València. Convocatòria de l’any 2000. [2000/M1866] (DOGV número 3706, de data 10.03.2000) 2000.03.10
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. Concurs número PL05/2000. Difusió de la campanya, a través de mitjans de comunicació, de promoció de l’ús i de l’ensenyament del valencià, “Valencià, clar que sí!”. [2000/F1441] (DOGV número 3696, de data 25.02.2000) 2000.02.25
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. Concurs número PL04/2000. Elaboració d’un espot de 30 segons de duració per a una campanya institucional de promoció de l’ús i ensenyament del valencià en televisió. [2000/S1440] (DOGV número 3696, de data 25.02.2000) 2000.02.25
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.-Concurs número 40PL03/99. Difusió de la campanya, a través de mitjans de comunicació, de promoció de l’ús i de l’ensenyament del valencià, “Valencià, clar que sí!”. [1999/1520] (DOGV número 3442, de data 25.02.1999) 1999.02.25

2. Diputacions

Diputació Provincial d’Alacant. Convocatòria del Premi Enric Valor de Novel·la en Valencià 1999. [1999/F6969] (DOGV número 3552, de data 03.08.1999) 1999.08.03
Diputació Provincial d’Alacant.-Informació pública de la convocatòria del Premi Enric Valor, de novel·la en valencià 1998. [1998/M7471] (DOGV número 3343, de data 02.10.1998) 1998.10.02

3. Federació Valenciana de Municipis i Províncies

Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Bases per les quals es convoquen ajudes econòmiques per als ajuntaments i mancomunitats de municipis, per a la realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià. [1999/X6286] (DOGV número 3534, de data 08.07.1999)