Arxiu

Evolució de l’ús lingüístic en el parlament valencià

Tanquem l’estadística de la huitena legislatura en les Corts Valencianes sobre l’ús de les llengües que fan els nostres parlamentaris en l’hemicicle amb la sensació preocupant —quina novetat— que la política lingüística valenciana actual ha mantingut i agreujat la dinàmica descendent de l’ús del valencià. Això es reflectix en la comparativa de les legislatures:

El número 63 de la Revista de Llengua i Dret

La Revista de Llengua i Dret ha tret el número 63 (veg. índex). A més de les seccions habituals sobre legislació i jurisprudència, podem destacar diversos articles interessants:

«L’ús d’imatges en la sentència judicial. (Reflexions sobre l’evolució del gènere)» de Raquel Taranilla

«Les obres de referència general per a la correcció […]

Document de l’Institut de Política Lingüística d’ACPV

Acció Cultural del País Valencià va presentar fa unes setmanes un document de recomanacions per a impulsar la política lingüística pública al País Valwencià: «Per una nova i efectiva llei d’igualtat lingüística – Institut de Política Lingüística d’ACPV»

[…]

El debat sobre la normativa

Fa unes setmanes el diari Ara (12.04.2015) va proposar (que continuàrem amb) un debat (permanent) sobre la normativa del català. Es veu que per allà dalt lliguen els gossos amb pronoms i sempre estan pensant de canviar les corretges. Al País Valencià la normativa està com nova de trinca, diríem, i mos hauria de resultar […]

Denominacions oficials: Benassal

El municipi de Benassal (Maestrat) ha fixat la forma oficial del seu nom (DOCV, 11.05.2015; [pdf]):

Decret 59/2015, de 8 de maig, del Consell, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi de Benasal per la forma exclusiva en valencià de Benassal.

Més denominacions oficials en: Municipis i comarques (PV).

[…]

Llenguatge planer

En «Queremos entender» (El País, 12.05.2015), Estrella Montolío i Mario Tascón insistixen en la pretensió de resoldre l’allunyament lingüístic de moltes instàncies de l’administració pública respecte de la ciutadania. Un article interessant que podem aplicar a qualsevol llengua d’ús oficial (català inclòs):

¿És possible en algun lloc del món realitzar un tràmit administratiu de […]

Al taxi, en valencià

El sector del taxi valencià incorpora des de fa un parell d’anys una valoració de la competència lingüística. Una resolució de 23 de maig del 2012 de la Presidència del Consell d’Administració de l’Agència Valenciana de Mobilitat aprovà les bases generals reguladores de les proves per a l’obtenció del certificat de competència professional per a […]

L’anormalització a Dénia: el TSJ valida l’actuació del tècnic lingüístic

Han hagut de passar tres anys (veg. dtl) i ha calgut arribar al Tribunal Superior de Justícia, però finalment han condemnat l’actuació de l’equip de govern de l’alcaldessa Ana Kringe en Dénia contra els drets lingüístics dels ciutadans i, en particular, contra l’actuació professional del tècnic lingüístic municipal d’aquell moment, Josep Andrés. Segons la notícia […]

El valencià en la gestoria

No són habituals les novetats en l’aplicació del requisit de disponibilitat lingüística al País Valencià. El company Josep Molés ha localitzat una novetat sobre la qüestió en l’Ordre 2/2015 de la Conselleria de Governació i Justícia, que ha incorporat una «acreditació de l’idioma valencià» en el funcionament de les gestories administratives. Segons el punt 12.vi:

[…]

Denominacions oficials: les Alqueries

El municipi de les Alqueries (Plana Baixa) ha fixat la forma oficial del seu nom (DOCV, 16.02.2015):

Decret 18/2015, de 13 de febrer, del Consell, pel qual aprova el canvi de denominació del municipi de Alquerías del Niño Perdido per la forma bilingüe, en valencià i en castellà, de les Alqueries/Alquerías del Niño Perdido.

Més […]