Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button

Arxiu

Legislació lingüística (PV): jurisprudència

Recull de jurisprudència lingüística

Vos oferim un recull de jurisprudència lingüística a partir de dades extretes principalment de Recopilación de jurisprudencia en materia lingüística (1992) de Rafael Manzano Laguarda, llibre editat per la Generalitat Valenciana, de la Revista de Llengua i Dret, editada per la Generalitat de Catalunya, i d’altres fonts.

Esperem que les dades vos siguen útils. Si considereu que cal esmenar o ampliar alguna dada, indiqueu-nos-ho amb un missatge a l’adreça de la cdlpv.

Abreviatures:

  • DGRN: Direcció General de Registres i del Notariat
  • TC: Tribunal Constitucional
  • TS: Tribunal Suprem
  • TSJCV: Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana

Polseu sobre els botons per a accedir a les dades:

TC TS TSJCV DGRN