Vam començar compilant el vocabulari del dret penal (processal, penal, penitenciari, militar), però posteriorment hem inclòs termes d’altres àmbits del dret, tasca que continuem ampliant. Per a consultar el vocabulari, feu clic en l’enllaç:


Vocabulari de dret

Abreviacions bibliogràfiques

La indicació bibliogràfica es referix només a la bibliografia principal, ja que en algun cas hem afegit altres possibilitats també ben documentades. Les abreviacions (i referències) de la bibliografia del vocabulari són:

 • avljur: Vocabulari jurídic, AVL, 2006.
 • boe: Butlletí Oficial de l’Estat, Govern d’Espanya [en línia].
 • clave: Diccionario de uso del español actual, SM [en línia].
 • Criteris: «Terminologia i fraseologia jurídica i administrativa normalitzada», Criteris de traducció de textos normatius del català al castellà, Generalitat de Catalunya, 1999.
 • dcascat#: Diccionari castellà – català, Enciclopèdia Catalana.
 • ddc: Diccionari de dret civil, Generalitat de Catalunya, 2005.
 • diec2: Diccionari de la llengua catalana, Institut d’Estudis Catalans, 2007-… [en línia].
 • djc-iec: Diccionari jurídic català, Institut d’Estudis Catalans [en línia].
 • dnv: Diccionari normatiu valencià, avl, 2016-… [en línia].
 • dpej: Diccionario panhispánico del español jurídico, 2020-… [en línia].
 • dr. merc.: Vocabulari de dret mercantil, Universitat de Barcelona, 1995.
 • dr. pen.: Vocabulari de dret penal, Universitat de Barcelona, 1995.
 • drae: Diccionario de la lengua española, Real Academia Española [en línia].
 • gd62: Gran diccionari 62 de la llengua catalana, Edicions 62, 1998.
 • gdlc: Gran diccionari de la llengua catalana, Enciclopèdia Catalana, 1998-… [en línia].
 • gec: Gran enciclopèdia catalana, Enciclopèdia Catalana [en línia].
 • jur. adm.: Terminologia jurídica i administrativa, Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya, 1998.
 • term. adm.: Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català, col. «Criteris Lingüístics», 4, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1999.
 • termcat: termes aprovats pel Consell Supervisor del Termcat [en línia].
 • v2000: Vocabulari de dret penal i penitenciari, Generalitat de Catalunya, 2000.
 • vgja-[data de consulta]: vocabulari general jurídic i administratiu del Justiterm, Generalitat de Catalunya.
 • Nieva Fenoll, Jordi: «Importants modificacions en el llenguatge Judicial, arran de la nova edició del diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans» [HTML].

Enllaços
Per ara hi ha diversos tipus d’enllaços. El símbol ⇗ indica un enllaç que remet a una fitxa o a llocs que contenen més informació.

Abreviacions
Les abreviacions dels àmbits d’especialitat són:

 • can: canònic
 • d: dret
 • mi: militar
 • p: penal
 • pe: penitenciari
 • pr: processal

Altres abreviacions:

 • adj.: adjectiu
 • adv.: adverbi
 • f.: nom femení
 • intr.: intransitiu
 • loc. adj.: locució adjectiva
 • loc. adv.: locució adverbial
 • loc. or.: locaució oracional
 • loc. prep.: locució preposicional
 • loc. v.: locució verbal
 • m.: nom masculí
 • pron.: pronominal
 • sin.: sinònim complementari
 • sin.: sinònim
 • tr.: transitiu
 • v.: verb
 • veg.: vegeu