Recull de jurisprudència lingüística

Vos oferim un recull de jurisprudència lingüística a partir de dades extretes principalment de Recopilación de jurisprudencia en materia lingüística (1992) de Rafael Manzano Laguarda, llibre editat per la Generalitat Valenciana, de la Revista de Llengua i Dret, editada per la Generalitat de Catalunya, i d’altres fonts.

Esperem que les dades vos siguen útils. Si considereu que cal esmenar o ampliar alguna dada, indiqueu-nos-ho amb un missatge a l’adreça de la cdlpv.

Abreviatures:

  • DGRN: Direcció General de Registres i del Notariat
  • TC: Tribunal Constitucional
  • TS: Tribunal Suprem
  • TSJCV: Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana

Polseu sobre els botons per a accedir a les dades:

TC TS TSJCV DGRN