Recull auxiliar de termes científics i noms comuns valencians-catalans i castellans-espanyols de flora

(versió: 24.11.2021)


Abreviatures i fonts de les dades
 • [es, fr, it, pt]: a tall que anem actualitzant les dades, introduirem entre claudàtors els codis de llengua (espanyol, francés, italià, portugués).
 • (ac.): Alcoià-Comtat.
 • cct: servei de consultes en línia Cercaterm del Termcat.
 • diec: Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans.
 • dnv: Diccionari normatiu valencià de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.
 • etno: T. Garnatje, A. Gras, M. Parada, J. Parada, X. Sobrequés, J. Vallès, Etnobotànica dels Països Catalans, versió 1, 2020.
 • ib: informació del Gabinet de Terminologia de la Universitat de les Illes Balears, desembre 2000; o de l’Herbari Virtual de la UIB ; o de la Guia d’ocells dels Països Catalans i d’Europa, ed. Omega; o de publicacions de Lynx Edicions.
 • jp1: Joan Pellicer i Bataller, Flora pintoresca del País Valencià, València, ed. Tàndem, 1999.
 • jp2: Joan Pellicer i Bataller, Costumari botànic, Picanya, ed. Bullent, 2000.
 • Tresor: Ovidi Carbonell, Josep Tormo i Jordi Colomina, Tresor del valencià meridional. Dicionari temàtic i fraseològic, 2011.
 • [(molts dels termes entre claudàtors)]: provenen de Flora endémica rara o amenazada de la Comunidad Valenciana, València, Generalitat Valenciana, 1998; o molt sovint indiquen que no són denominacions prou contrastades o del tot reconegudes.

sp. omn.: species omnes (‘totes les espècies’)
sp. pl.: species plures (‘diverses espècies’)
≡: identitat completa amb el binomi vàlid
=: nom científic alternatiu o equivalent
→El grup de l’última columna (peixos, aus, arbres, tubercles, etc.) és únicament orientatiu.


Nom científicValencià (ca)Castellà (es)Grup
[diverses comunitats d'algues: Rhizoclonium, zigofícies (espirogires, Zygnema), clorofícies (cinells, Ulothrix, Oedogonium, Microspora, Vaucheria) i cianofícies]dvalverdet, llimacova(algues)
Lamprothamnium papulosum......(algues)
Posidonia oceanicaaltina, alga de vidriers, posidòniaposidonia(algues)
Visnea mocanera...mocán(arbres)
Abies pinsapopinsap, rotaboc (IB)pinsapo(arbres)
Acacia farnesiana (L.) Willd. (=Mimosa farnesiana)aromeraromo(arbres)
Acer campestre L.auró blancarce menor(arbres)
Acer monspessulanum L.auró negrearce de Montpellier(arbres)
Acer negundo L.negundo(arce) negundo(arbres)
Acer opalusbladaarce, acirón(arbres)
Acer opalus ssp. granatenseblada de fulla petitaarce(arbres)
Acer palmatum Thunb.auró japonésarce japonés(arbres)
Acer platanoides L.erablearce real(arbres)
Acer pseudoplatanusplàtan falsarce blanco, plátano falso(arbres)
Acer rubrum L.auró roigarce rojo(arbres)
Acer sp.auróarce(arbres)
Aesculus hippocastanum (= Aesculus x carnea)pavia, castanyer d'Índia, castanyer d'Índiescastaño de Indias, falso castaño(arbres)
Ailanthus altissimaailant, vernís del japóailanto, árbol del cielo, barniz del Japón(arbres)
Alnus glutinosavernaliso(arbres)
Anagyris foetidagarrofer del diable (o pudent)hediondo(arbres)
Annona cherimoliaxirimoierchirimoyo(arbres)
Arbutus unedo L.arboç, arbocer, cirerer d'arboçmadroño(arbres)
Argania spinosa L.argàniaargania(arbres)
Aspidosperma quebrachoblancoquebratxoquebracho(arbres)
Bauhinia candicansbauhíniapezuña de vaca(arbres)
Brachychyton populneumpica-pica[peral chino](arbres)
Broussonetia papyriferamorera de papermorera de papel(arbres)
Buxus sempervivensboixboj(arbres)
Calophyllum calabacalambuccalambuco(arbres)
Calocedrus decurrens (=Libocedrus decurrens)libocedrecedro de incienso(arbres)
Camellia japonica (=Thea japonica)camèliacamelia(arbres)
Camellia sinensis (=Thea sinensis) te(arbres)
Castanea sativacastanyercastaño(arbres)
Casuarina equisetifoliacasuarinacasuarina, pino australiano(arbres)
Catalpa bignonioidescatalpacatalpa(arbres)
Cedrus deodoracedre de l'Himàlaiacedro del Himalaya(arbres)
Cedrus libani ssp. libanicedre del Líbancedro del Líbano(arbres)
Cedrus libanis ssp. atlanticacedre de l'Altlescedro del Atlas(arbres)
Celtis australis L.lledoneralmez, latonero(arbres)
Ceratonia siliquagarroferalgarrobo(arbres)
Cercis siliquastrumarbre de l'amor, garrofer bordalgarrobo loco(arbres)
Chamaerops humilismargallópalmito(arbres)
Citrus aurantium L.taronger agrenaranjo amargo, azahar(arbres)
Citrus myrtifoliataronger nan...(arbres)
Citrus sinensistarongernaranjo(arbres)
Corema albumcamarinya...(arbres)
Corylus avellanaavellaneravellano(arbres)
Crataegus azarolusatzeroleracerolo(arbres)
Crataegus monogyna Jarq.arç blanc, gargullerespino albar, espino blanco, [majuelo](arbres)
Cupressus sempervirensxiprerciprés(arbres)
Eleagnus angustifoliaarbre del paradís, cinamomárbol del paraíso, cinamomo(arbres)
Entandrophragma cylindricumabudicre, sapel·li[etore, sapeli](arbres)
Entandrophragma utilesipo, abebaiabebay, sipo(arbres)
Eriobotrya japonica Lindley (=Photinia japonica Thunb.)nisprer del japónisperero del japón(arbres)
Erythrina crista-galliflor de coral, flor de corall, eritrinaárbol coral(arbres)
Erythrophleum ivorensebolondo, talibolondo, tali(arbres)
Esenbeckia runyoniiEsenbeckia de Runyionlimoncillo(arbres)
Eucalyptus globuluseucaliptus comúeucalipto blanco, eucalipto azul(arbres)
Euonymus europaeusevònim silvestre...(arbres)
Fagus sylvaticafaighaya(arbres)
Ficus caricafiguerahiguera(arbres)
Fortunella japonicacumquatkumquat(arbres)
Fraxinus angustifolia Vahl.freixe de riu...(arbres)
Fraxinus excelsiorfreixe de fulla grossa, freixe de fulla granfresno(arbres)
Fraxinus ornusfreixe de florfresno del maná/fresno florido(arbres)
Fraxinus oxycarpafreixe de fulla petitafresno de hoja pequeña(arbres)
Ginkgo biloba L. (=Salisburia adiantifolia Smith.)ginkgoginkgo, árbol de los cuarenta escudos(arbres)
Gleditsia triacanthosacàcia de tres puntes, acàcia de tres espinesacacia de tres espinas(arbres)
Jacaranda acutifoliajacaranda, xicranda...(arbres)
Jacaranda mimosifolia D. Don. (=Jacaranda ovalifolia R. Br.)xicranda, jacarandajacarandá(arbres)
Jacaranda semiserrataxicrandajacarandá(arbres)
Juglans nigrapacanernogal negro, nogal americano(arbres)
Juglans regiaanouer, noguera (de riu)nogal(arbres)
Juglans sp.anouer, nogueranogal(arbres)
Juniperus communis ssp. communisginebreenebro común(arbres)
Juniperus oxycedruscàdecenebro(arbres)
Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpacàdec de mar, ginebre maríenebro (de la miera)(arbres)
Juniperus phoenicea L.savinasabina negra, sabina negral(arbres)
Juniperus phoenicea ssp. lyciasavina marítimasabina (...)(arbres)
Juniperus phoenicea ssp. phoeniceasavina comunasabina (...)(arbres)
Juniperus sabinasavina de muntanyasabina(arbres)
Juniperus thurifera L.savina turíferasabina turífera, sabina albar(arbres)
Koelreuteria paniculatasabó de Xinaárbol de los farolitos, jabonero de la China(arbres)
Laburnum anagyroides Medic. (=Cytisus laburnum L.)laburnlluvia de oro(arbres)
Lagerstroemia indicaarbre de Júpiterárbol de Júpiter(arbres)
Larix decidualàrixalerce de Europa(arbres)
Ligustrum lucidum (=Ligustrum japonicum)troanaaligustre de China, [aligustre del Japón](arbres)
Ligustrum ovalifoliumtroanellatroanilla, aligustre de California, ligustrilla(arbres)
Maclura pomiferamacluranaranjo de los Osage, naranjo de Louisiana(arbres)
Magnolia denudata......(arbres)
Magnolia grandifloramagnolier, magnòliamagnolio(arbres)
Magnolia soulangianamagnolier de fulla caduca, magnòlia de fulla caducamagnolio chino(arbres)
Magnolia sp.magnolier, magnòliamagnolio(arbres)
Melia azederachmèliamelia, cinamomo(arbres)
Melicoccus bijugatus Jacq.melicocusmamoncillo(arbres)
Mespilus germanicanisprer, nesprer, nesplerníspero, nispolero(arbres)
Morus albamorera blancamorera(arbres)
Morus nigramorera negra...(arbres)
Nerium oleanderbaladreadelfa(arbres)
Olea europaeaoliveraolivo(arbres)
Olea europaeaoliveraolivo(arbres)
Olea europaea var. sylvestrisullastre, olivera bordaacebuche(arbres)
Parkinsonia aculeataparquinsòniaespino de Jerusalén(arbres)
Phillyrea angustifoliaaladern de fulla estretaladierna, labiérnago(arbres)
Phillyrea mediaaladern fals (o de fulla ampla)...(arbres)
Phlomis lychnitissalvió blenercandilera(arbres)
Phoenix canariensispalmera de Canàriespalmera canaria(arbres)
Phoenix dactyliferapalmera datilerapalmera datilera(arbres)
Photinia serrulatafotíniafotinia(arbres)
Phytolacca dioicabellaombrabellasombra, ombú(arbres)
Picea abies (=Picea excelsa) pícea, avet roig, avet de Noruegaabeto falso, abeto rojo, árbol de Navidad, picea de Noruega, picea común, picea europea(arbres)
Picea concolor (=Abies concolor) avet del Coloradoabeto del Colorado(arbres)
Picea glauca...picea blanca(arbres)
Picea omorikapícea de Sèrbiapicea de Serbia(arbres)
Picea orientalispícea d'Orientpicea de Oriente(arbres)
Picea pungenspícea pungentpicea azul, picea del Colorado(arbres)
Picea sitchensispícea de Sitkapicea de Sitka(arbres)
Picea smithiana Boiss. (=Pinus smithiana Wall.)...picea de Afganistán(arbres)
Pinus canariensispi de Canàriespino canario(arbres)
Pinus halepensis Mill.pi blancpino carrasco(arbres)
Pinus nigra Arn., F. hispanica (=Pinus nigra ssp. salzmannii=Pinus laricio= Pinus clusiana) pinassapino negral(arbres)
Pinus nigra ssp. nigrapi d'Àustriapino negral (de Austria)(arbres)
Pinus pinaster Ait.pinastrepino rodeno(arbres)
Pinus pinea L.pi pinyoner, pi pinyerpino piñonero(arbres)
Pinus sylvestris L.pi roigpino silvestre, pino albar(arbres)
Pinus uncinatapi negrepino negro, pino moro(arbres)
Pistacia lentiscusllentisclelentisco(arbres)
Pistacia terebinthusnoguerola, cornicabraterebinto, cornicabra(arbres)
Platanus x hispanicaplàtanplátano de sombra(arbres)
Populus albaàlber, arbre blancálamo blanco(arbres)
Populus canescensàlber bordálamo cano(arbres)
Populus euphratica (= P. ilicitana) xop d'Elx...(arbres)
Populus nigraxop, pollancreálamo negro(arbres)
Populus sp.àlber, xop, pollancreálamo, chopo(arbres)
Populus tremulatrèmolálamo temblón(arbres)
Prunus aviumcirerercerezo(arbres)
Prunus cerasifera var. pissardiprunera de fulles vermellesciruelo-cerezo, mirobalano(arbres)
Prunus lusitanica (=Cerasus lusitanica, Laurocerasus lusitanica) llorer-cirer de Portugalloro(arbres)
Prunus prostrataaranyoner prostratcerezo rastrero(arbres)
Pseudotsuga menziesii (=P. douglasii; P. taxifolia ) avet de Douglasabeto de Douglas(arbres)
Quercus arrisroure arrismasojo(arbres)
Quercus borealis (=Quercus rubra) roure americàroble americano, roble boreal rojo americano, roble rojo del norte(arbres)
Quercus canariensis (=Quercus mirbeckii) roure africà...(arbres)
Quercus cerrisroure cerris...(arbres)
Quercus cocciferagarriccoscoja(arbres)
Quercus coccinea Muenchh.roure escarlata americàroble escarlata(arbres)
Quercus conferta (=Quercus frainetto) roure d'Hongriaroble húngaro(arbres)
Quercus faginea (=Quercus lusitanica)roure valencià, roure de fulla petita, galerquejigo, roble carrasqueño(arbres)
Quercus faginea ssp. cerrioidesroure cerrioide...(arbres)
Quercus faginea ssp. faginea (=Quercus faginea ssp. valentina)roure de fulla petita...(arbres)
Quercus humilis Mill. (=Quercus pubescens) roure martinencroble pubescente(arbres)
Quercus ilex L.alzinaencina(arbres)
Quercus ilex ssp. ballotacarrasca, alzina de fulla curta (diec)...(arbres)
Quercus ilex ssp. ilexalzina de fulla llarga...(arbres)
Quercus ilex ssp. rotundifoliacarrasca, alzina de fulla curtacarrasca(arbres)
Quercus morisiisurolí, alzina surera...(arbres)
Quercus nigraroure d'aigua, roure negre americàroble acuático de los EEUU, roble negro americano(arbres)
Quercus petraearoure de fulla granroble albar(arbres)
Quercus phellosroure roig americà de fulla de salzeroble rojo americano de hojas de sauce(arbres)
Quercus pyrenaicaroure rebollroble melojo(arbres)
Quercus robur L.roure pènolroble común(arbres)
Quercus sessilis (= Quercus sessiliflora) roureroble(arbres)
Quercus suber L.(alzina) sureraalcornoque(arbres)
Quercus suber ssp. pseudosuber (=Q. crenata Lam.=Quercus aegylopifolia Pers.)surera atlàntica...(arbres)
Quercus velutinaroure negre...(arbres)
Rhamnus alaternusaladern, coscollinaaladierno(arbres)
Rhamnus alaternus var. prostratanyéstolcarrasquilla(arbres)
Rhamnus catharticacambró
espino cerval, cambrón(arbres)
Rhamnus frangula (= F. alnus) vern bordarraclán(arbres)
Rhamnus lycioidesespinal negre, arçot...(arbres)
Rhamnus oleoidesarçot oleoide...(arbres)
Robinia pseudoacaciarobíniafalsa acacia(arbres)
Salix babylonicadesmaisauce llorón(arbres)
Salix sp. pl.salzesauce(arbres)
Salix tarraconensissalenca tortosina, salze de cingle...(arbres)
Schinopsis balansaequebratxo roigquebracho colorado chaqueño(arbres)
Schinopsis lorentziiquebratxo roigquebracho colorado santiagueño(arbres)
Shinus mollepebrer bordfalso pimentero(arbres)
Sorbus ariamoixeramostajo(arbres)
Sorbus aucupariamoixera de guillaserbal de los cazadores(arbres)
Sorbus chamaemespilusmoixera nana...(arbres)
Sorbus domesticaserverserbal común, acerolo(arbres)
Sorbus torminalismoixera de pastor[mostellar, mostajo](arbres)
Sterculia apetala...camajonduro(arbres)
Sterculia coccinea......(arbres)
Strelitzia reginae...árbol del paraíso(arbres)
Tamarix boveanatamariu valenciàtaray(arbres)
Tamarix canariensis Willd.farga (cct)tarajal, taray, taraje(arbres)
Tamarix gallicatamariu gàl·lic[taraje, taray](arbres)
Tamarix sp. L.tamariutamarindo, taray(arbres)
Thuja occidentalisarbre de la vidaárbol de la vida americano, cedro blanco(arbres)
Thuja orientalis (=Platycladus orientalis (L.f.) Franco/Biota orientalis (L.f.) Endl.)tuiatuya, biota, árbol de la vida chino, cedro chino(arbres)
Tilia cordatatell de fulla petitatilo silvestre(arbres)
Tilia platyphyllostell (de fulla gran)tilo común(arbres)
Tilia tomentosatell argentat dectilo plateado(arbres)
Tipuana tipu (=Tipuana speciosa) tipuanatipa, tipuana(arbres)
Trachycarpus fortunei H. Wendl. (=Chamaerops fortunei Hook.)palmera excelsapalmito elevado, palmera de Fortune, palmito de China, palma excelsa(arbres)
Triplochiton scleroxylonaiús, sambaayús, obeche, samba(arbres)
Ulmus glabra (= Ulmus montana) omaolmo de montaña(arbres)
Ulmus minoromolmo, negrillo(arbres)
Ulmus pumilaom de Sibèriaolmo de Siberia(arbres)
Washingtonia filiferawashingtònia, palmera de ventallpalmera de abanicos, palmera de California, washingtonia(arbres)
Ximenia americana L....limoncillo(arbres)
Ziziphus jujubaginjolerazufaifo(arbres)
Agave sisalanasisalsisal(arbusts)
Anethum graveolensaneteneldo(arbusts)
Arctostaphylos uva -ursiboixerolagayuba(arbusts)
Arctostaphylos uva-ursi var. crassifoliaboixerola de fulla gruixuda...(arbusts)
Calluna vulgarisbruguerolabrezo común(arbusts)
Carum carvicomí de pratalcaravea(arbusts)
Cichorium endiviaescarolaescarola(arbusts)
Cichorium intybusxicoiraachicoria(arbusts)
Coriandrum cyminumcoriandrecilantro(arbusts)
Cuminun cyminumcomícomino(arbusts)
Cydonia oblongacodonyermembrillo(arbusts)
Datura arboreatrompetesfloripondio(arbusts)
Dictamnus hispanicusgitamdíctamo(arbusts)
Ephedra fragilistrompera fràgiluva de mar(arbusts)
Epipramnum aureumpotospothos*(arbusts)
Erica arboreabruc arbori, bruc boal, bruc de pipes, bruc mascle...(arbusts)
Foeniculum vulgare Miller piperitum vardulcis (= Anethum foeniculum L.)fenollhinojo(arbusts)
Genista valentina ssp. murciaca......(arbusts)
Globularia alypum
cebollada, foixarda
coronilla de Fraile(arbusts)
Globularis vulgarissenet de pobreglobularia(arbusts)
Helleborus foetidusmarxívoleléboro fétido(arbusts)
Hippocrepis valentina Boiss. (=Hippocrepis balearica Jacq. sp. valentina)violeta roquera, [ferradura de cingle, ferradura valenciana]violeta roquera valenciana(arbusts)
Hyssopus officinalishisophisopo(arbusts)
Ilex aquifolium L.grèvolacebo(arbusts)
Imperata cylindricasiscacogón, carrizo marciego(arbusts)
Juniperus communis ssp. alpina (=Juniperus communis ssp. nana)ginebró...(arbusts)
Laurus nobilisllorerlaurel(arbusts)
Lavandula angustifoliaespígol, lavandalavanda(arbusts)
Lavandula dentataespígol dentatcantueso dentado(arbusts)
Lavandula latifoliabarballó, espígol mascle...(arbusts)
Lavandula stoechastomaní, caps d'asecantueso(arbusts)
Limonium angustebracteatum (?)colletjot salat (cct), [saladeta fina][saladilla fina](arbusts)
Limonium cavanillesii Erbenensopegall de Peníscolasaladilla de Peñíscola(arbusts)
Limonium sp.ensopeguera[colecha](arbusts)
Limonium vulgaretopacàacelga salada(arbusts)
Linum usitatissimum L.llilino(arbusts)
Lippia triphylla/ Lippia citriodoramarialluïsahierbaluisa(arbusts)
Marrubium vulgaremalrubímarrubio(arbusts)
Melissa Officinalistaronginatoronjina(arbusts)
Mentha longifoliaherba sana, menta boscanahierbabuena(arbusts)
Mentha piperitamenta piperita (o pebrera)...(arbusts)
Mentha pulegiumpoliolpoleo(arbusts)
Mentha rotundifolia (=Mentha suaveolens) menta bordamastranto, mastranzo(arbusts)
Mentha sp.mentamenta(arbusts)
Myrtus communismurtamirto(arbusts)
Ocimum basilicumalfàbegaalbahaca(arbusts)
Origanum virensorengaorégano(arbusts)
Origanum vulgareorengaorégano(arbusts)
Osyris albaginestóretama loca(arbusts)
Osyris quadripartitaarriàbayón(arbusts)
Paeonia sp.peòniapeonía(arbusts)
Parthenocissus quinquefoliavinya vergeenredadera de Virginia(arbusts)
Periploca laevigataperiplocacornical(arbusts)
Periploca laevigata ssp. angustifolia[periploca]cornicabra(arbusts)
Phragmites australiscanyís, senillcarrizo(arbusts)
Phragmites communiscanyís, senillcarrizo(arbusts)
Pimpinella anisumanísanís(arbusts)
Populus canescens (Populus x canescens / Populus alba var. canescens)alber bordálamo gris(arbusts)
Populus x euramericanaxop híbridchopo híbrido(arbusts)
Ranunculus arvensisherba de l'amorhierba del amor(arbusts)
Ranunculus bullatus L.emprenyavelles, botó d'orbotón de oro(arbusts)
Ruta sp.rudaruda(arbusts)
Salix purpureasàlicsargatillo(arbusts)
Salix tarraconensissalenca tortosina[sauce de roca](arbusts)
Saliz elaeagnos (=Salix incana) sargasarga(arbusts)
Satureja filiformistem bord...(arbusts)
Satureja hortensissajolida de jardíajedrea blanca(arbusts)
Satureja montanasajolida de boscajedrea(arbusts)
Scabiosa saxatilisescabiosa de rocaescabiosa rupestre(arbusts)
Sideritis angustifoliacua de gatrabo de gato(arbusts)
Sideritis murgetana ssp. littoralis......(arbusts)
Sium sisarumescaravia(espècie de berrera)(arbusts)
Stipa pennatapelaguer plomósespolín(arbusts)
Syzygium aromaticum (=Eugenia caryophyllata) clavell, clauclavo(arbusts)
Taxus baccata L.teixtejo(arbusts)
Tetraclinis articulata Mastersxiprer quadrivalveaaraar, tetraclinis(arbusts)
Teucrium hifacenseteucri de rocateucrio de Ifach(arbusts)
Thymus capitatustimó capitattomillo cabezudo(arbusts)
Thymus longiflorus Boiss.timó de flor llarga, tomello de cabdelltomillo serrano, tomillo de flor larga(arbusts)
Thymus membranaceus......(arbusts)
Thymus moroderitimó de cabdell, timó de flor llargacantueso, cantahueso(arbusts)
Thymus piperellapebrellapebrella(arbusts)
Thymus vulgaristimó, temtomillo(arbusts)
Thymus webbianustimó (autòcton)tomillo (autóctono)(arbusts)
Veratum officinale (=Sabadilla officinarum?) ...cebadilla(arbusts)
Viburnum lantanatortellatgecopos de nieve(arbusts)
Withania frutescens...(arbusts)
...arrufatina...(cítrics)
...beatriz...(cítrics)
...clausellina...(cítrics)
...clemenpons...(cítrics)
...clementina fina...(cítrics)
...clemenules...(cítrics)
...clemenvilla...(cítrics)
...ellendale...(cítrics)
...esbal...(cítrics)
...eureka...(cítrics)
...fortuna...(cítrics)
...hasimoto...(cítrics)
...hernandina...(cítrics)
...kara...(cítrics)
...lanelate...(cítrics)
...loretina...(cítrics)
...marisol...(cítrics)
...mineola...(cítrics)
...navel...(cítrics)
...navel lane-late...(cítrics)
...navel late...(cítrics)
...navel powell...(cítrics)
...navelina...(cítrics)
...newhall...(cítrics)
...okitsu...(cítrics)
...orogrande...(cítrics)
...oronules...(cítrics)
...oroval...(cítrics)
...ortanique...(cítrics)
...salustiana...(cítrics)
...sanguinelli...(cítrics)
...satsuma...(cítrics)
...tomatera...(cítrics)
...valencia...(cítrics)
...valencia delta seedless...(cítrics)
...valencia late...(cítrics)
...verna...(cítrics)
Macrolepiota mastoideaparaigüetparasol, palo de tambor(fongs)
Saccharomyces cerevisiae[llevat de cervesa][levadura de cerveza](fongs)
Tricholoma matsutake[matsutake][matsutake](fongs)
Tuber aestivumtòfona blanca/d'estiutrufa (de verano)(fongs)
Tuber brumale Vitt.tòfona d'hiverntrufa de invierno(fongs)
Tuber civarium...criadilla de tierra(fongs)
Tuber melanosporum Vitt./Tuber nigrum Bull.tòfona negratrufa negra(fongs)
Tuber mesentericumtòfona mesentèricatrufa mesentérica(fongs)
Tuber rufumtòfona rogencatrufa(fongs)
Aconitum lycoctonumescanyallopsacónito, matalobos(herbes)
Petroselinum crispumjulivertperejil(herbes)
Salvia officinalissàlviasalvia(herbes)
Acanthus mollisacant, carneraacanto(plantes)
Aceras anthropophorum......(plantes)
Achillea millefolium L.milfullesmilenrama(plantes)
Adiantum capillus-venerisfalzia, cap-pilera (IB), falguerolaculantrillo de pozo(plantes)
Aeluropus littoralis......(plantes)
Agave americanaatzavara, piterapita(plantes)
Agropyrum junceum ssp. mediterraneum (=Elytrigia juncea =Agropyron junceiforme = Elymus farctus) agropir mediterrani, jull de platja, gram prim...(plantes)
Alisma plantago-aquaticaplantatge d'aiguallantén de agua(plantes)
Alkanna tinctoriaboleng roig, pota de colompie de paloma(plantes)
Allium ampeloprasumporradellpuerro silvestre(plantes)
Allium neapolitanum Cyrilloall napolitàajo blanco(plantes)
Allium schoenoprasumcibuletcebollino(plantes)
Aloe vulgarisàloe, sèveràloe(plantes)
Amaranthus retroflexus L.marxant, blet espinós, blet punxentamaranto, bledo(plantes)
Amelanchier ovalis Medic. (=Amelanchier rotundifolia (Lam.) Dum. Cours.)cornerguillomo(plantes)
Ammi majussiscla de campfalsa biznaga(plantes)
Ammophila arenaria ssp. arundinaceaborróbarrón(plantes)
Angelica sylvestrisangèlica borda...(plantes)
Anogramma leptophylla......(plantes)
Anthirrhinum majusconillets...(plantes)
Anthyllis cytisoidesalbadaalbaida(plantes)
Anthyllis onobrychioides[botja groga][falsa albaida, albaida amarilla](plantes)
Antirrhinum barrelieri ssp. litigiosum[conillets, gossets, trencaqueixals][conejitos](plantes)
Antirrhinum pertegasii[conillets, gossets de roca][dragoncillo de roca](plantes)
Antirrhinum valentinum[conillets blancs][boca de dragón de roca](plantes)
Arceuthobium oxycedri......(plantes)
Arenaria aggregata ssp. pseudoarmeriastrum......(plantes)
Arenaria conimbricensisarenària de codina[arenaria](plantes)
Arenaria conimbricensis ssp. viridis[arenària][arenaria](plantes)
Arenaria valentina[arenària][arenaria](plantes)
Aristolochia clematitisaristolòquia [de flor groga], a. clematídia, a. sarmentosa, herba de les gotes, herba pudenta[tipo de guaco](plantes)
Armeria alliacea ssp. alliacea......(plantes)
Armeria filicaulis (Boiss.) Boiss. (=Statice filicaulis Boiss.)......(plantes)
Armeria fontqueri...[mermasangre](plantes)
Artemisia arborescensdonzell arbustiuajenjo moruno(plantes)
Artemisia caerulescens ssp. gallica (=Artemisia gallica) donzell marí[ontina de saladar](plantes)
Artemisia canariensis (=Artemisia thuscula ssp. canariensis)...incienso(plantes)
Artemisis dracunculusestragóestragón(plantes)
Artesmisia absinthiumdonzellajenjo(plantes)
Arthrocnemum fruticosum (=Salicornia fruticosa=Salicornia arabica) cirialera comunasalicornia, sosa alacranera(plantes)
Arthrocnemum macrostachyum[cirialera], sosa grossa...(plantes)
Arthrocnemun glaucum (=Salicornia glauca=Salicornia macrostachya) cirialera glauca, [herba salada]...(plantes)
Artocarpus sp.arbre del pa[árbol del pan](plantes)
Arundo donaxcanyacaña(plantes)
Asparagus acutifoliusesparreguera boscana...(plantes)
Asperula cynanchicaherba prima...(plantes)
Asperula paui ssp. dianensis......(plantes)
Asphodelus aestivus (=Asphodelus microcarpus) albó estival[gamón común](plantes)
Asphodelus albusalbó de muntanya[gamón blanco](plantes)
Asphodelus cerasiferporrassa[gamón](plantes)
Asphodelus fistulosuscebollí, porrassinagamón fistuloso, gamoncillo(plantes)
Asphodelus ramosus L....gamón, asfódelo(plantes)
Asphodelus sp. omn.asfòdel[asfódelo, gamón](plantes)
Asplenium celtibericum......(plantes)
Astea squamatum......(plantes)
Aster aragonensis Asso[margarideta blava][aster aragonés](plantes)
Aster willkommii[margarideta grisenca, margarida cendrosa]...(plantes)
Asteriscus aquaticus...[ojo de buey](plantes)
Asteriscus maritimus (L.) Less. (=Bubonium maritimum (L.) Hill)asterisc de marina, , pare-i-fill (IB)[ojo de buey](plantes)
Astragalus hispanicus[estaca-rossins, botja rosada, falsa cigronera, cigronera de moro][falso pipirigallo](plantes)
Beaucarnea recurvata (= Nolina recurvata) [pota d'elefant][es: pata de elefante], de: Elefantenfuß, fr: pied d'éléphant, en: ponytail palm, bottle palm(plantes)
Beaucarnea stricta Lem. (= Nolina stricta)[nolina]soyate de Tehuantepec(plantes)
Bellis sp.margaridamargarita(plantes)
Biscutella calduchii[herba de llunetes]...(plantes)
Biscutella carolipauana[herba de llunetes, herba d'ulleres][anteojos](plantes)
Biscutella fontqueri[llunetes, fulla de forqueta][anteojos](plantes)
Biscutella laevigatallunetes...(plantes)
Biscutella turolensis[herba de llunetes][anteojos, jaramago lanoso](plantes)
Biscutella valentinallunetes...(plantes)
Borago officinalisborratja, borrainaborraja(plantes)
Brachypodium retusum (Pers.) Beauv. (= B. ramosum) llistó, fenàsfenal(plantes)
Brachypodium sylvaticum (=Brachypodium silvaticum) fenàs de bosc...(plantes)
Brassica napus oleiferacolzacolza(plantes)
Bromus mollis (=Bromus hordeaceus) cua de guilla[cebadilla peluda](plantes)
Bryonia dioicacarabassinabrionia, nueza(plantes)
Bunium bulbocastanumcastanyola...(plantes)
Buxus sempervirensboixboj(plantes)
Cakile maritimarave de mar[oruga marítima](plantes)
Cala sp.cal·lacala(plantes)
Calicotome spinosaargelaga negracambrona(plantes)
Calystegia soldanella (=Convolvulus soldanella) campaneta de mar, corretjola marina, c. de platjaberza marina, [campanilla de mar](plantes)
Campanula rotundifolia ssp. aitanica......(plantes)
Campanula speciosa ssp. affiniscampaneta gran, [herba de les campanes][campanilla](plantes)
Campanula viciosoi[campaneta de roca, campaneta fina][campánula](plantes)
Canna indica L. (=Canna glauca L.)canya d'Índiacaña de Indias(plantes)
Carduncellus coeruleusescurçonera blava...(plantes)
Carduncellus dianius Webb[card sant][cardón, cardosanto, cardo de peña](plantes)
Carex pendulacàrex pèndul...(plantes)
Carpobrotus edulis......(plantes)
Catha eduliscatqat, khat(plantes)
Centaurea asperabracera...(plantes)
Centaurea calcitrapaobriüllsabrepuño colorado(plantes)
Centaurea cyanusblauetescobilla de Europa(plantes)
Centaurea dracunculifolia......(plantes)
Centaurea mariolensis[bracera de penya][centaurea](plantes)
Centaurea pauimargenera roja, braceracentaurea de Espadán, tramaladros(plantes)
Centaurea pinae[calcida fina, bracera, margenera][centaurea](plantes)
Centaurea rouyibracera de la Marinacentaurea del Montgó(plantes)
Centaurea saguntina......(plantes)
Centaurea saxicola......(plantes)
Centaurea scabiosagratabous...(plantes)
Centaurea segariensis[bracera major][centaurea](plantes)
Centaurea solstitialisblanquiellaabrepuño amarillo(plantes)
Centaurea sp. omn.centàurea...(plantes)
Centaurea sp. pl.safranó...(plantes)
Centaurea spachii[bracera][centaurea](plantes)
Centaurium barrelieri (= Erythraea barrelieri Dufour = Centaurium linariifolium = Centaurium quadrifolium (L.) ssp. barrelieri (Dufour))centauri de fulla estreta, [herba de Santa Margarida]...(plantes)
Centaurium erythraea (=Centaurium umbellatum = Erythraea centaurium) pericó roig (o vermell), herba de Santa Margaridacentaura menor(plantes)
Centaurium quadrifolium (L.) G. López & Jarvis ssp. linariifolium (Lam.) G. López(ac.) centaura, santaula, santataula, santaura, sanpaula, flor de Sant Joan, pericó roig, perico, santa Àgueda, (a)cabacases...(plantes)
Centhosphodrus levantinus......(plantes)
Ceratophyllum demersumvolantí[cola de mapache](plantes)
Cestrum aurantiacum Lindl.cèstrum taronjathierba santa del Perú(plantes)
Cestrum elegans (=Cestrum purpureum) cèstrum purpurijesamina(plantes)
Cestrum nocturnum L.gesmil de nit, llessamí de nitgalán de noche(plantes)
Cestrum parquicèstrum parquiduraznillo negro(plantes)
Cestrum parquicèstrum parquipalqui(plantes)
Cestrum solanum L.gesmil de dia, llessamí de diagalán de día(plantes)
Chaenorrhinum crassifolium......(plantes)
Chaenorrhinum origanifolium ssp. cadevallii......(plantes)
Chaenorrhinum origanifolium ssp. crassifolium......(plantes)
Chaetonychia cymosa......(plantes)
Chara hispidaasprella híspida...(plantes)
Chenopodium albumblet blancquínoa(plantes)
Cistanche phelypaea......(plantes)
Cistus albidus L.estepa blancajara (o estepa) blanca, jara estepa, estepilla(plantes)
Cistus clusii Dunal (Cistus libanotis auct.) esteperola, matagall, romer masclejaguarzo(plantes)
Cistus crispusestepa crespajara rizada(plantes)
Cistus ladanifer...jara pegajosa(plantes)
Cistus laurifoliusestepa de muntanya, guàrdoljara estepa(plantes)
Cistus monspeliensisestepa negrajara negra(plantes)
Cistus populifoliusestepa populifòliajara macho(plantes)
Cladium mariscusmansega, xisca bordamasiega(plantes)
Clematis cirrhosa......(plantes)
Clematis flammulavidiellajazmín de monte(plantes)
Clematis rectavidalba recta...(plantes)
Cornus sanguineasanguinyolcornejo(plantes)
Coronilla emeruscoronil·la boscana...(plantes)
Crassula campestris......(plantes)
Crithmum maritimumfenoll maríhinojo marino(plantes)
Crucianella maritima[crucianel·la marítima][rubia de mar](plantes)
Cynomorium coccineummagraneta de corbjopo de lobo(plantes)
Cytisus heterochrous[ginesta, ginesta vera, granera de pastor][hiniesta borde](plantes)
Cytisus reverchoniiginesta negraescobón, retama negra(plantes)
Cytisus scoparius ssp. reverchonii[gódua andalusa][retama de escobas](plantes)
Cytisus villosus (=Genista triflora; Lembotropis triflora C. Presl.)ginesta triflora, ginesta peluda, ginestell, [ginesta de sureda]...(plantes)
Dactylorrhiza fuchsii......(plantes)
Daphne gnidiummatapoll, matagallinatorvisco(plantes)
Datura mètelmètelburladora(plantes)
Datura stramoniumherba talperaestramonio(plantes)
Daucus gingidiumsafanòria marinazanahoria marina(plantes)
Dianthus hipanicusclavellet...(plantes)
Dianthus hipanicus ssp. edetanus[clavell aspre][calvelina áspera](plantes)
Dianthus turolensis[clavellet de muntanya][clavelina](plantes)
Diotis candidissima (=Otanthus maritimus=Diotis maritima) perlina blanca, perlina marina, herba de renegat, perlerina de mar, herba blanca...(plantes)
Doronicum pardalianches (=Doronicum cordatum) corona de rei...(plantes)
Drosera longifolia[dròsera, herba de la gota][hierba del rocío](plantes)
Drosera rotundifoliadròsera, herba de la gotahierba del rocío(plantes)
Echinophora spinosaequinòfora espinosa...(plantes)
Echinops ritro L.panical blaucardo yesquero(plantes)
Echium setabense[borraina grega, llnegua de bou][viborera](plantes)
Eleocharis palustriseleocaris, [escirp de marjals]...(plantes)
Elymus curvifolius Lange (Agropyron curvifolium Lange)...[lastón de yesar](plantes)
Epipactis microphyllaepipactis de fulla petita...(plantes)
Epipactis parviflora......(plantes)
Equisetum arvense[cua de cavall]...(plantes)
Equisetum ramosissimumcua de cavall ramosa...(plantes)
Equisetum telmateja L.cua de cavallcola de caballo(plantes)
Erianthus ravennae (=Saccharum ravennae) cesquera...(plantes)
Erica arboreabrucbrezo(plantes)
Erica multiflorabruc d'hivern, petorrera, cepellbrezo(plantes)
Erica scopariabruc d'escombresbrezo de escobas(plantes)
Erica terminalisbruc valenciàbrecina(plantes)
Erinacea anthyllis Link. (=E. pungens Boiss.)eriçó, coixí de monjacojín de monja (?) [matacabrón, piorno azul, piorno negro] [asiento de monja](plantes)
Erodium sanguis-christi ssp. sanguis-christi[agulloles, ull de perdiu][relojillos](plantes)
Erodium saxatile Pau[cargola][geranio de roca](plantes)
Eryngium maritimumpanical marí[cardo marítimo](plantes)
Eucalyptus camaldulensiseucaliptus de fulla estreta[eucaliptus de hoja estrecha](plantes)
Euphorbia amygdaloideslleteresa de bosc...(plantes)
Euphorbia isatidifolia[lletera terrera, lletera de nap][lechetrezna de calveros](plantes)
Euphorbia minuta Loscos & Pardo[lletera menuda, lletera terrerola][lechetrezna](plantes)
Euphorbia paraliaslleteresa de platja[lechetrezna de mar](plantes)
Ficus elasticaficus del cautxúárbol del caucho, gomero(plantes)
Ficus roxburghiificus imperialhiguera de Roxburgh(plantes)
Ficus sp. omn.ficusficus(plantes)
Forsythia x intermedia Zabel (= Forsythia viridissima Lindl. x Forsythia suspensa [Thunb.] Vahl.)forsítiaforsitia, campanita dorada, mimosa de París(plantes)
Frankenio-Arthrocnemetum macrostachyi......(plantes)
Fumana hispidula[fals timó, esteperola][tomillo moruno, jarilla tomillera](plantes)
Galium aparine L.apegalós, raspallenguaamor de hortelano, azotalenguas(plantes)
Galium mollugoespunyidera blanca, espunyidella blancagalio blanco(grup)
Galium sp.espunyidera, espunyidellagalio, lapa, pega-pega(plantes)
Galium verumespunyidera groga, espunyidella grogagalio, cuajaleche, hierba sanjuanera(grup)
Genista anglicaginestola ànglica[genista ánglica](plantes)
Genista hirsuta Vahl....[tojo alfiletero](plantes)
Genista pumila[argelaga menuda, argelada terrera][aliaga enana](plantes)
Genista scorpiusargelagaaulaga, aliaga(plantes)
Genista tinctoriaginestola tintòria...(plantes)
Genista triacanthos...[aulaga morisca](plantes)
Glaucium flavumcascall maríadormidera marina(plantes)
Goodyera repensgodiera...(plantes)
Gymnadenia conopsea......(plantes)
Halimione (=Atriplex) portulacoidessalat portulacoide...(plantes)
Halimiun halimifoliumestepa d'arenal...(plantes)
Halocnemum strobilaceum...[almarjo, almajo](plantes)
Hedera helixheurahiedra(plantes)
Helianthemum arenarium......(plantes)
Helianthemum caput-felis Boiss.heliantem moixí, heliantem cap de gat [esteperola de cap de gat (o de penya-segat (jp1))romerillo algodonoso(plantes)
Helianthemum cinereum (=Cistus cinereus) estepa cendrosa(plantes)
Helianthemum cinereum (Cav.) Pers. ssp. cinereum (=Cistus cinereus Cav.)[setge, herba del setge, cor de terra][jarilla](plantes)
Helichrysum angustifoliumsempreviva borda...(plantes)
Helichrysum bracteatumsempreviva...(plantes)
Helichrysum decumbens (?)sempreviva...(plantes)
Helichrysum stoechassempreviva borda, flor de Sant Joan, flor de la salpassa, botja fematera, ajoca-sapossiempreviva, manzanilla bastarda(plantes)
Helichrysum stoechas (=Helichrysum angustifolium) sepreviva bordasiempreviva(plantes)
Hibiscus esculentus (=Abelmoschus esculentus) ocra, gombo, gumbogambó, gombó, gumbó, quingombó(plantes)
Hieracium aragonense[lletugueta de roca][hieracio](plantes)
Hieracium laniferum[lletuguesa llanosa][hieracio](plantes)
Hieracium lawsonii......(plantes)
Hieracium loscosianum[lletugueta de roca][hieracio](plantes)
Holoschoenus romanus (=Scirpus holoschoenus) jonc comú...(plantes)
Honkenya peploides...[arenaria de mar](plantes)
Hottonia palustris...violeta de agua(plantes)
Hydrangea macrophyllahortènsiahortensia(plantes)
Hyoscyamus albusjusquiam blanc, tabac de paretbeleño blanco(plantes)
Hyoscyamus nigerjusquiam negre, tabac de paretbeleño negro(plantes)
Hypericum androsaemum[pericó de sureda]...(plantes)
Hypericum perforatumpericó groc, herba de Sant Joancorazoncillo(plantes)
Iberis carnosa ssp. hegelmaieri[boleta de neu, herbaneu][carraspique, parasol](plantes)
Iberis ciliata ssp. vinetorum[carraspic, matablat prim][carraspique](plantes)
Iberis saxatilis ssp. valentina[matablat][carraspique](plantes)
Impatiens balsamina (=Balsamina hortensis) balsamina, abretbalsamina(plantes)
Impatiens holstiibalsamina africana...(plantes)
Impatiens noli-tangerebalsamina salvatge...(plantes)
Impatiens walleriana[alegria de la casa]alegrías, sultana(plantes)
Inula viscosaolivardaolivarda(plantes)
Ipomoea batatasmoniatoboniato(plantes)
Ipomoea indica...batatilla(plantes)
Ipomoea purpureameravelles...(plantes)
Ipomoea sagittata[meravella d'aigua]espècie de berza marina(plantes)
Ipomoea sidaefolia (=Rivea corymbosa) ololinquiolollinque(plantes)
Iris pseudacoruslliri groc, coltell groc, gínjol groclirio amarillo(plantes) ?
Isoetes velatum......(plantes)
Jasione foliosa[trencapedres blau, herba de clavill* (>clivella)][botón azul](plantes)
Jasminum polyanthumgesmiler de la Xina...(plantes)
Jasonia glutinosate de rocaté de roca(plantes)
Juncus articulatusjonc articulatjunco articulado(plantes)
Juncus effusus L.jonc, jonc d'estorersjunco(plantes)
Juncus inflexus L. (=Juncus glaucus Sibth.)jonc, jonc inflex, jonc menut...(plantes)
Juncus maritimus Lam.jonc, jonc marítimjunco marino(plantes)
Juncus subulatus Forsk.joncjunco(plantes)
Knautia rupicola[herba de la pallola][hierba del sarampión](plantes)
Kosteletzkia pentacarpa/-pos (?)trencadalla...(plantes)
Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.trencadalla...(plantes)
Lactuca sativa var. capitataencisam escaroler, encisam francés, iceberglechuga acogollada, trocadero, batavia, iceberg(plantes)
Lactuca sativa var. crispafulla de rourelechuga de cortar(plantes)
Lactuca sativa var. longifoliaencisam romàlechiga romana(plantes)
Laminaria japonicakonbu, kombu...(plantes)
Laminaria rodriguezii......(plantes)
Lantana camaralantanalantana, bandera española(plantes)
Lathyrus tremolsianus[pesolera de pastor][guisante silvestre, guisante borde](plantes)
Lavandula pedunculata (Mill.) Cav. (? Lavandula stoechas ssp. pedunculata)tamborino[cantueso](plantes)
Lemna gibballentilla d'aigua, pa de granoteslenteja de agua(plantes)
Leucanthemum gracilicaule[margarida fina, margarida de runar][margarita](plantes)
Leucojum aestivumassa...(plantes)
Leucojum valentinum[campaneta de roca, campaneta de tardor]...(plantes)
Leucojum vernumassa de primaveracampanilla de primavera(plantes)
Ligustrum vulgareoliveretaaligustre común(plantes)
Lilium martagonmarcòlic...(plantes)
Lilium pyrenaicumllirga, marcòlic groc...(plantes)
Limonium caesium...[sopaenvino](plantes)
Limonium cossonianum......(plantes)
Limonium delicatulumensopeguera[saladilla, espantazorras](plantes)
Limonium furfuraceum[sempreviva, saladella, saladenca][siempreviva, limonio](plantes)
Limonium parvibracteatum......(plantes)
Limonium santapolense[ensopeguera, trencalolla fina]...(plantes)
Limonium sinuatum (L.) Miller (=Statice sinuata L.)limònium sinuat...(plantes)
Limonium virgatum......(plantes)
Linaria arabiniana......(plantes)
Linaria cavanillesii[gossets grocs, conillet de tres fulles, esperó de roca][gallo de roca, tres en rama](plantes)
Linaria depauperata ssp. depauperata......(plantes)
Linaria depauperata ssp. hegelmaieri......(plantes)
Linum appresum Caball.[lli blanc menut]...(plantes)
Lithospermum officinalemill-del-sol...(plantes)
Lobularia maritima columbretensis (=Alyssum maritimum) semprenflor, saliva del dimoni, saliva de monja, escopinyà, terrera, caps blancs...mastuerzo marítimo(plantes)
Lolium perenneraigràsraygrás inglés(plantes)
Lonicera bifloraxuclamel valencià...(plantes)
Lonicera implexalligabosc mediterrani, mare-selvamadreselva(plantes)
Lonicera nigraxuclamel negre...(plantes)
Lonicera peryclimenum ssp. hispanica......(plantes)
Lonicera pyrenaicaxuclamel de roca[madreselva](plantes)
Lonicera xylosteumxuclamel xilosti...(plantes)
Ludwigia sp. omn.ludwígia...(plantes)
Lygeum spartumespart bordalbardín(plantes)
Malcomia africanamalcòmia africana...(plantes)
Malcomia littoreaviola marítimavioleta de mar(plantes)
Malcomia maritimavioler de Maó...(plantes)
Marsilea strigosa......(plantes)
Matthiola incanavioler blancalhelí blanco(plantes)
Matthiola sinuatavioler marí[alhelí de mar](plantes)
Medicago arborea ssp. citrinaalfals arborialfalfa arbórea(plantes)
Medicago marinamelgó marí, alfals marí[carretón de playa, mielga marina](plantes)
Mentha cervina......(plantes)
Minuartia valentina[clavellet de roca]...(plantes)
Molopospermum peloponnesiacumcoscoll...(plantes)
Neotinea maculata......(plantes)
Nerium oleanderbaladreadelfa(plantes)
Nymphaea albanimfea blanca, nenúfar...(plantes)
Oenanthe aquatica (Oenanthe gigantea Zumaglini=O. phellandrium Lam.)fel·landri...(plantes)
Oenanthe lachenalii (=Oenanthe approximata=Oenanthe jordanii=Oenanthe pimpinelloides) [oenant]...(plantes)
Ononis fruticosa ssp. microphylla......(plantes)
Ononis natrix L.ungla de gat...(plantes)
Ononis sp.gavó...(plantes)
Ononis tridentataruac...(plantes)
Ophrys bilunulata......(plantes)
Ophrys sp.abellera, sabateta...(plantes)
Opuntia ficus-indica (=Opuntia ficus-barbarica)figuera de pala, figuera de morochumbera, palera, tunera(plantes)
Orchis macula......(plantes)
Osmunda regalisfalguera de reihelecho real(plantes)
Otanthus maritimus[perlina blanca][algodonosa](plantes)
Oxalis corniculata L.pa de borreguets, pa de cucut, agrella, agreta, a?leluia, lújulaacederilla, acetosa, aleluya, pan de cuco(plantes) ?
Oxalis pes-caprae L.fel i vinagre, flor d'avellana, vinagrella, magreta agrios, dormilones, naranjitos(plantes) ?
Paeonia officinalis......(plantes)
Pancratium maritimumlliri de mar[azucena de mar](plantes)
Paronychia aretioides......(plantes)
Pelargonium capitatum......(plantes)
Petrocoptis pardoi[clavell de roca, clavell de balma]...(plantes)
Peucedanum officinale ssp. stenocarpumfenoll de porc, [servató]hinojo de pobre(plantes)
Phlomis purpureasalvió purpurimatagallos(plantes)
Phyllitis scolopendriumllengua de cérvol...(plantes)
Physalis alkekengialquequengi, bosses rogesalquequenje, vejiga de perro(plantes)
Phyteuma charmeliifiteuma de roca...(plantes)
Phytolacca americanaraïm de morohierba carmín(plantes)
Pimpinella gracilis[matafaluga de runar, julivert negre, julivert de bosc]...(plantes)
Pimpinella tragium......(plantes)
Pinguicula dertosensis[grasilla tortosina, violeta de font]...(plantes)
Pinguicula grandiflorapingüícola grandiflora, viola d'aiguagrasilla(plantes)
Plantago coronopus L.cervinacuerno de ciervo(plantes)
Plantago crassifoliaplantatge crassifoli, plantatge maríllantén de playa(plantes)
Plantago majorplantatge grosllantén(plantes)
Polygonatum odoratum......(plantes)
Polygonum aviculare L.passacamins, travacavallssanguinaria(plantes)
Polygonum convolvulusfajol bordenredadera anual(plantes)
Polypodium cambricum (= Polypodium australe = Polypodium vulgare ssp. serratulum)polipodi, herba pigotera...(plantes)
Polypodium vulgarepolipodi de muntanya, herba pigotera...(plantes)
Posidonia oceanicaaltina, alga de vidriersalga de vidrieros(plantes)
Posidonia sp.posidòniaposidonia(plantes)
Potamogeton nodosusllengua d'oca...(plantes)
Potentilla caulescens var. villosa[te de roqueta, te roquer]...(plantes)
Potentilla reptansgram negre (o porquí)...(plantes)
Prunus prostrata......(plantes)
Prunus spinosa L.aranyonerendrino(plantes)
Pyrola chlorantha......(plantes)
Pyrola chlorantha......(plantes)
Pyrola secundapírola secunda...(plantes)
Reichardia picroidescosconilla...(plantes)
Retama monospermaginesta blanca[retama blanca](plantes)
Rhamnus pumilus......(plantes)
Ribes petraeumriber petri, grosellagrosellero(plantes)
Ribes uva-crispa (=Ribes grossularia) agrassó...(plantes)
Rorippa nasturtium-aquaticum (=Nasturtium officinale) creixenberro(plantes)
Rorippa pyrenaica......(plantes)
Rosa caninagavarreraescaramujo(plantes)
Rosa sp.roserrosal(plantes)
Rosmarinus officinalisromer, romaníromero(plantes)
Rubia peregrina ssp. longifoliarogetarubia(plantes)
Rubia tinctoria (=Rubia tinctorum) roja...(plantes)
Rubus chamaemorusromegueró de torberacamemoro(plantes)
Rubus idaeusgerderaframbueso(plantes)
Rubus ulmifolius Schott.esbarzer (comú)zarzamora(plantes)
Ruppia cirrhosa (Petagna) Granderúpia, llepó de mar...(plantes)
Ruscum hypophyllumgalzeran majorlaurel alejandrino(plantes)
Ruscus aculeatus/Ruscus aculeatagalzeranrusco, brusco(plantes)
Salicornia europaea L.salicòrniasalicornia(plantes)
Salicornia fruticosacirialera...(plantes)
Salicornia ramosissima[cirialera, herba salada]mamellada*(plantes)
Salsola kalibarrella punxosa (o espinosa)barrilla, hierba del cristal(plantes)
Salsola oppositifolia......(plantes)
Salsola sodabarrellabarrilla, sosa, almarjo(plantes)
Salsola vermiculatasiscall...(plantes)
Salvia blancoana ssp. mariolensissàlvia de Mariolasalvia de Mariola(plantes)
Salvia blancona ssp. mariolensis...salvia de Mariola(plantes)
Sanguisorba ancistroides......(plantes)
Sanguisorba officinalispimpinella major...(plantes)
Sanicula europaeasanícula...(plantes)
Santolina chamaecyparissusespernallac, camamilla de muntanyaabrótano hembra(plantes)
Sarcocapnos saetabensis (=Sarcocapnos enneaphylla ssp. saetabensis)[orella de ratolí, orelleta de roca, corets, herba freixurera]...(plantes)
Sarcorconia fruticosa[cirialera, herba salada]...(plantes)
Satureja innotasajolida de bosc, herba d'olivesajedrea, saborija(plantes)
Satureja intricata ssp. gracilis[sajolida, herba d'olives, saboritja][ajedrea, jedrea, sal y oliva](plantes)
Saxifraga aizoidessaxífraga aizoide...(plantes)
Saxifraga corsica ssp. cossonianasaxifraga corsa, [rogeta de penya][consuelda](plantes)
Saxifraga cossoniana Boiss. (=Saxifraga corsica (Duby))[rogeta de penya][consuelda](plantes)
Saxifraga cuneata Willd. ssp. paniculata (Pau)[roseta roja][bálsamo](plantes)
Saxifraga latepetiolata Willk.[saxifraga, roseta apegalosa, roseta de runar][saxífraga](plantes)
Saxifraga longifolia ssp. catalaunica var. aitanica[corona de rei, capçalera, altimira][corona de rey](plantes)
Scabiosa turolensis ssp. turolensis[vídua][Scabiosa](plantes)
Scirpus (Schoenoplectus) maritimusjonca marítimacastañuela(plantes)
Scirpus lacustrisjonca d'estanybayunco, junco garlitero(plantes)
Scorzonera hispanicaescurçonera hispànicaescorzonera(plantes)
Scorzonera laciniataescurçonera laciniada[teta de vaca, barbaja](plantes)
Scrophularia tanacetifolia[setge ver, herba serrada, conillets rojos]...(plantes)
Sedum sediforme (=Sedum altissimum) crespinell gros...(plantes)
Sedum sediforme ssp. dianium......(plantes)
Senecio auricula......(plantes)
Senecio cineraria (=Senecio acanthifolius=Cineraria maritima)cineràriacineraria(plantes)
Senecio lagascanus[seneci, vareta d'or][senecio](plantes)
Senecio vulgarisxenixellhierba cana(plantes)
Sideritis chamaedryfolia[rabet de gat][zahareña, rabo de gato verde](plantes)
Sideritis sericea[rabet de gat farinós, cua de gat mascle][rabo de gato lanoso](plantes)
Sideritis tragoriganum ssp. mugronensis[rabet de gat][rabo de gato, rabogato](plantes)
Sideritis tragoriganum ssp. tragoriganum[rabo de gat, rabet de gat, atzavara][rabogato, hierba de la almorrana](plantes)
Silene cambessedesii[pegamosques][silene, pelosilla de playa](plantes)
Silene cerastoidessilenesilene(plantes)
Silene diclinis[ull de perdiu, esclafidor rosat]...(plantes)
Silene hifacensissilene (d'Ifac), coletja de la Marina, esclafidora gran, esclafidora rosadasilene (de Ifac)(plantes)
Silene nicaeensissilenesilene(plantes)
Silene saxifragasalsufragi...(plantes)
Silene vulgariscolitx, colitxoscollejas(plantes)
Silybum marianumcard marià, card gallofrecardo asnal(plantes)
Smilax asperaarítjolzarzaparilla(plantes)
Smilax aspera var. balearicaarítjo baleàric(plantes)
Smilax sp.sarsa...(plantes)
Solanum jasminoides Paxt....falso jazmín, manto de novia(plantes)
Solanum nigrummorella vera, morella de gra, morella negra...(plantes)
Solanum villosum...hierba mora(plantes)
Sonchus asperlletsó punxós[cerraja](plantes)
Sonchus oleraceuslletsó oleracicerraja(plantes)
Sonchus tenerrimuslletsó fi, lletsó petitcerraja de pared(plantes)
Sparganium erectum...platanaria, esparganio(plantes)
Sparganium sp. omn.espargani...(plantes)
Spartium junceumginesta, ginestera, retramaretama de flor, retama olorosa(plantes)
Speleoharpactea levantina......(plantes)
Sternbergia colchiciflora......(plantes)
Stipa tenacissimaespartesparto(plantes)
Stoibrax dichotomum......(plantes)
Suaeda altissimacanyamet...(plantes)
Suaeda maritimasalat herbaci...(plantes)
Suaeda vera (=Suaeda fruticosa) salat, sosa finasosa fina, almajo(plantes)
Tamus communis L.gatmaimó, maimó, corriola de cavall (IB)brionia negra, nueza negra(plantes)
Teucrium angustissimum[timonet mascla, poliol mascle][poleo macho](plantes)
Teucrium buxifolium ssp. rivasii......(plantes)
Teucrium flavum ssp. galucum......(plantes)
Teucrium lepicephalum[poliol amarg, timó mascle][zamarrilla de yesar](plantes)
Teucrium thymifolium......(plantes)
Thalictrum maritimum Dufour (=Thalictrum morisonii var. maritimum)[ruda de mallada, falsa ruda, ruda de marjal][ruda de marjal](plantes)
Thalictrum morisonii ssp. mediterraniumruibarbre dels pobres...(plantes)
Thymbra capitata......(plantes)
Thymelaea hirsutabufalaga marina, b. hirsutabufalaga marina(plantes)
Thymelaea tartonraira ssp. valentinabufalaga tartonraira[salamunda](plantes)
Thymus granatensis ssp. micranthus[timó terrer][serpol, tomillo cabezudo](plantes)
Thymus willkommii[serpoll, timo negre, salsa de pastor]...(plantes)
Trachelium caeruleum......(plantes)
Tragopogon porrifoliussalsifísalsifí de España, salsifí negro(plantes)
Tribulus terrestristríbolabrojo, torito, roseta brava(plantes)
Trisetum velutinum Boiss. (Trisetum cavanillesianum Borja & Font Quer)......(plantes)
Tuberaria lignosa......(plantes)
Tycobitinus escolai......(plantes)
Typha angustifolia L.boga de fulla estreta...(plantes)
Typha angustifolia L. subsp. australis (Schum. et Thonn.) Graebn.boga...(plantes)
Typha latifolia L.boga de fulla amplaanea,enea(plantes)
Typha ominguensis......(plantes)
Typha sp.boga...(plantes)
Ulex europaeus (=Ulex compositus) gatosa europea, argelagatojo, aulaga, aliaga(plantes)
Ulex parviflorusgatosaaulaga, aliaga(plantes)
Umbilicus rupestris (=Umbilicus pendulinus=Cotyledon umbilicus-veneris= Cotyledon umbilicus) barretetsombligo de venus(plantes)
Vaccinium myrtillusnabinera, nabiu, avajonera, raïm de pastorarándano(plantes)
Valeriana tripterisvaleriana trisecta...(plantes)
Valerianella locusta (=Valerianella olitoria) canonge, herba dels canongeshierba de los canónigos(plantes)
Veratrum albumveratre, veladreeléboro blanco(plantes)
Verbascum thapsusherba blenera, cua de guilla, [bordallobo (a Callosa)]candelera(plantes)
Viburnum tinusmarfull, llorer borddurillo(plantes)
Vicia sativaveça...(plantes)
Vincetoxicum hirundinaria Med. (=Vincetoxicum officinale Moench=Cynanchum vincetoxicum (L.)R. Br.=Asclepias Vincetoxicum L.)maseres, masera, pebrotera borda...(plantes)
Viola sp.pensamentpensamiento(plantes)
Viola willkommiiviola de Willkomm[violeta](plantes)
Vitis viniferavinyaviña(plantes)
Zea maysdacsa, blat de moro, moresc, cua de guillamaíz(plantes)
...picapoll, picapolla, folle blanchealbillo, abuela(raïm)
......[barbera](raïm)
...boval, boval negrebobal, coreana, provechón, requeno(raïm)
...boval blancbobal blanco, nave, tortosino(raïm)
......[borba](raïm)
...cabernet franccabernet franc, acheria(raïm)
...cabernet, cabernet sauvignoncabernet, bordeos tinto, tinto bordeos(raïm)
...callet, calleu, negrecallet(raïm)
...carinyena, caranyenacariñeno, cariñena, mazuelo, mazuela(raïm)
...chardonnay, pinot blanc, gamay blancchardonnay(raïm)
...chenin blancchenin blanc(raïm)
......[doradilla](raïm)
...garnatxa, garnatxa tintera, garnatxa negra, garnatxa del paísgarnacha, garnacha negra, garnacha del país, garnacha tinta(raïm)
...gewürztraminergewürztraminer(raïm)
......[graciano](raïm)
...grüner veltlinergrüner veltliner(raïm)
......[gual](raïm)
...[hondarrabi zuri][hondarrabi zuri](raïm)
...[hondarrabi beltza][hondarrabi beltza](raïm)
...[kleinberger][kleinberger](raïm)
...mandómandón(raïm)
...macabeu, alcallol, alcanoualcañón, blanca de Daroca, lloza, macabeo, verdejo, verdeja, viura(raïm)
...malvasia, parent, roget, rojal, rojal de Xella, santjaume, subirat, subirat parentmalvasía, fumat, larige, royal(raïm)
...[marsanne][marsanne](raïm)
...monestrell, monestrella, garró, garrutmorastel, alcayata, muristello, negrelejo, torrontés(raïm)
...[mouvedre][mouvedre](raïm)
...[müller thurgau][müller thurgau](raïm)
...giróairén, lairén, cagazal, manchega, valdepeñas, hebén(raïm)
......listán blanco(raïm)
......listán negro(raïm)
......[litán](raïm)
......marmajuelo(raïm)
......mencía(raïm)
...merlotmerlot(raïm)
...moscatellmoscatel, muscadel(raïm)
...moscatell de gra gros, moscatell romà, muscatmoscatel de grano gordo, romé blanco(raïm)
...parelladamartorella, montónega, parellada(raïm)
...petite sirah...(raïm)
...pero ximenespedrojiménez, alamis, pasa rosada de Málaga, pe(d)ro ximén(ez)(raïm)
...pinot negrepinot noir(raïm)
...pinot gris / pinot grigio/ruländer/tokaypinot gris(raïm)
...rieslingriesling, argitis minor(raïm)
...[roussanne]...(raïm)
...santjoan, bruni, joanillo, joanic, joanencbruni, sangiovese, sangioveto(raïm)
...[sansó]...(raïm)
...sauvignon blancsauvignon blanc(raïm)
...[semillon]...(raïm)
...[shanz]...(raïm)
...sumoll...(raïm)
...[sylvaner]...(raïm)
...[symphony]...(raïm)
...sirà, syrah, shirazsyrah, balsamina(raïm)
...[traminer]...(raïm)
...trepat, trepadell, tarragoní, trobat, trepó, criatendra, pansa bordatrepán, trepat, verdejo, verdeja(raïm)
...[trousseau]...(raïm)
...[trousseau gris]...(raïm)
...ull de llebre, tempranillotempranillo (-lla), listán, negral, ojo de liebre, aragonés, cencibel, jacibera, tinto fino, valdepeñas, palomino (-na)(raïm)
...[ugni blanc/trebbiano]...(raïm)
...valencí, valent, centí, grumer, grumet, brumer, carrega-someres, carrega-rucsabeacín, centí, lanjarón, valencí(raïm)
......[verijadiego](raïm)
...[viognier]...(raïm)
...xare?lo, pansa (blanca), pansa valenciana, panser (b.), pansal (b.), pansalet, cartoixà, premsal (b.), premsal moll, palop, planta valenciana, planta bonadoradillo, lanjarón, plateado, xare?lo(raïm)
...[zinfandel]...(raïm)
Cyperus esculentus var. sativusxufa, xuflachufa(tubercles)
Armerio-Salvietum mariolensis......(vegetació)
Chamaeropo-Rhamnetum Lycioidisespinar d'arçot i margalló[coscojar mediterráneo](vegetació)
Crithmo- Limonietum rigualii......(vegetació)
Crithmo-Helichrysetum decumbentis......(vegetació)
Crucianellion maritimaecomunitats de rereduna...(vegetació)
Elymo elongati-Juncetum maritimi......(vegetació)
Elymo-Juncentum maritimi......(vegetació)
Erico-Lavanduletum dentataebrolla de romer i bruc valencià amb espígol dentat, brolla de romaní i bruc valencià amb garlanda...(vegetació)
Erico-Saturejum fontanesii......(vegetació)
Frankenio corymbosae-Arthrocnemetum macrostachyi......(vegetació)
Fraxino orni-Quercetum fagineae......(vegetació)
Hippocrepido- Scabiosetum saxatilis......(vegetació)
Inulo-Tamaricetum boveanae......(vegetació)
Jasionetum foliosae-Teucrietosum hifacensis......(vegetació)
Limonietum caesio-delicatuli......(vegetació)
Loto-Crucianelletum maritimae......(vegetació)
Nerio-Tamaricetea......(vegetació)
Resedo-Sarcocapnetum saetabensis......(vegetació)
Rhamno -Teucrietum rivasii......(vegetació)
Scrophulario sciophilae-Arenarietum intricatae......(vegetació)
Scrophulario-Arenarietum intricatae......(vegetació)
Teucrio-Brachypodietum retusi......(vegetació)
Thero-Brachypodietea......(vegetació)
Typho-Phragmitetum chrysanthi......(vegetació)
Aegilops ovatatraiguera...(plantes)
Aegilops triuncialisblat bord...(plantes)
Agrostis sp.agrostis...(plantes)
Alopecurus sp.cua de guineu...(plantes)
Alopecurus myosuroidescua de guineu...(plantes)
Ammophila arenariaborró...(plantes)
Ampelodesma mauritanicumcàrritx, carcera...(plantes)
Anthoxanthum odoratumgram d'olor, agram d’olor ... (plantes)
Arrhenatherum elatiusfromental...(plantes)
Arundo donaxcanya, canyer...(plantes)
Avena barbata, A. fatua, A. steriliscugula...(plantes)
Avena sativacivada, avena...(plantes)
Bambusa sp.bambú, canya d’Amèrica...(plantes)
Brachypodium phoenicoidesfenàs de marge, fenal, canyola...(plantes)
Brachypodium ramosumllistó, cerverol, fenal, fenàs...(plantes)
Briza sp.belluguet, bellugadís...(plantes)
Briza maximabelluguet gros, arracades...(plantes)
Briza mediabelluguet mitjà...(plantes)
Briza minorbelluguet petit...(plantes)
Bromus sterilismargall llarg...(plantes)
Bromus molliscua de guilla...(plantes)
Bromus rigidusestripa-sacs, trapa-sacs...(plantes)
Coix lacryma-jobillàgrimes de Job...(plantes)
Cynodon dactylongram, agram...(plantes)
Cyperus alternifoliusparaigüet, paraigüetsparagüitas(plantes)
Dactylis sp.dactilis...(plantes)
Dendrocalamus giganteusbambú de Ceilan...(plantes)
Digitaria sanguinaleforcadella...(plantes)
Echinochloa crus-gallipanissola...(plantes)
Erianthus ravennaecesquera...(plantes)
Festuca sp.festuca...(plantes)
Festuca eskiagesp...(plantes)
Festuca gautieri o Festuca scopariaussona...(plantes)
Festuca supinafestuca supina...(plantes)
Holcus sp.holcus...(plantes)
Hordeum distichumordi palmell, pàlmula...(plantes)
Hordeum hexasticum, Hordeum vulgareordi...(plantes)
Hordeum murinummargall, pèl de ca, espigadella...(plantes)
Hyparrhenia hirtaalbellatge, fenal de bou...(plantes)
Imperatia cylindricasisca, xisca...(plantes)
Lagurus ovatuscua de ca...(plantes)
Lolium perenneraigràs...(plantes)
Lolium temulentumjuli, zitzània...(plantes)
Lygeum spartumespart bord, albardí...(plantes)
Mischantus sinensiseulàlia...(plantes)
Molinia coeruleamolínica...(plantes)
Nardus strictapèl caní, pèl de gos...(plantes)
Oryza sativaarròs...(plantes)
Oryzopsis miliaceafenàs de canonet...(plantes)
Panicum miliaceummill...(plantes)
Paspalum distichumgram d'aigua...(plantes)
Pennicillaria spicatapanís negre...(plantes)
Phalaris canarienisescaiola...(plantes)
Phleum pratensecua de rata...(plantes)
Phragmites australiscanyís, canya borda, canya-xiula, senill...(plantes)
Phyllostachys sp.bambú groc...(plantes)
Poa sp.poa, pèl de bou, pèl de ca...(plantes)
Poa annuapoa anual...(plantes)
Poa bulbosapoa bulbosa...(plantes)
Poa pratensispoa de prat...(plantes)
Polypogon monospeliensispesosa, cua de rata...(plantes)
Saccharum officinarumcanya de sucre, canya dolça, canyamel...(plantes)
Secale cerealesègol, sègal, sègle...(plantes)
Sesleria sp.seslèria...(plantes)
Setaria sp.cerreig, panissola, xereix, xerrell...(plantes)
Setaria glaucacerreig d’aresta groga, xereix miller...(plantes)
Setaria italicapanís, cua de guilla, trepó...(plantes)
Setaria verticillatacerreig aferradís...(plantes)
Setaria viridiscerrreig verd...(plantes)
Sorghum halepensecanyota...(plantes)
Sorghum vulgaremelca...(plantes)
Sorghum vulgare ssp. saccheratummelca dolça...(plantes)
Spartina sp.espartina...(plantes)
Stipa capensisrompsac...(plantes)
Stipa pennatapelaguer plomós, nebulosa, plomes...(plantes)
Stipa tenacissimaespart...(plantes)
Trisetaria flavescensfromental petit...(plantes)
Triticum sp.blat...(plantes)
Triticum aegilopoidesespelta silvestre...(plantes)
Triticum aestivumblat xeixa, blat candial, blat comú, forment, xeixa...(plantes)
Triticum compactumblat compacte...(plantes)
Triticum compositumblat del miracle...(plantes)
Triticum dicoccoidespisana silvestre...(plantes)
Triticum dicoccumpisana, espelta bessona...(plantes)
Triticumdurumblat dur...(plantes)
Triticum fastuosumblat d’aresta groga...(plantes)
Triticum gaertnerianumblat pintat, blat rossí...(plantes)
Triticum hybrenumblat tosell, blat escuat, blat reniu...(plantes)
Triticum linnaeanumblat de coure, blat bancal...(plantes)
Triticum monococcum, Triticum speltaespelta...(plantes)
Triticum persicumblat de Pèrsia...(plantes)
Triticum polonicumblat polònic...(plantes)
Triticum sphaerococcumblat esferococ...(plantes)
Triticum turgidumblat bojal, blat de miracle, blat d’eriçó, blat gros...(plantes)
Vulpia myurospèl de boc...(plantes)
Zea maysblat de moro, moresc, blat de l’Índia, dacsa, millot, panís, panís de l’Índia...(plantes)
Cynara cardunculuscarxofera borda, cardigot, cardolera, colera, herbacol, presoneracardo, cado lechero, hierba de la cuajada(plantes)
Symplocos limoncillo - Humb. & Bonpl. (=Symplocos flavifolia)...limoncillo(plantes)