Arxiu

La situació de la llengua en 2012

Estimació del total de població que declara com a llengua inicial el català, entendre’l, saber-lo parlar i saber-lo escriure. Territoris de llengua catalana. Milers de persones. Any 2013. Font: Xarxa CRUSCAT

El sisé informe sobre la situació de la llengua catalana, amb data 2012, elaborat per la Xarxa Cruscat de l’iec, emet diversos senyals […]

Requisit lingüístic docent

La Generalitat valenciana aprova el requisit lingüístic docent en eso i Batxillerat (veg. docv 08.11.2013). A pesar que és una bona notícia —per tard que haja arribat la mesura—, Escola Valenciana fa unes reflexions sobre la qüestió:

Aprovació del requisit lingüístic docent a Secundària i Batxillerat […]

Cal recordar que l’oferta d’ensenyament en valencià als […]

Denominacions oficials: Callosa d’en Sarrià

Amb un poc de retard detectem que el municipi de Callosa d’en Sarrià va fixar el seu nom oficial el mes de maig passat (docv, 13.05.2013):

Decret 59/2013, de 10 de maig, del Consell, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi de Callosa d’En Sarrià per la forma exclusiva en valencià de […]