Disposicions normatives i notícies

1. Normativa lingüística

Informació pública de l’edició de la Gramática normativa valenciana i del seu caràcter obligatori. [2006/13554] [Arxiu] 2006.11.30
Informació pública de l’edició del Diccionari ortogràfic i de pronúncia del valencià, text normatiu. [2006/S8899] [Arxiu] 2006.07.24
Dictamen de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua sobre els principis i criteris per a la defensa de la denominació i l’entitat del valencià [Arxiu] [Nota CDLPV: ¡no hi esmenten el Carxe!] [Acord que aprova el dictamen] [Comunicat IIFV] [DOGV 4983, 12.04.2005] 2005.02.09
RESOLUCIÓ 12/2002, de 31 de maig, de la Presidència de la AVL, per la qual es publica l’acord de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, adoptat en la reunió plenària de 20 de maig del 2002, en què es refon i es complementa l’acord de 25 de març del 2002 pel qual s’aprova el referent normatiu del valencià, i s’emet dictamen sobre la consulta formulada pel conseller de Cultura i Educació per a l’aplicació de la Resolució 10/2002, de 4 d’abril, de la Presidència de la AVL. [2002/A6019] [Arxiu] 2002.06.24
Acord de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua adoptat en la reunió plenària del 25 de març del 2002, pel qual s’aprova el referent normatiu oficial del valencià. [Arxiu] 2002.03.25
1.1. Declaracions institucionals (veg. web de l’AVL)
Declaració institucional de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua sobre el nom i entitat del valencià i sobre la normativa oficial vigent [Arxiu / web de l’AVL] 2003.12.19
Declaració institucional de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua a propòsit de la constitució dels òrgans de representació i govern dels valencians com a conseqüència de les eleccions autonòmiques i municipals del 25 de maig del 2003 [Arxiu] 2003.07.23

2. Normativa reguladora

DECRET 3/2006, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es nomena Ricard Bellveser Icardo, membre de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. [2006/7382] [Arxiu] 2006.06.21
DECRET 71/2006, de 26 de maig, del Consell, pel qual es modifica la plantilla del personal al servici de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. [2006/X6362] [Arxiu] 2006.05.29
DECRET 20/2003, de 18 de novembre, del president de la Generalitat, pel qual nomena membres de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. [2003/X12411] [Arxiu] 2003.11.20
Decret 69/2003, de 3 de juny, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 1/2002, de 8 de gener, pel qual s’aprovà la plantilla del personal al servei de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). [Arxiu] [Comparativa de classificació del tècnics GV / AVL] 2003.06.10
Decret 158/2002, de 17 de setembre, del Govern Valencià, pel qual aprova el Reglament de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) [Arxiu] 2002.09.19
Decret 1/2002, de 8 de gener, del Govern Valencià, pel qual s’aprova la plantilla del personal al servei de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. [Arxiu] 2002.01.14
DECRET 10/2001, de 31 de juliol de 2001, del president de la Generalitat Valenciana, pel qual es nomena la presidenta de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. [Arxiu] 2001.08.03
DECRET 8/2001, de 27 de juny, del president de la Generalitat Valenciana, pel qual es nomenen els membres de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. [Arxiu] [Algunes dades sobre els acadèmics] 2001.07.05
Llei 7/1998, de 16 de setembre, de la Generalitat Valenciana, de Creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. [Arxiu] 1998.09.21

3. Notícies

A partir d’esta data, les notícies posteriors apareixeran en la pàgina general del DTL
Veg. l’etiqueta AVL

 

2007.04.25
L’AVL demana la lliure circulació del valencià en els mitjans de comunicació del seu àmbit lingüístic. [Arxiu] 2007.04.02
L’AVL es preocupa per l’ús de les llengües: hi ha un convivència difícil, pel que sembla. [Arxiu] 2007.03.15
L’AVL trau la seua primera gramàtica [Arxiu] 2006.11.16
Eleccions en l’AVL i zones limítrofes [Arxiu] 2006.10.21
Entrevista a Ascensión Figueres, presidenta de l’AVL: «Acceptar que compartim una llengua no significa ser catalanista». Hem descobert la sopa d’all de nou! [Arxiu] 2005.12.17
L’AVL demana que l’administració pública no finance l’incompliment de la normativa de l’AVL [Arxiu] 2005.12.17
L’AVL aprova la seua primera gramàtica [Arxiu] 2005.12.03
La presidenta de l’AVL, Ascención Figueres, es preocupa [Arxiu] 2005.11.02
El Llibre blanc de l’ús del valencià de l’AVL ho pinta negre [Arxiu] 2005.10.25
Tot i no haver-se’n recordat del Carxe en el dictamen, l’AVL vol fer-hi classes de valencià! Retard o esperit de reconquesta? [Arxiu] 2005.09.09
La Junta de Govern de l’AVL vol que l’Estatut ens permeta compartir relacions (i llengua) amb la resta de l’àmbit lingüístic [Arxiu] 2005.06.23
Els acadèmics es mouen en autobús per València [Arxiu] 2005.05.09
L’AVL es mou una mica si l’espentes… 2005.03.21
Un membre del PP incita a l’odi: qui no opine com ell, que se’n vaja fora del País Valencià [Arxiu] 2005.02.11
El dictamen… finalment [Arxiu] 2005.02.09
Algunes notícies prèvies al dictamen [Arxiu] 2005.02.09
L’STAPV respon davant el totalitarisme democràtic de González Pons et alii [Arxiu] 2005.02.08
Hi ha acadèmics pessimistes? Que es compren un llibre d’autoajuda o que s’apunten als cursos de Ferran Suay i Gemma Sanginés (ELP)… [Arxiu] 2005.01.24
L’acadèmic Calpe vol un model de valencià seriós: són molt de la broma… [Arxiu] 2005.01.21
González Pons, eixe monstre de la raó, permetrà que continue la democràcia si hi té majoria [Arxiu] 2005.01.20
L’AVL tractarà de recuperar demà la cordialitat: que el cocodrils tornen a somriure almenys [Arxiu] 2005.01.17
La presidenta de l’AVL davant la ponència de l’Estatut [Arxiu] 2005.01.12
Article dels acadèmics Calpe, Ferrer i Ahuir: almenys opinen per escrit i no per… escrot [Arxiu] 2005.01.08
Un article d’una professional, Mònica Terribas (TV3), sobre la professionalitat de l’AVL [Arxiu] 2004.12.29
Sosté el PP de les Corts que la democràcia és que pugues opinar lliurement el que et manen [Arxiu] 2004.12…
El roll del dictamen de l’AVL sobre les denominacions de la llengua: la infàmia política reaccionària assetja la institució [Arxiu] 2004.12…
L’AVL remet al Congrés de Madrid el document sobre la normativa vigent del català al País Valencià: és a dir, del valencià, o del valencià-català, o del català, o… [Arxiu] 2004.12.09
Deriva cínica de González Pons: és mentira, però és la meua mentira… [Arxiu] 2004.12.04
El Tirant segrestat per Francisco Camps: és un precedent massa evident de la Constitució europea valencianocatalana [Arxiu] 2004.11.22-31
Article de la CDLPV: «El nom de la llengua i la rendibilitat política» [Arxiu] 2004.11.20
Els sous de l’AVL: panorama hispànic [Arxiu] 2004.10.26
L’AVL treballarà amb les universitats: va de bo? [Arxiu] 2004.10.25
Miscel·lània: l’embolic del nom, l’ús i la Constitució europea [Arxiu] 2004.11.24
Pressupostos de l’AVL: la secretària planteja l’excés d’interés crematístic de la institució [Arxiu] 2004.10.22
El jutge sobreseu la querella presentada per Sentandreu contra l’AVL: no tenia trellat la cosa [Arxiu] 2004.10.15
Escrit de la presidenta de l’AVL sobre el Nou d’Octubre: paraules amb intenció (i un lo neutre) [Arxiu] 2004.10.09
L’AVL es solidaritza amb la presidenta i la secretària: amics, els dits… [Arxiu] 2004.10.01
Els sous dels acadèmics: el salari de la pau… o de la por? [Arxiu] 2004.09.27
El Jutjat 18 de València admet a tràmit una querella contra la presidenta i la secretària de l’AVL: la justícia es preocupa pel català? [Arxiu] 2004.09.22
Fernando Giner, president de la Diputació de València, pretén que la legislació manipule la lingüística; David Serra, secretari autonòmic de Política Lingüística, contemporitza [Arxiu] 2004.08.02
L’AVL critica que Francisco Camps i Fernando Giner continuen finançant la RACV [Arxiu] 2004.07.24
Els retors valencians no arriben ni a misses dites: fins i tot una missa negra a l’Arquebisbat de València seria en espanyol! [Arxiu] 2004.06.29
L’AVL encara no té clar els noms de la llengua [Arxiu] 2004.06.25
Figueres reclama l’aigua de l’Ebre: potser per a valencianocatalanitzar les regates de la Copa de l’Amèrica? [Arxiu] 2004.06.16
Figueres accepta la referència al valencianocatalà com a nom internacional [Arxiu] 2004.06.12
L’AVL pretén fer secessionisme de catàleg, catalogació dialectal o catalogació idiolectal?: mentrestant, no s’entera de l’incompliment de la Carta europea de les llengües [Arxiu] 2004.05.28
Els conflictes personals en l’AVL amenacen l’estabilitat dels tècnics lingüístics [Arxiu] 2004.05.28
La Generalitat subvenciona el manteniment del secessionisme cultural a la ciutat de València (RACV), la FVMP –que no té ni el web en valencià– i els registradors de la propietat: tot pel valencià, sense el valencià [Arxiu] 2004.05.07
Genuïna entrevista en Las Provincias amb la presidenta de l’AVL: no cal comentar-la, però convé recordar-la [Arxiu] 2004.04.04
L’AVL fa propostes per als materials curriculars; la Secció de Gramàtica respecta l’ortografia normativa [Arxiu] 2004.03.26
L’AVL «fomenta» el valencià entre els immigrants per 6.000 euros [Arxiu] 2004.02.27
L’AVL conclou una enquesta sobre l’ús del valencià [Arxiu] 2004.02.19
L’AVL estrena el seu web [AVL] 2003.12.25
L’AVL no vol fragmentar la llengua [Arxiu] 2003.12.20
Els professors de les EOI posen els punts sobre les i i l’AVL vacil·la [Arxiu] 2003.12.19
L’AVL ara diu que no es pronunciarà sobre l’acord que segrega el valencià en les EOI [Arxiu] 2003.12.10
Altra volta la qüestió dels noms [Arxiu] 2003.12.07
L’AVL no fa ciència, fa polèmica política amb la bandereta del nom del valencià: nominalisme legal (II) [Arxiu] 2003.12.05
L’AVL no fa ciència, fa polèmica política amb la bandereta del nom del valencià: EOI (I) [Arxiu] 2003.12.04
L’AVL no es trau la pasta dels dits: juguen amb la normativa ortogràfica i amb el nom de la llengua [Arxiu] 2003.11.29
Els partits polítics PP i PSOE han arribat a un acord sobre els nous acadèmics: Calpe, Casanova i Saldanya [Arxiu] 2003.11.06
Carme Barceló dimitix de l’AVL: motius de salut i enfrontaments interns [Arxiu] 2003.10.31
L’IEC visita l’AVL [Arxiu] 2003.10.23
Els pressupostos de l’AVL per al 2004 [Arxiu] 2003.10.14
Es perfilen els dos nous membres de l’AVL: Casanova i Calpe [Arxiu] 2003.09.08
Declaració institucional de l’AVL [Arxiu] 2003.07.23
L’AVL demanarà als càrrecs públics que donen exemple en l’ús del valencià [Arxiu] 2003.07.22
L’AVL i l’IEC estableixen canals de col·laboració [Arxiu] 2003.07.18
El diccionari ortogràfic per a 2004, l’AVL a la Roqueta i la presidenta politiqueja amb criteris acadèmics universitaris [Arxiu] 2003.07.17
Sis acadèmics reduiran la seua jornada laboral en favor de l’AVL [Arxiu] 2003.06.24
El Consell amplia per fi la plantilla de tècnics de l’AVL [Arxiu] 2003.06.11
La Jaume I farà per a l’AVL un inventari de traduccions d’obres dramàtiques [Arxiu] 2003.06.06
La plantilla de l’AVL està bloquejada des de fa un any [Arxiu] 2003.05.29
L’IEC busca el diàleg amb l’AVL; la Plataforma d’Estudiants per la llengua critica la política lingüística del PP [Arxiu] 2003.05.15
El TSJ desestima el recurs d’UV i legitima la composició de l’AVL [Arxiu] 2003.05.15
L’AVL aprova tres convenis amb les universitats valencianes per a elaborar un inventari de l’espectacle valencià [Arxiu] 2003.05.13
L’AVL defuig les seues responsabilitats [Arxiu] 2003.05.13
L’AVL innova: «llengua valencianocatalana» [Arxiu] 2003.04.28
Entrevista a Marisol González, secretària de l’AVL [Arxiu] 2003.04.13
Parlament de Jordi Colomina davant la Secció Filològica de l’IEC a València [Arxiu] 2003.04.11
La CDLPV intervé en la reunió ordinària de la Secció Filològica de l’IEC a València que tractava sobre l’AVL [Arxiu] 2003.04.11
Els acadèmics consideren regressiu el decret de desplegament de la LOCE; Tarancón diu que també s’hi oposa [Arxiu] 2003.04.09
L’AVL demanarà a les Corts i al Consell que la LOCE no supose “una regressió negativa” de l’ensenyament del valencià [Arxiu] 2003.04.08 / 2003.04.09
Marisol González Felip és elegida secretària de l’AVL [Arxiu] 2003.04.08
Marisol González Felip optarà a la secretaria de l’AVL [Arxiu] 2003.03.31
Un total de 29 treballs opten a la convocatòria d’ajudes de l’AVL a la investigació lingüística sobre el valencià [Arxiu] 2003.03.31
L’AVL rep hui els centres valencians a l’exterior [Arxiu] 2003.03.21
L’AVL reforma els suggeriments per a llibres de text [Arxiu] 2003.03.21
Quatre candidats per a la secretaria de l’AVL: més tard en queden tres, però no n’elegixen cap [Arxiu] 2003.03.10
Candidats a la secretaria de l’AVL [Arxiu] 2003.03.03…
L’AVL busca un membre de consens i diàleg com a nou secretari abans de l’11 de març [Arxiu] 2003.02.23
L’AVL té un termini d’un mes per a designar el nou secretari [Arxiu] 2003.02.13
Alfred Ayza, el ferrer de les paraules [Arxiu] 2003.02.13
L’AVL destinarà 3.000 euros a beques d’investigació [Arxiu] 2003.02.04
L’AVL reorganitza les seues seccions [Arxiu] 2003.01.31
Reunions de l’AVL amb la Mesa per l’Ensenyament en Valencià i amb la Federació Escola Valenciana [Arxiu] 2003.01.22
Entrevista de la presidenta de l’AVL en l’ABC [Arxiu: apareix en valencià; l’hem corregida una mica] 2003.01.19
El PSPV demana la compareixença de Figueres perquè explique l’informe anual de l’AVL [Arxiu] 2003.01.14
La presidenta de l’AVL entrega la memòria del 2001 en les Corts [Arxiu] 2003.01.11
Les editorials exigixen la retirada dels criteris de l’AVL sobre llibres de text en valencià [Arxiu] 2003.01.08
Entitats contràries a l’ús normal del valencià en Expojove [Arxiu] 2003.01.03
L’AVL reclama el compliment del “pacte per la llengua” entre PP i PSOE; No conviden l’AVL a la commemoració dels 70 anys de les Normes de Castelló [Arxiu] 2002.12.22
Germà Colón fa una altra conferència en Sant Miquel dels Reis [Arxiu] 2002.12.20
L’AVL es reunix amb l’IEC; conferència i opinions de Germà Colón; Figueres reivindica les Normes del 32; les universitats demanen que l’AVL actue contra la censura [Arxiu] 2002.12.19
Representants de l’AVL lliuren a l’arquebisbat de València una proposta de litúrgia en català [Arxiu] 2002.12.14
La Mesa per l’Ensenyament rebutja les propostes curriculars de l’AVL [Arxiu] 2002.12.12
Comunicat de premsa sindical i universitari contra les orientacions de l’AVL per als llibres de text [Arxiu] 2002.12.11
El PP es bota les decisions lèxiques de l’AVL [Arxiu] 2002.12.11
L’AVL dóna unes orientacions provisionals sobre la llengua dels llibres de text i avisa contra tergiversacions [Arxiu] 2002.12.10
Tarancón continua propagant que els acords de l’AVL són excloents [Arxiu] 2002.12.06
De la llista de paraules de l’Acadèmia cap a la galleguització del valencià [Arxiu] 2002.12.01
La presidenta de l’AVL ressalta que admetre una paraula no vol dir que siga l’única vàlida [Arxiu] 2002.11.27
Els perills de l’AVL en el Col·loqui Internacional sobre Normatives [Arxiu] 2002.11.14
L’Acadèmia retarda fins a després de les eleccions autonòmiques el seu diccionari [Arxiu] 2002.10.31
El TSJ vol saber si dos terços dels acadèmics tenen la qualificació necessària [Arxiu] 2002.10.24
Per comparar, problemes a l’acadèmia de Navarra [Arxiu] 2002.10.16
La senyora Figueres Górriz commemora el Nou d’Octubre i F. P. Burguera diu que vol destituir la regidora de Cultura de Nules, per premiar un poeta de Catalunya [Arxiu] 2002.10.09
La Diputació de València s’afig a la tergiversació de les resolucions de l’AVL [Arxiu] 2002.10.05
Els editors consideren que l’AVL ha avalat el valencià dels llibres de text [Arxiu] 2002.10.02
Els acadèmics no es decidixen a validar els llibres de text, però sí que es fixen els sous [Arxiu] 2002.10.01
Els acadèmics es reunixen demà amb el tema dels sous sobre la taula [Arxiu] 2002.09.29
Haver dimitit reviscola Xavier Casp [Arxiu] 2002.09.23
Els acadèmics confien que establiran relacions amb l’IEC i Figueres reivindica el “lo” [Arxiu] 2002.09.21
La dimissió de Xavier Casp i submissió de Figueres al PP [Arxiu] 2002.09.20
La carta de renúncia de Xavier Casp: torna-li… [Arxiu] 2002.09.19
Repercussions i noves dades sobre la dimissió de Xavier Casp [Arxiu] 2002.09.18/

2002.09.19

Dimitix Xavier Casp com a acadèmic de l’AVL [Arxiu] 2002.09.18
El Govern valencià aprova el Reglament de l’AVL amb les observacions del CJC [Arxiu] 2002.09.17
L’AVL reclama l’aprovació del seu reglament i el TSJ admet a tràmit el recurs contra el nomenament dels acadèmics [Arxiu] 2002.09.09
Ofensiva del PP per a imposar la “genuïnitat” i l’AVL no decidirà res fins al final de setembre [Arxiu] 2002.09.04
Educació aplica la censura lèxica en l’homologació dels llibres de text [Arxiu] 2002.07.26
L’AVL no sap fins a quin punt s’ha de preocupar per la llengua [Arxiu] 2002.07.24
Primer aniversari de l’AVL i el seus fonaments encara per consolidar [Arxiu] 2002.07.23
Article d’opinió de Jordi Solé i Camardons que relaciona l’AVL amb el secessionisme sociolingüístic [Arxiu] 2002.07.16
El pròxim Ple de l’AVL tractarà la petició dels tècnics lingüístics [Arxiu] Nota: de fet la presidenta ja ha contestat el dia 09.07.2002. 2002.07.16
L’IIFV es reunix i fa una carta per a l’AVL; aquesta està ara a Galícia [Arxiu] 2002.07.11
L’IIFV denuncia la manipulació partidista i política de l’AVL en la visita a la RAE [Arxiu] 2002.07.05
Aprofitant una reunió amb membres de l’AVL, la RAE anuncia que unificarà la definició de les llengües de l’Estat [Arxiu] 2002.07.04
L’IIFV denuncia les maniobres per a involucrar l’AVL en la fragmentació de la llengua [Arxiu] 2002.06.29
Els editors denuncien que Educació fa un ús restrictiu dels acords de l’AVL [Arxiu] 2002.05.29
Les absències impedixen que l’AVL incloga Filologia Catalana en el requisit lingüístic [Arxiu] 2002.05.28
El Diccionari de l’AVL, un missal i un plus per a Ascenció Figueres [Arxiu] 2002.05.22
Dictamen lingüístic d’ampliació de l’Acord del 25 de març tal com l’han publicat els diaris [Arxiu] 2002.05.22
L’AVL rebutja les exclusions lèxiques en el vocabulari oficial [Arxiu] 2002.05.21
La comissió de política lingüística de les Corts rebrà l’informe anual de l’AVL [Arxiu] 2002.05.17
El Consell valencià juga a les llistes de paraules amb l’AVL [Arxiu] 2002.05.01
L’Ajuntament de València no finançarà les publicacions que no usen les normes reconegudes per l’AVL [Arxiu] 2002.04.25
L’AVL declara valencià oficial el que ha utilitzat l’administració des del 1983. [Arxiu] 2002.03.26
L’AVL fixa els seus treballs en gramàtica i lèxic mentres redacta una normativa pràctica. [Arxiu] 2002.03.05
Xavier Casp deixa la presidència de la RACV escortat i entre un tumult. 2001.09.27
L’AVL es declara incompetent davant la discriminació d’autors literaris [Arxiu] 2001.09.21
Acte solemne de constitució de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) [Arxiu] 2001.07.23
Eduardo Zaplana i Joan Ignasi Pla acorden la composició de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) [Arxiu] 2001.07.14
El ple de les Corts Valencianes aprova la llei de creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) [Arxiu] 1998.09.02
El Consell Valencià de Cultura (CVC) aprova un informe en
què advoca per la creació d’una acadèmia valenciana de
la llengua (AVL) [Arxiu]
1998.07.13
Eduardo Zaplana anuncia el seu encàrrec al Consell Valencià de Cultura (CVC) d’un dictamen sobre el conflicte lingüístic [Arxiu] 1997.09.17

4. Ajudes i subvencions

Per a una ampliació de les disposicions (i una actualització de les convocatòries), podeu consultar el DOGV.
RESOLUCIÓ 1/2004, de 8 de març, de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l’Acord del Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, de 5 de març de 2004, pel qual es convoquen beques per a la realització de treballs d’investigació lingüística sobre el valencià. [2004/M3185] (DOGV 4723, 31.03.2004) 2004.03.31
Concurs número 1/2003. Treball de camp i processament de dades per a la realització d’una enquesta sobre la situació social del valencià. [2003/M10136] (DOGV 4593, 23.09.2003) 2003.09.23
RESOLUCIÓ número 2/2003, d’11 de març, de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l’Acord del Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, de 3 de març del 2003, pel qual es convoquen ajudes a la difusió i promoció del valencià en els centres valencians de l’exterior de la Comunitat Valenciana. (DOGV 4467, 26.03.2003) (Correcció d’errades) 2003.03.26
RESOLUCIÓ número 1/2003, de 3 de febrer, de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l’acord del Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua de 30 de gener del 2003, pel qual es convoquen beques per a la realització de treballs d’investigació lingüística sobre el valencià. (DOGV 4445, 21.02.2003) 2003.02.21
RESOLUCIÓ 13/2002, de 25 de juliol, de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l’Acord del Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, de 23 de juliol del 2002, pel qual es convoquen ajudes a la difusió i promoció del valencià en els centres valencians de l’exterior de l’Estat espanyol. (DOGV 4312, 12.08.2002) 2002.08.12