esperó

En l’àmbit de la tipografia, el terme esperó fa referència a una ratlleta o punxa que se n’ix o amplia puntualment el traç de la lletra. Per exemple, en trobem en la primera edició del Tirant lo Blanch (1490; facsímil de Del Cénia al Segura, 1978):

 • Una fletxa assenyala l’esperó que s’insinua a l’esquerra del pal de l’antiga lletra esse llarga:
  Esperó (esse llarga)
 • Sengles fletxes assenyalen els esperons que s’insinuen a l’esquerra del pal de la lletra p:
  Apel·lat

La denominació (i inclús la descripció) que rep este tret és variada:

 • En anglés: spur
 • En espanyol, espolón
 • En francés, ergot, sécante o éperon

codis

 1. Llista de codis de teclat en Word (Alt+…) i HTML per a diversos signes habituals:
  • aspa: (×) Alt+158, Alt+0215 | × ×
  • apòstrof recte: (‘) Alt+39 | ' '
  • apòstrof tipogràfic: (’) [Cal fer una macro per a posar el codi Chr(146)]
  • cometes altes: (“) Alt+0147, (”) Alt+0148 |  (“) “ “ (”) ” ”
  • cometes baixes: («) Alt+174, (») Alt+175 | («) « « (») » »
  • cometes simples: (‘) Alt+8216, (’) Alt+8217 | (‘) ‘ & #8216; (’) ’ ’
  • enllaç extern 1: () Alt+128279 | 🔗
  • espai fi de no-separació: [Convé més fer una macro que reduïxca l’espai a 0,3 punts] |  
  • graus (de temperatura, d’inclinació…): (°) Alt+0176 | & #deg; & #176;
  • guió llarg (ratlla): (—) Alt+8212 | — —
  • guió mitjà: (–) Alt+0150 | – –
  • guionet: (-) Alt+45 | -
  • menys: (−) Alt+8722 | − −
  • més: (+) Alt+43 | +
  • més o menys: (±) Alt+241, Alt+0177 | ± ±
  • punt gros (per a apartats, bullet): (•) Alt+7, Alt+8226 | & #8226;
  • punts suspensius: (…) Alt+0133 | & #8230;
  • quadre d’elecció buit: (☐) Alt+9744 | & #9744;
  • quadre d’elecció ple: (☑) Alt+9745 / (☒) Alt+9746 | & #9745 / & #9746
  • quadret negre (per a apartats): (▪) Alt+9642 | & #9642;

  • ele amb punt volat: (ŀ) Alt+320 | ŀ

 2. Inserim també una imatge d’un recull de caràcters que s’obtenen en el programa Word escrivint una xifra mentre es manté polsada la tecla «Alt»:Codis