Recull auxiliar de termes científics i noms comuns catalans i castellans de flora

(versió: 19.06.2018)


Abreviatures utilitzades
  • [es, fr, it, pt]: a tall que anem actualitzant les dades, introduirem entre claudàtors els codis de llengua (espanyol, francés, italià, portugués).
  • (ac.): Alcoià-Comtat.
  • cct: servei de consultes en línia Cercaterm del Termcat.
  • diec: Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans.
  • ib: informació del Gabinet de Terminologia de la Universitat de les Illes Balears (http://www.uib.es/secc6/slg/gt/noms_peixos.html), desembre 2000; o de l’Herbari Virtual de la UIB (http://www.uib.es/depart/dba/botanica/herbari/); o de la Guia d’ocells dels Països Catalans i d’Europa, ed. Omega; o de publicacions de Lynx Edicions.
  • jp1: Joan Pellicer i Bataller, Flora pintoresca del País Valencià, València, ed. Tàndem, 1999.
  • jp2: Joan Pellicer i Bataller, Costumari botànic, Picanya, ed. Bullent, 2000.
  • [(molts dels termes entre claudàtors)]: provenen de Flora endémica rara o amenazada de la Comunidad Valenciana, València, Generalitat Valenciana, 1998; o molt sovint indiquen que no són denominacions prou contrastades o del tot reconegudes.

sp. omn.: species omnes (‘totes les espècies’)
sp. pl.: species plures (‘diverses espècies’)
≡: identitat completa amb el binomi vàlid
→El grup de l’última columna (peixos, aus, arbres, tubercles, etc.) és únicament orientatiu.


[diverses comunitats d’algues: Rhizoclonium, zigofícies (espirogires, Zygnema), clorofícies (cinells, Ulothrix, Oedogonium, Microspora, Vaucheria) i cianofícies]dval verdet, llimac ova (algues)
Lamprothamnium papulosum (algues)
Posidonia oceanica altina, alga de vidriers, posidònia posidonia (algues)
Visnea mocanera mocán (arbres)
Abies pinsapo pinsap, rotaboc (IB) pinsapo (arbres)
Acacia farnesiana (L.) Willd. (=Mimosa farnesiana) aromer aromo (arbres)
Acer campestre L. auró blanc arce menor (arbres)
Acer monspessulanum L. auró negre arce de Montpellier (arbres)
Acer negundo L. negundo (arce) negundo (arbres)
Acer opalus blada arce, acirón (arbres)
Acer opalus ssp. granatense blada de fulla petita arce (arbres)
Acer palmatum Thunb. arce japonés (arbres)
Acer platanoides L. erable arce real (arbres)
Acer pseudoplatanus plàtan fals arce blanco, plátano falso (arbres)
Acer rubrum L. arce rojo (arbres)
Acer sp. auró arce (arbres)
Aesculus hippocastanum castanyer d’Índia castaño de Indias, falso castaño (arbres)
Aesculus x carnea falso castaño de flor roja (arbres)
Ailanthus altissima ailant, vernís del japó ailanto, árbol del cielo, barniz del Japón (arbres)
Alnus glutinosa vern aliso (arbres)
Anagyris foetida garrofer del diable (o pudent) hediondo (arbres)
Annona cherimolia xirimoier chirimoyo (arbres)
Arbutus unedo L. arboç, arbocer, cirerer d’arboç madroño (arbres)
Argania spinosa L. argània argania (arbres)
Aspidosperma quebrachoblanco quebratxo quebracho (arbres)
Bauhinia candicans bauhínia pezuña de vaca (arbres)
Brachychyton populneum pica-pica [peral chino] (arbres)
Broussonetia papyrifera morera de paper morera de papel (arbres)
Buxus sempervivens boix boj (arbres)
Calophyllum calaba calambuc calambuco (arbres)
Calocedrus decurrens (=Libocedrus decurrens) libocedre cedro de incienso (arbres)
Camellia japonica (=Thea japonica) camèlia camelia (arbres)
Camellia sinensis (=Thea sinensis) te (arbres)
Castanea sativa castanyer castaño (arbres)
Casuarina equisetifolia casuarina casuarina, pino australiano (arbres)
Catalpa bignonioides catalpa catalpa (arbres)
Cedrus deodora cedre de l’Himàlaia cedro del Himalaya (arbres)
Cedrus libani ssp. libani cedre del Líban cedro del Líbano (arbres)
Cedrus libanis ssp. atlantica cedre de l’Altles cedro del Atlas (arbres)
Celtis australis L. lledoner almez, latonero (arbres)
Ceratonia siliqua garrofer algarrobo (arbres)
Cercis siliquastrum arbre de l’amor, garrofer bord algarrobo loco (arbres)
Chamaerops humilis margalló palmito (arbres)
Citrus aurantium L. taronger agre naranjo amargo, azahar (arbres)
Citrus myrtifolia taronger nan (arbres)
Citrus sinensis taronger naranjo (arbres)
Corema album camarinya (arbres)
Corylus avellana avellaner avellano (arbres)
Crataegus azarolus atzeroler acerolo (arbres)
Crataegus monogyna Jarq. arç blanc, garguller espino albar, espino blanco, [majuelo] (arbres)
Cupressus sempervirens xiprer ciprés (arbres)
Eleagnus angustifolia arbre del paradís, cinamom árbol del paraíso, cinamomo (arbres)
Entandrophragma cylindricum abudicre, sapel·li [etore, sapeli] (arbres)
Entandrophragma utile sipo, abebai abebay, sipo (arbres)
Eriobotrya japonica Lindley (=Photinia japonica Thunb.) nisprer del japó nisperero del japón (arbres)
Erythrina crista-galli flor de coral, flor de corall, eritrina árbol coral (arbres)
Erythrophleum ivorense bolondo, tali bolondo, tali (arbres)
Esenbeckia runyonii limoncillo (arbres)
Eucalyptus globulus eucaliptus comú eucalipto blanco, eucalipto azul (arbres)
Euonymus europaeus evònim silvestre (arbres)
Fagus sylvatica faig haya (arbres)
Ficus carica figuera higuera (arbres)
Forsythia sp. forsítia (arbres)
Forsythia viridissima forsitia amarilla (arbres)
Forsythia x intermedia Zabel forsitia (arbres)
Fortunella japonica cumquat kumquat (arbres)
Fraxinus angustifolia Vahl. freixe de riu (arbres)
Fraxinus excelsior freixe de fulla grossa, freixe de fulla gran fresno (arbres)
Fraxinus ornus freixe de flor fresno del maná/fresno florido (arbres)
Fraxinus oxycarpa freixe de fulla petita fresno de hoja pequeña (arbres)
Ginkgo biloba L. (=Salisburia adiantifolia Smith.) ginkgo ginkgo, árbol de los cuarenta escudos (arbres)
Gleditsia triacanthos acàcia de tres puntes, acàcia de tres espines acacia de tres espinas (arbres)
Jacaranda acutifolia jacaranda, xicranda (arbres)
Jacaranda mimosifolia D. Don. (=Jacaranda ovalifolia R. Br.) xicranda, jacaranda jacarandá (arbres)
Jacaranda semiserrata xicranda jacarandá (arbres)
Juglans nigra pacaner nogal negro, nogal americano (arbres)
Juglans regia anouer, noguera (de riu) nogal (arbres)
Juglans sp. (arbres)
Juniperus communis ssp. communis ginebre enebro común (arbres)
Juniperus oxycedrus càdec enebro (arbres)
Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa càdec de mar, ginebre marí enebro (de la miera) (arbres)
Juniperus phoenicea L. savina sabina negra, sabina negral (arbres)
Juniperus phoenicea ssp. lycia savina marítima sabina (…) (arbres)
Juniperus phoenicea ssp. phoenicea savina comuna sabina (…) (arbres)
Juniperus sabina savina de muntanya sabina (arbres)
Juniperus thurifera L. savina turífera sabina turífera, sabina albar (arbres)
Koelreuteria paniculata sabó de Xina árbol de los farolitos, jabonero de la China (arbres)
Laburnum anagyroides Medic. (=Cytisus laburnum L.) laburn lluvia de oro (arbres)
Lagerstroemia indica arbre de Júpiter árbol de Júpiter (arbres)
Larix decidua làrix alerce de Europa (arbres)
Ligustrum lucidum (=Ligustrum japonicum) troana aligustre de China, [aligustre del Japón] (arbres)
Ligustrum ovalifolium troanella troanilla, aligustre de California, ligustrilla (arbres)
Maclura pomifera maclura naranjo de los Osage, naranjo de Louisiana (arbres)
Magnolia denudata (arbres)
Magnolia grandiflora magnolier, magnòlia magnolio (arbres)
Magnolia soulangiana magnolier de fulla caduca, magnòlia de fulla caduca magnolio chino (arbres)
Magnolia sp. magnolier, magnòlia magnolio (arbres)
Melia azederach mèlia melia, cinamomo (arbres)
Melicoccus bijugatus Jacq. melicocus mamoncillo (arbres)
Mespilus germanica nisprer, nesprer, nespler níspero, nispolero (arbres)
Morus alba morera blanca morera (arbres)
Morus nigra morera negra (arbres)
Nerium oleander baladre adelfa (arbres)
Olea europaea olivera olivo (arbres)
Olea europaea olivera olivo (arbres)
Olea europaea var. sylvestris ullastre, olivera borda acebuche (arbres)
Parkinsonia aculeata parquinsònia espino de Jerusalén (arbres)
Phillyrea angustifolia aladern de fulla estreta ladierna, labiérnago (arbres)
Phillyrea media aladern fals (o de fulla ampla) (arbres)
Phlomis lychnitis salvió blener candilera (arbres)
Phoenix canariensis palmera de Canàries palmera canaria (arbres)
Phoenix dactylifera palmera datilera palmera datilera (arbres)
Photinia serrulata fotínia fotinia (arbres)
Phytolacca dioica bellaombra bellasombra, ombú (arbres)
Picea abies (=Picea excelsa) pícea, avet roig, avet de Noruega abeto falso, abeto rojo, árbol de Navidad, picea de Noruega, picea común, picea europea (arbres)
Picea concolor (=Abies concolor) avet del Colorado abeto del Colorado (arbres)
Picea glauca picea blanca (arbres)
Picea omorika pícea de Sèrbia picea de Serbia (arbres)
Picea orientalis pícea d’Orient picea de Oriente (arbres)
Picea pungens pícea pungent picea azul, picea del Colorado (arbres)
Picea sitchensis pícea de Sitka picea de Sitka (arbres)
Picea smithiana Boiss. (=Pinus smithiana Wall.) picea de Afganistán (arbres)
Pinus canariensis pi de Canàries pino canario (arbres)
Pinus halepensis Mill. pi blanc pino carrasco (arbres)
Pinus nigra Arn., F. hispanica (=Pinus nigra ssp. salzmannii=Pinus laricio= Pinus clusiana) pinassa pino negral (arbres)
Pinus nigra ssp. nigra pi d’Àustria pino negral (de Austria) (arbres)
Pinus pinaster Ait. pinastre pino rodeno (arbres)
Pinus pinea L. pi pinyoner, pi pinyer pino piñonero (arbres)
Pinus sylvestris L. pi roig pino silvestre, pino albar (arbres)
Pinus uncinata pi negre pino negro, pino moro (arbres)
Pistacia lentiscus llentiscle lentisco (arbres)
Pistacia terebinthus noguerola, cornicabra terebinto, cornicabra (arbres)
Platanus x hispanica plàtan plátano de sombra (arbres)
Populus alba àlber, arbre blanc álamo blanco (arbres)
Populus canescens àlber bord álamo cano (arbres)
Populus euphratica (= P. ilicitana) xop d’Elx (arbres)
Populus nigra xop, pollancre álamo negro (arbres)
Populus sp. àlber, xop, pollancre álamo, chopo (arbres)
Populus tremula trèmol álamo temblón (arbres)
Prunus avium cirerer cerezo (arbres)
Prunus cerasifera var. pissardi prunera de fulles vermelles ciruelo-cerezo, mirobalano (arbres)
Prunus lusitanica (=Cerasus lusitanica, Laurocerasus lusitanica) llorer-cirer de Portugal loro (arbres)
Prunus prostrata aranyoner prostrat cerezo rastrero (arbres)
Pseudotsuga menziesii (=P. douglasii; P. taxifolia ) avet de Douglas abeto de Douglas (arbres)
Quercus arris roure arris masojo (arbres)
Quercus borealis (=Quercus rubra) roure americà roble americano, roble boreal rojo americano, roble rojo del norte (arbres)
Quercus canariensis (=Quercus mirbeckii) roure africà (arbres)
Quercus cerris roure cerris (arbres)
Quercus coccifera garric coscoja (arbres)
Quercus coccinea Muenchh. roure escarlata americà roble escarlata (arbres)
Quercus conferta (=Quercus frainetto) roure d’Hongria roble húngaro (arbres)
Quercus faginea (=Quercus lusitanica) roure valencià, roure de fulla petita, galer quejigo, roble carrasqueño (arbres)
Quercus faginea ssp. cerrioides roure cerrioide (arbres)
Quercus faginea ssp. faginea (=Quercus faginea ssp. valentina) roure de fulla petita (arbres)
Quercus humilis Mill. (=Quercus pubescens) roure martinenc roble pubescente (arbres)
Quercus ilex L. alzina encina (arbres)
Quercus ilex ssp. ballota carrasca, alzina de fulla curta (diec) (arbres)
Quercus ilex ssp. ilex alzina de fulla llarga (arbres)
Quercus ilex ssp. rotundifolia carrasca, alzina de fulla curta carrasca (arbres)
Quercus morisii surolí, alzina surera (arbres)
Quercus nigra roure d’aigua, roure negre americà roble acuático de los EEUU, roble negro americano (arbres)
Quercus petraea roure de fulla gran roble albar (arbres)
Quercus phellos roure roig americà de fulla de salze roble rojo americano de hojas de sauce (arbres)
Quercus pyrenaica roure reboll roble melojo (arbres)
Quercus robur L. roure pènol roble común (arbres)
Quercus sessilis (= Quercus sessiliflora) roure roble (arbres)
Quercus suber L. (alzina) surera alcornoque (arbres)
Quercus suber ssp. pseudosuber (=Q. crenata Lam.=Quercus aegylopifolia Pers.) surera atlàntica (arbres)
Quercus velutina roure negre (arbres)
Rhamnus alaternus aladern, coscollina aladierno (arbres)
Rhamnus alaternus var. prostrata nyéstol carrasquilla (arbres)
Rhamnus cathartica cambró
espino cerval, cambrón (arbres)
Rhamnus frangula (= F. alnus) vern bord arraclán (arbres)
Rhamnus lycioides espinal negre, arçot (arbres)
Rhamnus oleoides arçot oleoide (arbres)
Robinia pseudoacacia robínia falsa acacia (arbres)
Salix babylonica desmai sauce llorón (arbres)
Salix sp. pl. salze sauce (arbres)
Salix tarraconensis salenca tortosina, salze de cingle (arbres)
Schinopsis balansae quebratxo roig quebracho colorado chaqueño (arbres)
Schinopsis lorentzii quebratxo roig quebracho colorado santiagueño (arbres)
Shinus molle pebrer bord falso pimentero (arbres)
Sorbus aria moixera mostajo (arbres)
Sorbus aucuparia moixera de guilla serbal de los cazadores (arbres)
Sorbus chamaemespilus moixera nana (arbres)
Sorbus domestica server serbal común, acerolo (arbres)
Sorbus torminalis moixera de pastor [mostellar, mostajo] (arbres)
Sterculia apetala camajonduro (arbres)
Sterculia coccinea (arbres)
Strelitzia reginae árbol del paraíso (arbres)
Tamarix boveana tamariu valencià taray (arbres)
Tamarix canariensis Willd. farga (cct) tarajal, taray, taraje (arbres)
Tamarix gallica tamariu gàl·lic [taraje, taray] (arbres)
Tamarix sp. L. tamariu tamarindo, taray (arbres)
Thuja occidentalis arbre de la vida árbol de la vida americano, cedro blanco (arbres)
Thuja orientalis (=Platycladus orientalis (L.f.) Franco/Biota orientalis (L.f.) Endl.) tuia tuya, biota, árbol de la vida chino, cedro chino (arbres)
Tilia cordata tell de fulla petita tilo silvestre (arbres)
Tilia platyphyllos tell (de fulla gran) tilo común (arbres)
Tilia tomentosa tell argentat dec tilo plateado (arbres)
Tipuana tipu (=Tipuana speciosa) tipuana tipa, tipuana (arbres)
Trachycarpus fortunei H. Wendl. (=Chamaerops fortunei Hook.) palmera excelsa palmito elevado, palmera de Fortune, palmito de China, palma excelsa (arbres)
Triplochiton scleroxylon aiús, samba ayús, obeche, samba (arbres)
Ulmus glabra (= Ulmus montana) oma olmo de montaña (arbres)
Ulmus minor om olmo, negrillo (arbres)
Ulmus pumila om de Sibèria olmo de Siberia (arbres)
Washingtonia filifera washingtònia, palmera de ventall palmera de abanicos, palmera de California, washingtonia (arbres)
Ximenia americana L. limoncillo (arbres)
Ziziphus jujuba ginjoler azufaifo (arbres)
Agave sisalana sisal sisal (arbusts)
Anethum graveolens anet eneldo (arbusts)
Arctostaphylos uva -ursi boixerola gayuba (arbusts)
Arctostaphylos uva-ursi var. crassifolia boixerola de fulla gruixuda (arbusts)
Calluna vulgaris bruguerola brezo común (arbusts)
Carum carvi comí de prat alcaravea (arbusts)
Cichorium endivia escarola escarola (arbusts)
Cichorium intybus xicoira achicoria (arbusts)
Coriandrum cyminum coriandre cilantro (arbusts)
Cuminun cyminum comí comino (arbusts)
Cydonia oblonga codonyer membrillo (arbusts)
Datura arborea trompetes floripondio (arbusts)
Dictamnus hispanicus gitam díctamo (arbusts)
Ephedra fragilis trompera fràgil uva de mar (arbusts)
Epipramnum aureum potos pothos* (arbusts)
Erica arborea bruc arbori, bruc boal, bruc de pipes, bruc mascle (arbusts)
Foeniculum vulgare Miller piperitum vardulcis (= Anethum foeniculum L.) fenoll hinojo (arbusts)
Genista valentina ssp. murciaca (arbusts)
Globularia alypum
cebollada, foixarda
coronilla de Fraile (arbusts)
Globularis vulgaris senet de pobre globularia (arbusts)
Helleborus foetidus marxívol eléboro fétido (arbusts)
Hippocrepis valentina Boiss. (=Hippocrepis balearica Jacq. sp. valentina) violeta roquera, [ferradura de cingle, ferradura valenciana] violeta roquera valenciana (arbusts)
Hyssopus officinalis hisop hisopo (arbusts)
Ilex aquifolium L. grèvol acebo (arbusts)
Imperata cylindrica sisca cogón, carrizo marciego (arbusts)
Juniperus communis ssp. alpina (=Juniperus communis ssp. nana) ginebró (arbusts)
Laurus nobilis llorer laurel (arbusts)
Lavandula angustifolia espígol, lavanda lavanda (arbusts)
Lavandula dentata espígol dentat cantueso dentado (arbusts)
Lavandula latifolia barballó, espígol mascle (arbusts)
Lavandula stoechas tomaní, caps d’ase cantueso (arbusts)
Limonium angustebracteatum (?) colletjot salat (cct), [saladeta fina] [saladilla fina] (arbusts)
Limonium cavanillesii Erben ensopegall de Peníscola saladilla de Peñíscola (arbusts)
Limonium sp. ensopeguera [colecha] (arbusts)
Limonium vulgare topacà acelga salada (arbusts)
Linum usitatissimum L. lli lino (arbusts)
Lippia triphylla/ Lippia citriodora marialluïsa hierbaluisa (arbusts)
Marrubium vulgare malrubí marrubio (arbusts)
Melissa Officinalis tarongina toronjina (arbusts)
Mentha longifolia herba sana, menta boscana hierbabuena (arbusts)
Mentha piperita menta piperita (o pebrera) (arbusts)
Mentha pulegium poliol poleo (arbusts)
Mentha rotundifolia (=Mentha suaveolens) menta borda mastranto, mastranzo (arbusts)
Mentha sp. menta menta (arbusts)
Myrtus communis murta mirto (arbusts)
Ocimum basilicum alfàbega albahaca (arbusts)
Origanum virens orenga orégano (arbusts)
Origanum vulgare orenga orégano (arbusts)
Osyris alba ginestó retama loca (arbusts)
Osyris quadripartita arrià bayón (arbusts)
Paeonia sp. peònia peonía (arbusts)
Parthenocissus quinquefolia vinya verge enredadera de Virginia (arbusts)
Periploca laevigata periploca cornical (arbusts)
Periploca laevigata ssp. angustifolia [periploca] cornicabra (arbusts)
Phragmites australis canyís, senill carrizo (arbusts)
Phragmites communis canyís, senill carrizo (arbusts)
Pimpinella anisum anís anís (arbusts)
Populus canescens (Populus x canescens / Populus alba var. canescens) alber bord álamo gris (arbusts)
Populus x euramericana xop híbrid chopo híbrido (arbusts)
Ranunculus arvensis herba de l’amor hierba del amor (arbusts)
Ranunculus bullatus L. emprenyavelles, botó d’or botón de oro (arbusts)
Ruta sp. ruda ruda (arbusts)
Salix purpurea sàlic sargatillo (arbusts)
Salix tarraconensis salenca tortosina [sauce de roca] (arbusts)
Saliz elaeagnos (=Salix incana) sarga sarga (arbusts)
Satureja filiformis tem bord (arbusts)
Satureja hortensis sajolida de jardí ajedrea blanca (arbusts)
Satureja montana sajolida de bosc ajedrea (arbusts)
Scabiosa saxatilis escabiosa de roca escabiosa rupestre (arbusts)
Sideritis angustifolia cua de gat rabo de gato (arbusts)
Sideritis murgetana ssp. littoralis (arbusts)
Sium sisarum escaravia (espècie de berrera) (arbusts)
Stipa pennata pelaguer plomós espolín (arbusts)
Syzygium aromaticum (=Eugenia caryophyllata) clavell, clau clavo (arbusts)
Taxus baccata L. teix tejo (arbusts)
Tetraclinis articulata Masters xiprer quadrivalve aaraar, tetraclinis (arbusts)
Teucrium hifacense teucri de roca teucrio de Ifach (arbusts)
Thymus capitatus timó capitat tomillo cabezudo (arbusts)
Thymus longiflorus Boiss. timó de flor llarga, tomello de cabdell tomillo serrano, tomillo de flor larga (arbusts)
Thymus membranaceus (arbusts)
Thymus moroderi timó de cabdell, timó de flor llarga cantueso, cantahueso (arbusts)
Thymus piperella pebrella pebrella (arbusts)
Thymus vulgaris timó, tem tomillo (arbusts)
Thymus webbianus timó (autòcton) tomillo (autóctono) (arbusts)
Veratum officinale (=Sabadilla officinarum?) cebadilla (arbusts)
Viburnum lantana tortellatge copos de nieve (arbusts)
Withania frutescens (arbusts)
arrufatina (cítrics)
beatriz (cítrics)
clausellina (cítrics)
clemenpons (cítrics)
clementina fina (cítrics)
clemenules (cítrics)
clemenvilla (cítrics)
ellendale (cítrics)
esbal (cítrics)
eureka (cítrics)
fortuna (cítrics)
hasimoto (cítrics)
hernandina (cítrics)
kara (cítrics)
lanelate (cítrics)
loretina (cítrics)
marisol (cítrics)
mineola (cítrics)
navel (cítrics)
navel lane-late (cítrics)
navel late (cítrics)
navel powell (cítrics)
navelina (cítrics)
newhall (cítrics)
okitsu (cítrics)
orogrande (cítrics)
oronules (cítrics)
oroval (cítrics)
ortanique (cítrics)
salustiana (cítrics)
sanguinelli (cítrics)
satsuma (cítrics)
tomatera (cítrics)
valencia (cítrics)
valencia delta seedless (cítrics)
valencia late (cítrics)
verna (cítrics)
Macrolepiota mastoidea paraigüet parasol, palo de tambor (fongs)
Saccharomyces cerevisiae [llevat de cervesa] [levadura de cerveza] (fongs)
Tricholoma matsutake [matsutake] [matsutake] (fongs)
Tuber aestivum tòfona blanca/d’estiu trufa (de verano) (fongs)
Tuber brumale Vitt. tòfona d’hivern trufa de invierno (fongs)
Tuber civarium criadilla de tierra (fongs)
Tuber melanosporum Vitt./Tuber nigrum Bull. tòfona negra trufa negra (fongs)
Tuber mesentericum tòfona mesentèrica trufa mesentérica (fongs)
Tuber rufum tòfona rogenca trufa (fongs)
Aconitum lycoctonum escanyallops acónito, matalobos (herbes)
Petroselinum crispum julivert perejil (herbes)
Salvia officinalis sàlvia salvia (herbes)
Acanthus mollis acant, carnera acanto (plantes)
Aceras anthropophorum (plantes)
Achillea millefolium L. milfulles milenrama (plantes)
Adiantum capillus-veneris falzia, cap-pilera (IB), falguerola culantrillo de pozo (plantes)
Aeluropus littoralis (plantes)
Agave americana atzavara, pitera pita (plantes)
Agropyrum junceum ssp. mediterraneum (=Elytrigia juncea =Agropyron junceiforme = Elymus farctus) agropir mediterrani, jull de platja, gram prim (plantes)
Alisma plantago-aquatica plantatge d’aigua llantén de agua (plantes)
Alkanna tinctoria boleng roig, pota de colom pie de paloma (plantes)
Allium ampeloprasum porradell puerro silvestre (plantes)
Allium neapolitanum Cyrillo all napolità ajo blanco (plantes)
Allium schoenoprasum cibulet cebollino (plantes)
Aloe vulgaris àloe, sèver àloe (plantes)
Amaranthus retroflexus L. marxant, blet espinós, blet punxent amaranto, bledo (plantes)
Amelanchier ovalis Medic. (=Amelanchier rotundifolia (Lam.) Dum. Cours.) corner guillomo (plantes)
Ammi majus siscla de camp falsa biznaga (plantes)
Ammophila arenaria ssp. arundinacea borró barrón (plantes)
Angelica sylvestris angèlica borda (plantes)
Anogramma leptophylla (plantes)
Anthirrhinum majus conillets (plantes)
Anthyllis cytisoides albada albaida (plantes)
Anthyllis onobrychioides [botja groga] [falsa albaida, albaida amarilla] (plantes)
Antirrhinum barrelieri ssp. litigiosum [conillets, gossets, trencaqueixals] [conejitos] (plantes)
Antirrhinum pertegasii [conillets, gossets de roca] [dragoncillo de roca] (plantes)
Antirrhinum valentinum [conillets blancs] [boca de dragón de roca] (plantes)
Arceuthobium oxycedri (plantes)
Arenaria aggregata ssp. pseudoarmeriastrum (plantes)
Arenaria conimbricensis arenària de codina [arenaria] (plantes)
Arenaria conimbricensis ssp. viridis [arenària] [arenaria] (plantes)
Arenaria valentina [arenària] [arenaria] (plantes)
Aristolochia clematitis aristolòquia [de flor groga], a. clematídia, a. sarmentosa, herba de les gotes, herba pudenta [tipo de guaco] (plantes)
Armeria alliacea ssp. alliacea (plantes)
Armeria filicaulis (Boiss.) Boiss. (=Statice filicaulis Boiss.) (plantes)
Armeria fontqueri [mermasangre] (plantes)
Artemisia arborescens donzell arbustiu ajenjo moruno (plantes)
Artemisia caerulescens ssp. gallica (=Artemisia gallica) donzell marí [ontina de saladar] (plantes)
Artemisia canariensis (=Artemisia thuscula ssp. canariensis) incienso (plantes)
Artemisis dracunculus estragó estragón (plantes)
Artesmisia absinthium donzell ajenjo (plantes)
Arthrocnemum fruticosum (=Salicornia fruticosa=Salicornia arabica) cirialera comuna salicornia, sosa alacranera (plantes)
Arthrocnemum macrostachyum [cirialera], sosa grossa (plantes)
Arthrocnemun glaucum (=Salicornia glauca=Salicornia macrostachya) cirialera glauca, [herba salada] (plantes)
Artocarpus sp. arbre del pa [árbol del pan] (plantes)
Arundo donax canya caña (plantes)
Asparagus acutifolius esparreguera boscana (plantes)
Asperula cynanchica herba prima (plantes)
Asperula paui ssp. dianensis (plantes)
Asphodelus aestivus (=Asphodelus microcarpus) albó estival [gamón común] (plantes)
Asphodelus albus albó de muntanya [gamón blanco] (plantes)
Asphodelus cerasifer porrassa [gamón] (plantes)
Asphodelus fistulosus cebollí, porrassina gamón fistuloso, gamoncillo (plantes)
Asphodelus ramosus L. gamón, asfódelo (plantes)
Asphodelus sp. omn. asfòdel [asfódelo, gamón] (plantes)
Asplenium celtibericum (plantes)
Astea squamatum (plantes)
Aster aragonensis Asso [margarideta blava] [aster aragonés] (plantes)
Aster willkommii [margarideta grisenca, margarida cendrosa] (plantes)
Asteriscus aquaticus [ojo de buey] (plantes)
Asteriscus maritimus (L.) Less. (=Bubonium maritimum (L.) Hill) asterisc de marina, , pare-i-fill (IB) [ojo de buey] (plantes)
Astragalus hispanicus [estaca-rossins, botja rosada, falsa cigronera, cigronera de moro] [falso pipirigallo] (plantes)
Beaucarnea recurvata (= Nolina recurvata) [pota d’elefant] [es: pata de elefante], de: Elefantenfuß, fr: pied d’éléphant, en: ponytail palm, bottle palm (plantes)
Beaucarnea stricta Lem. (= Nolina stricta) [nolina] soyate de Tehuantepec (plantes)
Bellis sp. margarida margarita (plantes)
Biscutella calduchii [herba de llunetes] (plantes)
Biscutella carolipauana [herba de llunetes, herba d’ulleres] [anteojos] (plantes)
Biscutella fontqueri [llunetes, fulla de forqueta] [anteojos] (plantes)
Biscutella laevigata llunetes (plantes)
Biscutella turolensis [herba de llunetes] [anteojos, jaramago lanoso] (plantes)
Biscutella valentina llunetes (plantes)
Borago officinalis borratja, borraina borraja (plantes)
Brachypodium retusum (Pers.) Beauv. (= B. ramosum) llistó, fenàs fenal (plantes)
Brachypodium sylvaticum (=Brachypodium silvaticum) fenàs de bosc (plantes)
Brassica napus oleifera colza colza (plantes)
Bromus mollis (=Bromus hordeaceus) cua de guilla [cebadilla peluda] (plantes)
Bryonia dioica carabassina brionia, nueza (plantes)
Bunium bulbocastanum castanyola (plantes)
Buxus sempervirens boix boj (plantes)
Cakile maritima rave de mar [oruga marítima] (plantes)
Cala sp. cal·la cala (plantes)
Calicotome spinosa argelaga negra cambrona (plantes)
Calystegia soldanella (=Convolvulus soldanella) campaneta de mar, corretjola marina, c. de platja berza marina, [campanilla de mar] (plantes)
Campanula rotundifolia ssp. aitanica (plantes)
Campanula speciosa ssp. affinis campaneta gran, [herba de les campanes] [campanilla] (plantes)
Campanula viciosoi [campaneta de roca, campaneta fina] [campánula] (plantes)
Canna indica L. (=Canna glauca L.) canya d’Índia caña de Indias (plantes)
Carduncellus coeruleus escurçonera blava (plantes)
Carduncellus dianius Webb [card sant] [cardón, cardosanto, cardo de peña] (plantes)
Carex pendula càrex pèndul (plantes)
Carpobrotus edulis (plantes)
Centaurea aspera bracera (plantes)
Centaurea calcitrapa obriülls abrepuño colorado (plantes)
Centaurea cyanus blauet escobilla de Europa (plantes)
Centaurea dracunculifolia (plantes)
Centaurea mariolensis [bracera de penya] [centaurea] (plantes)
Centaurea paui margenera roja, bracera centaurea de Espadán, tramaladros (plantes)
Centaurea pinae [calcida fina, bracera, margenera] [centaurea] (plantes)
Centaurea rouyi bracera de la Marina centaurea del Montgó (plantes)
Centaurea saguntina (plantes)
Centaurea saxicola (plantes)
Centaurea scabiosa gratabous (plantes)
Centaurea segariensis [bracera major] [centaurea] (plantes)
Centaurea solstitialis blanquiella abrepuño amarillo (plantes)
Centaurea sp. omn. centàurea (plantes)
Centaurea sp. pl. safranó (plantes)
Centaurea spachii [bracera] [centaurea] (plantes)
Centaurium barrelieri (= Erythraea barrelieri Dufour = Centaurium linariifolium = Centaurium quadrifolium (L.) ssp. barrelieri (Dufour)) centauri de fulla estreta, [herba de Santa Margarida] (plantes)
Centaurium erythraea (=Centaurium umbellatum = Erythraea centaurium) pericó roig (o vermell), herba de Santa Margarida centaura menor (plantes)
Centaurium quadrifolium (L.) G. López & Jarvis ssp. linariifolium (Lam.) G. López (ac.) centaura, santaula, santataula, santaura, sanpaula, flor de Sant Joan, pericó roig, perico, santa Àgueda, (a)cabacases (plantes)
Centhosphodrus levantinus (plantes)
Ceratophyllum demersum volantí [cola de mapache] (plantes)
Cestrum aurantiacum Lindl. cèstrum taronjat hierba santa del Perú (plantes)
Cestrum elegans (=Cestrum purpureum) cèstrum purpuri jesamina (plantes)
Cestrum nocturnum L. gesmil de nit, llessamí de nit galán de noche (plantes)
Cestrum parqui cèstrum parqui duraznillo negro (plantes)
Cestrum parqui cèstrum parqui palqui (plantes)
Cestrum solanum L. gesmil de dia, llessamí de dia galán de día (plantes)
Chaenorrhinum crassifolium (plantes)
Chaenorrhinum origanifolium ssp. cadevallii (plantes)
Chaenorrhinum origanifolium ssp. crassifolium (plantes)
Chaetonychia cymosa (plantes)
Chara hispida asprella híspida (plantes)
Chenopodium album blet blanc quínoa (plantes)
Cistanche phelypaea (plantes)
Cistus albidus L. estepa blanca jara (o estepa) blanca, jara estepa, estepilla (plantes)
Cistus clusii Dunal (Cistus libanotis auct.) esteperola, matagall, romer mascle jaguarzo (plantes)
Cistus crispus estepa crespa jara rizada (plantes)
Cistus ladanifer jara pegajosa (plantes)
Cistus laurifolius estepa de muntanya, guàrdol jara estepa (plantes)
Cistus monspeliensis estepa negra jara negra (plantes)
Cistus populifolius estepa populifòlia jara macho (plantes)
Cladium mariscus mansega, xisca borda masiega (plantes)
Clematis cirrhosa (plantes)
Clematis flammula vidiella jazmín de monte (plantes)
Clematis recta vidalba recta (plantes)
Cornus sanguinea sanguinyol cornejo (plantes)
Coronilla emerus coronil·la boscana (plantes)
Crassula campestris (plantes)
Crithmum maritimum fenoll marí hinojo marino (plantes)
Crucianella maritima [crucianel·la marítima] [rubia de mar] (plantes)
Cynomorium coccineum magraneta de corb jopo de lobo (plantes)
Cytisus heterochrous [ginesta, ginesta vera, granera de pastor] [hiniesta borde] (plantes)
Cytisus reverchonii ginesta negra escobón, retama negra (plantes)
Cytisus scoparius ssp. reverchonii [gódua andalusa] [retama de escobas] (plantes)
Cytisus villosus (=Genista triflora; Lembotropis triflora C. Presl.) ginesta triflora, ginesta peluda, ginestell, [ginesta de sureda] (plantes)
Dactylorrhiza fuchsii (plantes)
Daphne gnidium matapoll, matagallina torvisco (plantes)
Datura mètel mètel burladora (plantes)
Datura stramonium herba talpera estramonio (plantes)
Daucus gingidium safanòria marina zanahoria marina (plantes)
Dianthus hipanicus clavellet (plantes)
Dianthus hipanicus ssp. edetanus [clavell aspre] [calvelina áspera] (plantes)
Dianthus turolensis [clavellet de muntanya] [clavelina] (plantes)
Diotis candidissima (=Otanthus maritimus=Diotis maritima) perlina blanca, perlina marina, herba de renegat, perlerina de mar, herba blanca (plantes)
Doronicum pardalianches (=Doronicum cordatum) corona de rei (plantes)
Drosera longifolia [dròsera, herba de la gota] [hierba del rocío] (plantes)
Drosera rotundifolia dròsera, herba de la gota hierba del rocío (plantes)
Echinophora spinosa equinòfora espinosa (plantes)
Echinops ritro L. panical blau cardo yesquero (plantes)
Echium setabense [borraina grega, llnegua de bou] [viborera] (plantes)
Eleocharis palustris eleocaris, [escirp de marjals] (plantes)
Elymus curvifolius Lange (Agropyron curvifolium Lange) [lastón de yesar] (plantes)
Epipactis microphylla epipactis de fulla petita (plantes)
Epipactis parviflora (plantes)
Equisetum arvense [cua de cavall] (plantes)
Equisetum ramosissimum cua de cavall ramosa (plantes)
Equisetum telmateja L. cua de cavall cola de caballo (plantes)
Erianthus ravennae (=Saccharum ravennae) cesquera (plantes)
Erica arborea bruc brezo (plantes)
Erica multiflora bruc d’hivern, petorrera, cepell brezo (plantes)
Erica scoparia bruc d’escombres brezo de escobas (plantes)
Erica terminalis bruc valencià brecina (plantes)
Erinacea anthyllis Link. (=E. pungens Boiss.) eriçó, coixí de monja cojín de monja (?) [matacabrón, piorno azul, piorno negro] [asiento de monja] (plantes)
Erodium sanguis-christi ssp. sanguis-christi [agulloles, ull de perdiu] [relojillos] (plantes)
Erodium saxatile Pau [cargola] [geranio de roca] (plantes)
Eryngium maritimum panical marí [cardo marítimo] (plantes)
Eucalyptus camaldulensis eucaliptus de fulla estreta [eucaliptus de hoja estrecha] (plantes)
Euphorbia amygdaloides lleteresa de bosc (plantes)
Euphorbia isatidifolia [lletera terrera, lletera de nap] [lechetrezna de calveros] (plantes)
Euphorbia minuta Loscos & Pardo [lletera menuda, lletera terrerola] [lechetrezna] (plantes)
Euphorbia paralias lleteresa de platja [lechetrezna de mar] (plantes)
Ficus elastica ficus del cautxú árbol del caucho, gomero (plantes)
Ficus roxburghii ficus imperial higuera de Roxburgh (plantes)
Ficus sp. omn. ficus ficus (plantes)
Forsythia x intermedia forsitia (plantes)
Frankenio-Arthrocnemetum macrostachyi (plantes)
Fumana hispidula [fals timó, esteperola] [tomillo moruno, jarilla tomillera] (plantes)
Galium aparine L. apegalós, raspallengua amor de hortelano, azotalenguas (plantes)
Galium mollugo espunyidera blanca, espunyidella blanca galio blanco (grup)
Galium sp. espunyidera, espunyidella galio, lapa, pega-pega (plantes)
Galium verum espunyidera groga, espunyidella groga galio, cuajaleche, hierba sanjuanera (grup)
Genista anglica ginestola ànglica [genista ánglica] (plantes)
Genista hirsuta Vahl. [tojo alfiletero] (plantes)
Genista pumila [argelaga menuda, argelada terrera] [aliaga enana] (plantes)
Genista scorpius argelaga aulaga, aliaga (plantes)
Genista tinctoria ginestola tintòria (plantes)
Genista triacanthos [aulaga morisca] (plantes)
Glaucium flavum cascall marí adormidera marina (plantes)
Goodyera repens godiera (plantes)
Gymnadenia conopsea (plantes)
Halimione (=Atriplex) portulacoides salat portulacoide (plantes)
Halimiun halimifolium estepa d’arenal (plantes)
Halocnemum strobilaceum [almarjo, almajo] (plantes)
Hedera helix heura hiedra (plantes)
Helianthemum arenarium (plantes)
Helianthemum caput-felis Boiss. heliantem moixí, heliantem cap de gat [esteperola de cap de gat (o de penya-segat (jp1)) romerillo algodonoso (plantes)
Helianthemum cinereum (=Cistus cinereus) estepa cendrosa (plantes)
Helianthemum cinereum (Cav.) Pers. ssp. cinereum (=Cistus cinereus Cav.) [setge, herba del setge, cor de terra] [jarilla] (plantes)
Helichrysum angustifolium sempreviva borda (plantes)
Helichrysum bracteatum sempreviva (plantes)
Helichrysum decumbens (?) sempreviva (plantes)
Helichrysum stoechas sempreviva borda, flor de Sant Joan, flor de la salpassa, botja fematera, ajoca-sapos siempreviva, manzanilla bastarda (plantes)
Helichrysum stoechas (=Helichrysum angustifolium) sepreviva borda siempreviva (plantes)
Hibiscus esculentus (=Abelmoschus esculentus) ocra, gombo, gumbo gambó, gombó, gumbó, quingombó (plantes)
Hieracium aragonense [lletugueta de roca] [hieracio] (plantes)
Hieracium laniferum [lletuguesa llanosa] [hieracio] (plantes)
Hieracium lawsonii (plantes)
Hieracium loscosianum [lletugueta de roca] [hieracio] (plantes)
Holoschoenus romanus (=Scirpus holoschoenus) jonc comú (plantes)
Honkenya peploides [arenaria de mar] (plantes)
Hottonia palustris violeta de agua (plantes)
Hydrangea macrophylla hortènsia hortensia (plantes)
Hyoscyamus albus jusquiam blanc, tabac de paret beleño blanco (plantes)
Hyoscyamus niger jusquiam negre, tabac de paret beleño negro (plantes)
Hypericum androsaemum [pericó de sureda] (plantes)
Hypericum perforatum pericó groc, herba de Sant Joan corazoncillo (plantes)
Iberis carnosa ssp. hegelmaieri [boleta de neu, herbaneu] [carraspique, parasol] (plantes)
Iberis ciliata ssp. vinetorum [carraspic, matablat prim] [carraspique] (plantes)
Iberis saxatilis ssp. valentina [matablat] [carraspique] (plantes)
Impatiens balsamina (=Balsamina hortensis) balsamina, abret balsamina (plantes)
Impatiens holstii balsamina africana (plantes)
Impatiens noli-tangere balsamina salvatge (plantes)
Impatiens walleriana [alegria de la casa] alegrías, sultana (plantes)
Inula viscosa olivarda olivarda (plantes)
Ipomoea batatas moniato boniato (plantes)
Ipomoea indica batatilla (plantes)
Ipomoea purpurea meravelles (plantes)
Ipomoea sagittata [meravella d’aigua] espècie de berza marina plantes
Ipomoea sidaefolia (=Rivea corymbosa) ololinqui olollinque (plantes)
Iris pseudacorus lliri groc, coltell groc, gínjol groc lirio amarillo (plantes)
Isoetes velatum (plantes)
Jasione foliosa [trencapedres blau, herba de clavill* (>clivella)] [botón azul] (plantes)
Jasminum polyanthum gesmiler de la Xina (plantes)
Jasonia glutinosa te de roca té de roca (plantes)
Juncus articulatus jonc articulat junco articulado (plantes)
Juncus effusus L. jonc, jonc d’estorers junco (plantes)
Juncus inflexus L. (=Juncus glaucus Sibth.) jonc, jonc inflex, jonc menut (plantes)
Juncus maritimus Lam. jonc, jonc marítim junco marino (plantes)
Juncus subulatus Forsk. jonc junco (plantes)
Knautia rupicola [herba de la pallola] [hierba del sarampión] (plantes)
Kosteletzkia pentacarpa/-pos (?) trencadalla (plantes)
Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb. trencadalla (plantes)
Lactuca sativa var. capitata encisam escaroler, encisam francés, iceberg lechuga acogollada, trocadero, batavia, iceberg (plantes)
Lactuca sativa var. crispa fulla de roure lechuga de cortar (plantes)
Lactuca sativa var. longifolia encisam romà lechiga romana (plantes)
Laminaria japonica konbu, kombu (plantes)
Laminaria rodriguezii (plantes)
Lantana camara lantana lantana, bandera española (plantes)
Lathyrus tremolsianus [pesolera de pastor] [guisante silvestre, guisante borde] (plantes)
Lavandula pedunculata (Mill.) Cav. (≡ Lavandula stoechas ssp. pedunculata) tamborino [cantueso] (plantes)
Lemna gibba llentilla d’aigua, pa de granotes lenteja de agua (plantes)
Leucanthemum gracilicaule [margarida fina, margarida de runar] [margarita] (plantes)
Leucojum aestivum assa (plantes)
Leucojum valentinum [campaneta de roca, campaneta de tardor] (plantes)
Leucojum vernum assa de primavera campanilla de primavera (plantes)
Ligustrum vulgare olivereta aligustre común (plantes)
Lilium martagon marcòlic (plantes)
Lilium pyrenaicum llirga, marcòlic groc (plantes)
Limonium caesium [sopaenvino] (plantes)
Limonium cossonianum (plantes)
Limonium delicatulum ensopeguera [saladilla, espantazorras] (plantes)
Limonium furfuraceum [sempreviva, saladella, saladenca] [siempreviva, limonio] (plantes)
Limonium parvibracteatum (plantes)
Limonium santapolense [ensopeguera, trencalolla fina] (plantes)
Limonium sinuatum (L.) Miller (=Statice sinuata L.) limònium sinuat (plantes)
Limonium virgatum (plantes)
Linaria arabiniana (plantes)
Linaria cavanillesii [gossets grocs, conillet de tres fulles, esperó de roca] [gallo de roca, tres en rama] (plantes)
Linaria depauperata ssp. depauperata (plantes)
Linaria depauperata ssp. hegelmaieri (plantes)
Linum appresum Caball. [lli blanc menut] (plantes)
Lithospermum officinale mill-del-sol (plantes)
Lobularia maritima columbretensis (=Alyssum maritimum) caps blancs mastuerzo marítimo (plantes)
Lolium perenne raigràs raygrás inglés (plantes)
Lonicera biflora xuclamel valencià (plantes)
Lonicera implexa lligabosc mediterrani, mare-selva madreselva (plantes)
Lonicera nigra xuclamel negre (plantes)
Lonicera peryclimenum ssp. hispanica (plantes)
Lonicera pyrenaica xuclamel de roca [madreselva] (plantes)
Lonicera xylosteum xuclamel xilosti (plantes)
Ludwigia sp. omn. ludwígia (plantes)
Lygeum spartum espart bord albardín (plantes)
Malcomia africana malcòmia africana (plantes)
Malcomia littorea viola marítima violeta de mar (plantes)
Malcomia maritima violer de Maó (plantes)
Marsilea strigosa (plantes)
Matthiola incana violer blanc alhelí blanco (plantes)
Matthiola sinuata violer marí [alhelí de mar] (plantes)
Medicago arborea ssp. citrina alfals arbori alfalfa arbórea (plantes)
Medicago marina melgó marí, alfals marí [carretón de playa, mielga marina] (plantes)
Mentha cervina (plantes)
Minuartia valentina [clavellet de roca] (plantes)
Molopospermum peloponnesiacum coscoll (plantes)
Neotinea maculata (plantes)
Nerium oleander baladre adelfa (plantes)
Nymphaea alba nimfea blanca, nenúfar (plantes)
Oenanthe aquatica (Oenanthe gigantea Zumaglini=O. phellandrium Lam.) fel·landri (plantes)
Oenanthe lachenalii (=Oenanthe approximata=Oenanthe jordanii=Oenanthe pimpinelloides) [oenant] (plantes)
Ononis fruticosa ssp. microphylla (plantes)
Ononis natrix L. ungla de gat (plantes)
Ononis sp. gavó (plantes)
Ononis tridentata ruac (plantes)
Ophrys bilunulata (plantes)
Ophrys sp. abellera, sabateta (plantes)
Opuntia ficus-indica (=Opuntia ficus-barbarica) figuera de pala, figuera de moro chumbera, palera, tunera (plantes)
Orchis macula (plantes)
Osmunda regalis falguera de rei helecho real (plantes)
Otanthus maritimus [perlina blanca] [algodonosa] (plantes)
Oxalis corniculata L. pa de borreguets, pa de cucut, agrella, agreta, aŀleluia, lújula acederilla, acetosa, aleluya, pan de cuco (plantes)
Oxalis pes-caprae L. fel i vinagre, flor d’avellana, vinagrella, magreta agrios, dormilones, naranjitos (plantes)
Paeonia officinalis (plantes)
Pancratium maritimum lliri de mar [azucena de mar] (plantes)
Paronychia aretioides (plantes)
Pelargonium capitatum (plantes)
Petrocoptis pardoi [clavell de roca, clavell de balma] (plantes)
Peucedanum officinale ssp. stenocarpum fenoll de porc, [servató] hinojo de pobre (plantes)
Phlomis purpurea salvió purpuri matagallos (plantes)
Phyllitis scolopendrium llengua de cérvol (plantes)
Physalis alkekengi alquequengi, bosses roges alquequenje, vejiga de perro (plantes)
Phyteuma charmelii fiteuma de roca (plantes)
Phytolacca americana raïm de moro hierba carmín (plantes)
Pimpinella gracilis [matafaluga de runar, julivert negre, julivert de bosc] (plantes)
Pimpinella tragium (plantes)
Pinguicula dertosensis [grasilla tortosina, violeta de font] (plantes)
Pinguicula grandiflora pingüícola grandiflora, viola d’aigua grasilla (plantes)
Plantago coronopus L. cervina cuerno de ciervo (plantes)
Plantago crassifolia plantatge crassifoli, plantatge marí llantén de playa (plantes)
Plantago major plantatge gros llantén (plantes)
Polygonatum odoratum (plantes)
Polygonum aviculare L. passacamins, travacavalls sanguinaria (plantes)
Polygonum convolvulus fajol bord enredadera anual (plantes)
Polypodium cambricum (= Polypodium australe = Polypodium vulgare ssp. serratulum) polipodi, herba pigotera (plantes)
Polypodium vulgare polipodi de muntanya, herba pigotera (plantes)
Posidonia oceanica altina, alga de vidriers alga de vidrieros (plantes)
Posidonia sp. posidònia posidonia (plantes)
Potamogeton nodosus llengua d’oca (plantes)
Potentilla caulescens var. villosa [te de roqueta, te roquer] (plantes)
Potentilla reptans gram negre (o porquí) (plantes)
Prunus prostrata (plantes)
Prunus spinosa L. aranyoner endrino (plantes)
Pyrola chlorantha (plantes)
Pyrola chlorantha (plantes)
Pyrola secunda pírola secunda (plantes)
Reichardia picroides cosconilla (plantes)
Retama monosperma ginesta blanca [retama blanca] (plantes)
Rhamnus pumilus (plantes)
Ribes petraeum riber petri, grosella grosellero (plantes)
Ribes uva-crispa (=Ribes grossularia) agrassó (plantes)
Rorippa nasturtium-aquaticum (=Nasturtium officinale) creixen berro (plantes)
Rorippa pyrenaica (plantes)
Rosa canina gavarrera escaramujo (plantes)
Rosa sp. roser rosal (plantes)
Rosmarinus officinalis romer, romaní romero (plantes)
Rubia peregrina ssp. longifolia rogeta rubia (plantes)
Rubia tinctoria (=Rubia tinctorum) roja (plantes)
Rubus chamaemorus romegueró de torbera camemoro (plantes)
Rubus idaeus gerdera frambueso (plantes)
Rubus ulmifolius Schott. esbarzer (comú) zarzamora (plantes)
Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande rúpia, llepó de mar (plantes)
Ruscum hypophyllum galzeran major laurel alejandrino (plantes)
Ruscus aculeatus/Ruscus aculeata galzeran rusco, brusco (plantes)
Salicornia europaea L. salicòrnia salicornia (plantes)
Salicornia fruticosa cirialera (plantes)
Salicornia ramosissima [cirialera, herba salada] mamellada* (plantes)
Salsola kali barrella punxosa (o espinosa) barrilla, hierba del cristal (plantes)
Salsola oppositifolia (plantes)
Salsola soda barrella barrilla, sosa, almarjo (plantes)
Salsola vermiculata siscall (plantes)
Salvia blancoana ssp. mariolensis sàlvia de Mariola salvia de Mariola (plantes)
Salvia blancona ssp. mariolensis salvia de Mariola (plantes)
Sanguisorba ancistroides (plantes)
Sanguisorba officinalis pimpinella major (plantes)
Sanicula europaea sanícula (plantes)
Santolina chamaecyparissus espernallac, camamilla de muntanya abrótano hembra (plantes)
Sarcocapnos saetabensis (=Sarcocapnos enneaphylla ssp. saetabensis) [orella de ratolí, orelleta de roca, corets, herba freixurera] (plantes)
Sarcorconia fruticosa [cirialera, herba salada] (plantes)
Satureja innota sajolida de bosc, herba d’olives ajedrea, saborija (plantes)
Satureja intricata ssp. gracilis [sajolida, herba d’olives, saboritja] [ajedrea, jedrea, sal y oliva] (plantes)
Saxifraga aizoides saxífraga aizoide (plantes)
Saxifraga corsica ssp. cossoniana saxifraga corsa, [rogeta de penya] [consuelda] (plantes)
Saxifraga cossoniana Boiss. (=Saxifraga corsica (Duby)) [rogeta de penya] [consuelda] (plantes)
Saxifraga cuneata Willd. ssp. paniculata (Pau) [roseta roja] [bálsamo] (plantes)
Saxifraga latepetiolata Willk. [saxifraga, roseta apegalosa, roseta de runar] [saxífraga] (plantes)
Saxifraga longifolia ssp. catalaunica var. aitanica [corona de rei, capçalera, altimira] [corona de rey] (plantes)
Scabiosa turolensis ssp. turolensis [vídua] [Scabiosa] (plantes)
Scirpus (Schoenoplectus) maritimus jonca marítima castañuela (plantes)
Scirpus lacustris jonca d’estany bayunco, junco garlitero (plantes)
Scorzonera hispanica escurçonera hispànica escorzonera (plantes)
Scorzonera laciniata escurçonera laciniada [teta de vaca, barbaja] (plantes)
Scrophularia tanacetifolia [setge ver, herba serrada, conillets rojos] (plantes)
Sedum sediforme (=Sedum altissimum) crespinell gros (plantes)
Sedum sediforme ssp. dianium (plantes)
Senecio auricula (plantes)
Senecio cineraria (=Senecio acanthifolius=Cineraria maritima) cinerària cineraria (plantes)
Senecio lagascanus [seneci, vareta d’or] [senecio] (plantes)
Senecio vulgaris xenixell hierba cana (plantes)
Sideritis chamaedryfolia [rabet de gat] [zahareña, rabo de gato verde] (plantes)
Sideritis sericea [rabet de gat farinós, cua de gat mascle] [rabo de gato lanoso] (plantes)
Sideritis tragoriganum ssp. mugronensis [rabet de gat] [rabo de gato, rabogato] (plantes)
Sideritis tragoriganum ssp. tragoriganum [rabo de gat, rabet de gat, atzavara] [rabogato, hierba de la almorrana] (plantes)
Silene cambessedesii [pegamosques] [silene, pelosilla de playa] (plantes)
Silene cerastoides silene silene (plantes)
Silene diclinis [ull de perdiu, esclafidor rosat] (plantes)
Silene hifacensis silene (d’Ifac), coletja de la Marina, esclafidora gran, esclafidora rosada silene (de Ifac) (plantes)
Silene nicaeensis silene silene (plantes)
Silene saxifraga salsufragi (plantes)
Silene vulgaris colitx, colitxos collejas (plantes)
Silybum marianum card marià, card gallofre cardo asnal (plantes)
Smilax aspera arítjol zarzaparilla (plantes)
Smilax aspera var. balearica arítjo baleàric (plantes)
Smilax sp. sarsa (plantes)
Solanum jasminoides Paxt. falso jazmín, manto de novia (plantes)
Solanum nigrum morella vera, morella de gra, morella negra (plantes)
Solanum villosum hierba mora (plantes)
Sonchus asper lletsó punxós [cerraja] (plantes)
Sonchus oleraceus lletsó oleraci cerraja (plantes)
Sonchus tenerrimus lletsó fi, lletsó petit cerraja de pared (plantes)
Sparganium erectum platanaria, esparganio (plantes)
Sparganium sp. omn. espargani (plantes)
Spartium junceum ginesta, ginestera, retrama retama de flor, retama olorosa (plantes)
Speleoharpactea levantina (plantes)
Sternbergia colchiciflora (plantes)
Stipa tenacissima espart esparto (plantes)
Stoibrax dichotomum (plantes)
Suaeda altissima canyamet (plantes)
Suaeda maritima salat herbaci (plantes)
Suaeda vera (=Suaeda fruticosa) salat, sosa fina sosa fina, almajo (plantes)
Tamus communis L. gatmaimó, maimó, corriola de cavall (IB) brionia negra, nueza negra (plantes)
Teucrium angustissimum [timonet mascla, poliol mascle] [poleo macho] (plantes)
Teucrium buxifolium ssp. rivasii (plantes)
Teucrium flavum ssp. galucum (plantes)
Teucrium lepicephalum [poliol amarg, timó mascle] [zamarrilla de yesar] (plantes)
Teucrium thymifolium (plantes)
Thalictrum maritimum Dufour (=Thalictrum morisonii var. maritimum) [ruda de mallada, falsa ruda, ruda de marjal] [ruda de marjal] (plantes)
Thalictrum morisonii ssp. mediterranium ruibarbre dels pobres (plantes)
Thymbra capitata (plantes)
Thymelaea hirsuta bufalaga marina, b. hirsuta bufalaga marina (plantes)
Thymelaea tartonraira ssp. valentina bufalaga tartonraira [salamunda] (plantes)
Thymus granatensis ssp. micranthus [timó terrer] [serpol, tomillo cabezudo] (plantes)
Thymus willkommii [serpoll, timo negre, salsa de pastor] (plantes)
Trachelium caeruleum (plantes)
Tragopogon porrifolius salsifí salsifí de España, salsifí negro (plantes)
Tribulus terrestris tríbol abrojo, torito, roseta brava (plantes)
Trisetum velutinum Boiss. (Trisetum cavanillesianum Borja & Font Quer) (plantes)
Tuberaria lignosa (plantes)
Tycobitinus escolai (plantes)
Typha angustifolia L. boga de fulla estreta (plantes)
Typha angustifolia L. subsp. australis (Schum. et Thonn.) Graebn. boga (plantes)
Typha latifolia L. boga de fulla ampla anea,enea (plantes)
Typha ominguensis (plantes)
Typha sp. boga (plantes)
Ulex europaeus (=Ulex compositus) gatosa europea, argelaga tojo, aulaga, aliaga (plantes)
Ulex parviflorus gatosa aulaga, aliaga (plantes)
Umbilicus rupestris (=Umbilicus pendulinus=Cotyledon umbilicus-veneris= Cotyledon umbilicus) barretets ombligo de venus (plantes)
Vaccinium myrtillus nabinera, nabiu, avajonera, raïm de pastor arándano (plantes)
Valeriana tripteris valeriana trisecta (plantes)
Valerianella locusta (=Valerianella olitoria) canonge, herba dels canonges hierba de los canónigos (plantes)
Veratrum album veratre, veladre eléboro blanco (plantes)
Verbascum thapsus herba blenera, cua de guilla, [bordallobo (a Callosa)] candelera (plantes)
Viburnum tinus marfull, llorer bord durillo (plantes)
Vicia sativa veça (plantes)
Vincetoxicum hirundinaria Med. (=Vincetoxicum officinale Moench=Cynanchum vincetoxicum (L.)R. Br.=Asclepias Vincetoxicum L.) maseres, masera, pebrotera borda (plantes)
Viola sp. pensament pensamiento (plantes)
Viola willkommii viola de Willkomm [violeta] (plantes)
Vitis vinifera vinya viña (plantes)
Zea mays dacsa, blat de moro, moresc, cua de guilla maíz (plantes)
picapoll, picapolla, folle blanche albillo, abuela (raïm)
[barbera] (raïm)
boval, boval negre bobal, coreana, provechón, requeno (raïm)
boval blanc bobal blanco, nave, tortosino (raïm)
[borba] (raïm)
cabernet franc cabernet franc, acheria (raïm)
cabernet, cabernet sauvignon cabernet, bordeos tinto, tinto bordeos (raïm)
callet, calleu, negre callet (raïm)
carinyena, caranyena cariñeno, cariñena, mazuelo, mazuela (raïm)
chardonnay, pinot blanc, gamay blanc chardonnay (raïm)
chenin blanc chenin blanc (raïm)
[doradilla] (raïm)
garnatxa, garnatxa tintera, garnatxa negra, garnatxa del país garnacha, garnacha negra, garnacha del país, garnacha tinta (raïm)
gewürztraminer gewürztraminer (raïm)
[graciano] (raïm)
grüner veltliner grüner veltliner (raïm)
[gual] (raïm)
[hondarrabi zuri] [hondarrabi zuri] (raïm)
[hondarrabi beltza] [hondarrabi beltza] (raïm)
[kleinberger] [kleinberger] (raïm)
mandó mandón (raïm)
macabeu, alcallol, alcanou alcañón, blanca de Daroca, lloza, macabeo, verdejo, verdeja, viura (raïm)
malvasia, parent, roget, rojal, rojal de Xella, santjaume, subirat, subirat parent malvasía, fumat, larige, royal (raïm)
[marsanne] [marsanne] (raïm)
monestrell, monestrella, garró, garrut morastel, alcayata, muristello, negrelejo, torrontés (raïm)
[mouvedre] [mouvedre] (raïm)
[müller thurgau] [müller thurgau] (raïm)
giró airén, lairén, cagazal, manchega, valdepeñas, hebén (raïm)
listán blanco (raïm)
listán negro (raïm)
[litán] (raïm)
marmajuelo (raïm)
mencía (raïm)
merlot merlot (raïm)
moscatell moscatel, muscadel (raïm)
moscatell de gra gros, moscatell romà, muscat moscatel de grano gordo, romé blanco (raïm)
parellada martorella, montónega, parellada (raïm)
petite sirah (raïm)
pero ximenes pedrojiménez, alamis, pasa rosada de Málaga, pe(d)ro ximén(ez) (raïm)
pinot negre pinot noir (raïm)
pinot gris / pinot grigio/ruländer/tokay pinot gris (raïm)
riesling riesling, argitis minor (raïm)
[roussanne] (raïm)
santjoan, bruni, joanillo, joanic, joanenc bruni, sangiovese, sangioveto (raïm)
[sansó] (raïm)
sauvignon blanc sauvignon blanc (raïm)
[semillon] (raïm)
[shanz] (raïm)
sumoll (raïm)
[sylvaner] (raïm)
[symphony] (raïm)
sirà, syrah, shiraz syrah, balsamina (raïm)
[traminer] (raïm)
trepat, trepadell, tarragoní, trobat, trepó, criatendra, pansa borda trepán, trepat, verdejo, verdeja (raïm)
[trousseau] (raïm)
[trousseau gris] (raïm)
ull de llebre, tempranillo tempranillo (-lla), listán, negral, ojo de liebre, aragonés, cencibel, jacibera, tinto fino, valdepeñas, palomino (-na) (raïm)
[ugni blanc/trebbiano] (raïm)
valencí, valent, centí, grumer, grumet, brumer, carrega-someres, carrega-rucs abeacín, centí, lanjarón, valencí (raïm)
[verijadiego] (raïm)
[viognier] (raïm)
xareŀlo, pansa (blanca), pansa valenciana, panser (b.), pansal (b.), pansalet, cartoixà, premsal (b.), premsal moll, palop, planta valenciana, planta bona doradillo, lanjarón, plateado, xareŀlo (raïm)
[zinfandel] (raïm)
Cyperus esculentus var. sativus xufa, xufla chufa (tubercles)
Armerio-Salvietum mariolensis (vegetació)
Chamaeropo-Rhamnetum Lycioidis espinar d’arçot i margalló [coscojar mediterráneo] (vegetació)
Crithmo- Limonietum rigualii (vegetació)
Crithmo-Helichrysetum decumbentis (vegetació)
Crucianellion maritimae comunitats de rereduna (vegetació)
Elymo elongati-Juncetum maritimi (vegetació)
Elymo-Juncentum maritimi (vegetació)
Erico-Lavanduletum dentatae brolla de romer i bruc valencià amb espígol dentat, brolla de romaní i bruc valencià amb garlanda (vegetació)
Erico-Saturejum fontanesii (vegetació)
Frankenio corymbosae-Arthrocnemetum macrostachyi (vegetació)
Fraxino orni-Quercetum fagineae (vegetació)
Hippocrepido- Scabiosetum saxatilis (vegetació)
Inulo-Tamaricetum boveanae (vegetació)
Jasionetum foliosae-Teucrietosum hifacensis (vegetació)
Limonietum caesio-delicatuli (vegetació)
Loto-Crucianelletum maritimae (vegetació)
Nerio-Tamaricetea (vegetació)
Resedo-Sarcocapnetum saetabensis (vegetació)
Rhamno -Teucrietum rivasii (vegetació)
Scrophulario sciophilae-Arenarietum intricatae (vegetació)
Scrophulario-Arenarietum intricatae (vegetació)
Teucrio-Brachypodietum retusi (vegetació)
Thero-Brachypodietea (vegetació)
Typho-Phragmitetum chrysanthi (vegetació)
Aegilops ovata traiguera (plantes)
Aegilops triuncialis blat bord (plantes)
Agrostis sp. agrostis (plantes)
Alopecurus sp. cua de guineu (plantes)
Alopecurus myosuroides cua de guineu (plantes)
Ammophila arenaria borró (plantes)
Ampelodesma mauritanicum càrritx, carcera (plantes)
Anthoxanthum odoratum gram d’olor, agram d’olor (plantes)
Arrhenatherum elatius fromental (plantes)
Arundo donax canya, canyer (plantes)
Avena barbata, A. fatua, A. sterilis cugula (plantes)
Avena sativa civada, avena (plantes)
Bambusa sp. bambú, canya d’Amèrica (plantes)
Brachypodium phoenicoides fenàs de marge, fenal, canyola (plantes)
Brachypodium ramosum llistó, cerverol, fenal, fenàs (plantes)
Briza sp. belluguet, bellugadís (plantes)
Briza maxima belluguet gros, arracades (plantes)
Briza media belluguet mitjà (plantes)
Briza minor belluguet petit (plantes)
Bromus sterilis margall llarg (plantes)
Bromus mollis cua de guilla (plantes)
Bromus rigidus estripa-sacs, trapa-sacs (plantes)
Coix lacryma-jobi llàgrimes de Job (plantes)
Cynodon dactylon gram, agram (plantes)
Cyperus alternifolius paraigüet, paraigüets paragüitas (plantes)
Dactylis sp. dactilis (plantes)
Dendrocalamus giganteus bambú de Ceilan (plantes)
Digitaria sanguinale forcadella (plantes)
Echinochloa crus-galli panissola (plantes)
Erianthus ravennae cesquera (plantes)
Festuca sp. festuca (plantes)
Festuca eskia gesp (plantes)
Festuca gautieri o Festuca scoparia ussona (plantes)
Festuca supina festuca supina (plantes)
Holcus sp. holcus (plantes)
Hordeum distichum ordi palmell, pàlmula (plantes)
Hordeum hexasticum, Hordeum vulgare ordi (plantes)
Hordeum murinum margall, pèl de ca, espigadella (plantes)
Hyparrhenia hirta albellatge, fenal de bou (plantes)
Imperatia cylindrica sisca, xisca (plantes)
Lagurus ovatus cua de ca (plantes)
Lolium perenne raigràs (plantes)
Lolium temulentum juli, zitzània (plantes)
Lygeum spartum espart bord, albardí (plantes)
Mischantus sinensis eulàlia (plantes)
Molinia coerulea molínica (plantes)
Nardus stricta pèl caní, pèl de gos (plantes)
Oryza sativa arròs (plantes)
Oryzopsis miliacea fenàs de canonet (plantes)
Panicum miliaceum mill (plantes)
Paspalum distichum gram d’aigua (plantes)
Pennicillaria spicata panís negre (plantes)
Phalaris canarienis escaiola (plantes)
Phleum pratense cua de rata (plantes)
Phragmites australis canyís, canya borda, canya-xiula, senill (plantes)
Phyllostachys sp. bambú groc (plantes)
Poa sp. poa, pèl de bou, pèl de ca (plantes)
Poa annua poa anual (plantes)
Poa bulbosa poa bulbosa (plantes)
Poa pratensis poa de prat (plantes)
Polypogon monospeliensis pesosa, cua de rata (plantes)
Saccharum officinarum canya de sucre, canya dolça, canyamel (plantes)
Secale cereale sègol, sègal, sègle (plantes)
Sesleria sp. seslèria (plantes)
Setaria sp. cerreig, panissola, xereix, xerrell (plantes)
Setaria glauca cerreig d’aresta groga, xereix miller (plantes)
Setaria italica panís, cua de guilla, trepó (plantes)
Setaria verticillata cerreig aferradís (plantes)
Setaria viridis cerrreig verd (plantes)
Sorghum halepense canyota (plantes)
Sorghum vulgare melca (plantes)
Sorghum vulgare ssp. saccheratum melca dolça (plantes)
Spartina sp. espartina (plantes)
Stipa capensis rompsac (plantes)
Stipa pennata pelaguer plomós, nebulosa, plomes (plantes)
Stipa tenacissima espart (plantes)
Trisetaria flavescens fromental petit (plantes)
Triticum sp. blat (plantes)
Triticum aegilopoides espelta silvestre (plantes)
Triticum aestivum blat xeixa, blat candial, blat comú, forment, xeixa (plantes)
Triticum compactum blat compacte (plantes)
Triticum compositum blat del miracle (plantes)
Triticum dicoccoides pisana silvestre (plantes)
Triticum dicoccum pisana, espelta bessona (plantes)
Triticumdurum blat dur (plantes)
Triticum fastuosum blat d’aresta groga (plantes)
Triticum gaertnerianum blat pintat, blat rossí (plantes)
Triticum hybrenum blat tosell, blat escuat, blat reniu (plantes)
Triticum linnaeanum blat de coure, blat bancal (plantes)
Triticum monococcum, Triticum spelta espelta (plantes)
Triticum persicum blat de Pèrsia (plantes)
Triticum polonicum blat polònic (plantes)
Triticum sphaerococcum blat esferococ (plantes)
Triticum turgidum blat bojal, blat de miracle, blat d’eriçó, blat gros (plantes)
Vulpia myuros pèl de boc (plantes)
Zea mays blat de moro, moresc, blat de l’Índia, dacsa, millot, panís, panís de l’Índia (plantes)